palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj tapasztalt oktató-kutatóknak a konvergencia régiókban

A Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, és  a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.
A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra.
A kiírás tervezett keretösszege 160 000 000 Ft, ami a támogatottak számától függően változhat.
Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 20 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.
Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft. 
Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani.A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda, 2801 Tatabánya,Pf.: 1826.  A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak  véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül, azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők szerint.
A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt.
Az előbírálati határidő: 2013. május 2. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a jelzett napon.
Letölthető dokuemntumok
A hivatalos pályázati határidő: 2013. május 16.
Az elektronikus véglegesítésnek 2013. május 16. 18.00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázat határidővel.
Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, amennyiben valamit még pótolni szükséges.
A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.
A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. április 16-tól lehetséges.
Postai szolgáltatóval, e-mailen, személyesen, illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@kih.gov.hu.
A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu.