palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Telephelyfejlesztés a Nyugat-Dunántúli Régióban. NYDOP 2009 – 1.3.1./D

umft pályázatA pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez.

A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

Támogatás megnevezése:

NYDOP- 2009 – 1.3.1./D Telephelyfejlesztés

Forrás összege:

3 020 000 000 .- HUF

Beadás kezdete:

2009.05.11.

Beadási határidő:

2009.06.30.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek köre:

Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212)
Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)

Támogatási feltételek/
A támogatható tevékenységek köre:

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,
a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben
lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak
elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a
vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközök beszerzése.
3. Kármentesítés.

Támogatás mértéke (%):

50

Támogatás minimum összege:

10 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege:

150 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

– 55

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Tel.: (94) 509-350
Fax.: (94) 509-046
Honlap: www.westpa.hu
E-mail: rop@westpa.hu