palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szállodák fejlesztése Pest megye területén pályázat

A Pest megyei szállodafejlesztési támogatás a meglévő Pest megyei szállodák férőhely kapacitásának bővítésére, a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelésére illetve új szolgáltatások bevezetésére nyújt támogatást.


A támogatás átfogó célja Pest megye földrajzi elhelyezkedéséből, természeti, épített és kulturális örökségéből származó turisztikai lehetőségek jelenleginél jobb kihasználása. A pályázati kiírás közvetlen célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található  minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, új, a kihasználtságot, jövedelmezőséget javító szolgáltatások kialakítása.

Igazodva a megnövekedett kereslethez és szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokat is. Ezzel összefüggésben cél a kapacitás kihasználtság javítása, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése és a szezonalitásból adódó egyenetlenségek csökkentése.
A támogatási konstrukció a férőhelyek és szolgáltatások bővítése, azok minőségének emelése révén, közvetlenül járul hozzá a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, A vendégforgalom növekedése pedig közvetve lehetőséget teremt arra, hogy a helyi attrakciókat és szolgáltatásokat igénybe vevők száma növekedhessen, így járulva hozzá a turisztikai és vendéglátó szektorban működő helyi kis- és középvállalkozások jövedelmezőségének és versenyképességének javulásához.

Részletes célok:

 • a szolgáltatási színvonal emelése [szállodák színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása] ;
 • a tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészség-turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra) kialakítása
 • kapacitásbővítés [férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése],
 • szállodák üzemeltetési hatékonyságának, kapacitás kihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházások és szolgáltatások megvalósítása;
 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása,vagy szezonalitás egyenetlenségének kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása,

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén megújuló és kibővülő szállodák képesek legyenek:

  • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket;
  • a folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére;
  • jobban illeszkedni a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2000,0 millió forint
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének Pest megyei fejlesztések fejezett kezelésű előirányzata.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

 • Mikro, kis-és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód (GFO) szerint:

 • 113 Korlátolt Felelősségű társaság;
 • 114 Részvénytársaság,

Pályázatot kizárólag, olyan gazdasági társaság nyújthat be, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. A fejlesztést Pest megye területén valósítja meg,
 2. a fejlesztéssel érintett ingatlan 100%-os tulajdonában van, vagy a fejlesztéssel érintett Szállodára vonatkozó érvényes üzemeltetői szerződéssel rendelkezik (ebben az esetben szükséges a fejlesztéssel érintett szálloda tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is a
  pályázatban célzott fejlesztés megvalósításához,
 3. a fejlesztéssel érintett ingatlan működési engedéllyel rendelkező, működő szálloda;
 4. rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (melybe az előtársaságként való működés nem számít bele)

Pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, azzal a kivétellel, hogy Berencebaráti, Göd, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Szödliget, Tésa, Vác, Vámosmikola, Verőce, Zebegény településeken megvalósítandó szálloda fejlesztésre, nem nyújtható be pályázat. A felsorolt településeken a Kisfaludy Program Dunakanyar III. ütem keretében hasonló tartalommal megjelenő szálláshely fejlesztési írásában volt benyújtható. Amennyiben a fejlesztéssel érintett Ingatlan üzemeltetése, működtetése más jogi személy számára bérbeadásra kerül, úgy a pályázat benyújtásához szükséges a bérlő beleegyező nyilatkozata. A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség a pályázót terheli. A tulajdonos, a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben meglévő szálloda esetén szükséges legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a pályázathoz, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Kincstár részére a fenntartási időszak végére.

A fejlesztéssel érintett szálloda a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával s a vállalt kötelezettségek átvállalásával, átruházásával adható bérbe, vagy más használatába, idegeníthető el, vagy terhelhető meg.
A támogatási konstrukció keretében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szálú 238/2008. (X. 20.) Korm, rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül pályázatot kizárólag olyan meglévő szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a pályázó a pályázat benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik.

Továbbá a pályázónak (tulajdonosnak) a fejlesztés eredményeként vállalnia kell, hogy

 • a Hotelstars Union egységes szállodai minősítési rendszerében legalább arányos minősítést szerez a fejlesztéssel érintett szállodára vonatkozóan legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósítását követően benyújtásra kerüld beszámoló elfogadásáig és azt biztosítja a fenntartási időszak végéig,
 • 365 napig nyitva tart a fenntartási időszak végéig azaz a támogatott tevékenység zárásáig;
 • Minimum 50%-os kihasználtsággal működik a fenntartási Időszak végéig (azaz a támogatott tevékenység zárásáig)

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:

Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosultak nyújthatnak be.

 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
 • Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a pályázó köteles betartani a kbt. előírásait.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

 • szállodák kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszámnövelés kiszolgáló mérőstruktúrával) hozzáépítéssel, vagy a meglévő épületek korszerűsítésével, bővítésével, új épületek építésével;
 • szállodák külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére és a szállodák szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, korszerűsítésére irányuló beruházások;
 • Szállodák szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztéséhez és/vagy tematikus szolgáltatásfejlesztéshez (pl. családbarát-, szenior-, egészségturisztikai-, kerékpáros szolgáltatások) kapcsolódó, infrastrukturális beruházások az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitűzési pontjaihoz igazodva;
 • szállodák wellness szolgáltatás-fejlesztéshez kapcsolódó olyan infrastrukturális beruházások, amelyek a szolgáltatások kapacitását bővítik (kizárólag négy évszakban használható wellness elemekkel) illetve a szolgáltatás színvonalát javítják (pl. gépészeti berendezések fejlesztése, cseréje;
 • szállodákban új konferenciaterem/ termek illetve multifunkciós terem/termek létesítése

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás összege: minimum 60 – maximum 300,0 millió Ft.

Az igényelhető maximális támogatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás elszámolható költségeinek: 50% lehet.

A pályázat keretében elszámolható költségek fajlagos korlátja a fejlesztéssel érintett szálloda hasznos alapterületének négyzetméterére vetítve:

 • a fejlesztés után 3* szálloda esetén nettó 440 600 Ft/m2
 • fejlesztés után 4* vagy 5* szálloda esetén nettó 550 000 Ft/m2

A Pályázati Kírás keretében támogatható tevékenység finanszírozása az Európai Unió működéséről szóló szerződés bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül.

A támogatás

 • regionális beruházási támogatás, vagy,
 • kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy
 • helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, vagy
 • csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy
 • energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás jogcímen vehető igénybe

A pályázó önereje:

Az önerő mértéke a meghatározott támogatási intenzitás szerint: minimum 50%.

A támogatás igénybevétele

 • a Kincstár a támogatás összegének 50%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a kiírás.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Letölthető dokumentumok

REc_PM_SZALLODA_2020_Pályázati Kiírás

PM_SZALLODA_2020_ADATLAP

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:

Pályázatok benyújtása: 2020. augusztus 25-től 2020. szeptember 23-ig