palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tengerbiológiai doktori és poszt-doktori ösztöndíjak

Az IFREMER Master2 vagy azzal egyenértékű diplomával rendelkezők számára doktori ösztöndíj-lehetőséget hirdet a tengerbiológia és a kapcsolódó területek iránt érdeklődő, doktori iskolába beiratkozni kívánó fiatalok számára. Tengerbiológiai doktori és poszt-doktori ösztöndíjak a 2019-es évre. Beadási határidő: 2019. június 30.

A francia nemzeti tengerészeti kutatóintézet (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, IFREMER) elsősorban a tengeri ökoszisztémák megismerésével, a tengerek és parti zónák környezeti állapotával és a fenntartható tengeri halászattal, akvakultúrával foglalkozó tudományos intézmény. Az IFREMER 1984-ben jött létre, jogállását tekintve az úgynevezett „EPIC” kategóriába tartozik, azaz ipari és kereskedelmi tevékenységi körbe sorolt költségvetési intézmény, felügyeletét két minisztérium közösen látja el, ezek a mezőgazdasági és a környezetvédelmi tárca.

Éves költségvetése 200 millió euró, közvetlen állományába közel 1500 fő tartozik, amit 320, a Genavir kötelékébe tartozó tengerész egészít ki. Az IFREMER Franciaország európai tengerpartjain és a Csendes-óceánon tart fönn kutatóközpontot, rendelkezik a tengeri haltenyésztés minden szükséges eszközével, továbbá hat, felszíni vagy felszín alatti közlekedésre alkalmas kutatóhajóval köztük egy tenger alatti lakható merülőegységgel és két irányítható robot-merülőhajóval. 2014 óta 31 H2020-projekt részesei, közülük háromban koordinátorok, ezen túlmenően a kutatók egyidejűleg mintegy 180 doktorandusz témavezetését látják el.

Az IFREMER-hez doktoranduszként fölvetteket három évre szóló, határozott idejű szerződéssel alkalmazzák, a havi bruttó járandóság 1800 €, ami más ösztöndíjjal, támogatással nem vonható össze. Az ilyen típusú szerződés azokra vonatkozik, akik doktori disszertációjukat az IFREMER vagy valamely vele együttműködő egyetem, más kutatóhely (CNES, INRA, stb.), a francia meteorológiai szolgálat (Météo France), illetve ezekkel közös „vegyes kutatási egység” (UMR, unité mixte de recherche) laborjában készítik. A javasolt dolgozat-témák összhangban vannak az intézmény prioritásaival és hozzájárulnak a kutatáson keresztül megvalósuló képzéshez.

Az egyes témákat az IFREMER doktori bizottsága választotta ki és a következő linken érhetők el június végéig:

Sujets thèses 2019/ 2019 phD Subjects

https://wwz.ifremer.fr/content/download/117124/file/SUJETS%20CONTRATS%20DOCTORAUX%202019%20-%2008-03-2019.pdf

A jelentkezéshez a következő dokumentumot kell használni:

FR – Dossier de candidature

https://wwz.ifremer.fr/content/download/115870/file/demande_bourse_2019.doc

EN – PhD Grant request

https://wwz.ifremer.fr/content/download/115871/file/PhD_Grant_request_2019.doc

A jelentkezési lap első négy oldalát a doktorandusznak kell kitöltenie, egyeztetve az IFREMER-nél az adott témánál megjelölt (társ) témavezetővel és a kész anyagot is neki kell megküldeni.

Letölthető dokumentumok

Általában a jelentkezések beérkezési határideje 2019. június 30. (esetenként ettől korábbi is lehet!), de javasolt a kapcsolat mielőbbi fölvétele a témavezetővel és a pályázati anyag minél korábbi megküldése. Ugyanis ha a témavezető úgy ítéli meg, hogy megtalálta az ideális jelöltet, az adott témát, amint lehet, leveszik a pályázható témák listájáról.

Figyelem! Az egyes témák beadási határideje korábbi is lehet, mint az általánosan megadott június végi dátum, attól függően, hogy a hozzá kapcsolódó doktori iskola milyen föltételeket határozott meg. Fontos, hogy a jelentkező érdeklődjön erről a témavezetőnél vagy az adott doktori iskolánál. Például az EDSMI-be történő beiratkozás határideje 2019, május 23.

A doktoranduszi munkaszerződések kezdőnapja egységesen 2019. október elseje, amennyiben a jelölt be tudja mutatni az IFREMERREL történő szerződéskötéshez elengedhetetlen adminisztratív dokumentumokat (a Master2 kurzus sikeres befejezésének igazolása vagy mérnöki diploma, valamint a nem EU-állampolgárok esetében a vízum).

A későbbiekben az IFREMER valamelyik laboratóriumában doktori dolgozatukat készítő, de egy partner-intézmény által fölvett doktoranduszok bérezésére az ezen intézmények által meghatározott szabályok vonatkoznak.

[1] https://wwz.ifremer.fr/

2 https://wwz.ifremer.fr/Recherche-Technologie/Politique-scientifique/Theses-et-post-doctorats/Theses-2019

3 FIGYELEM! A beadási határidő egyes témák/doktori iskolák esetében ettől korábbi is lehet!