palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítést támogató felhívás. Pályázat a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és
fejlesztésének érdekében.

Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 • 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
 • 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
 • 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6/B fókuszterület: 26,9 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db

A projekt keretében megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület

 • a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
 • megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

2. célterület 

 • Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

3. célterület 

 • Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:
  • a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
  • a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.

A projekt területi korlátozása
A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti
vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet), a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Támogatást igénylők köre

1. célterület esetében:

 • a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,  önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

 • a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

 • c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
 • d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

vp_tamogatas

 

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 28. naptól 2018.03. hó 27. napig.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. év 07. hó 31. nap
 • 2017. év 01. hó 31. nap
 • 2017. év 06. hó 30. nap
 • 2017. év 11. hó 30. nap
 • 2018. év 03. hó 27. nap

A pályázati oldal: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat