palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Terézváros díjai képző- és iparművészeti pályázat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata képző- és iparművészeti pályázatot hirdet alkotóművészek számára Terézváros díjai megtervezésére.

Önkormányzatunk minden évben kitünteti azokat, akik Terézvárosért, az itt élőkért a saját szakterületükön kiemelkedően sokat tesznek, öregbítik a kerület hírnevét vagy akár egész életművük példaértékű, elismerésre méltó. A díjazottakat szeretnénk időtálló, az elismerés rangjához méltó, ugyanakkor egyértelműen a terézvárosi önkormányzat arculatát, a kerület jellegzetességeit tükröző alkotásokkal (díjakkal) jutalmazni az oklevelek mellett. Célunk, hogy ezek a díjak egyenként megjelenítsék azt a kategóriát, amiért az elismerés jár, ugyanakkor az összesen nyolc elismerés sorozatot képezzen, egységet alkosson. 

A nyolc díj: Terézváros Díszpolgára, Terézvárosért, Terézváros Szociális Segítője, Terézváros Mestere, Terézváros Kultúrájáért, Terézváros Sportolója, Zöld Terézvárosért, Terézvárosiak az idősekért.

A pályázaton mind a nyolc díjra várunk papír alapon benyújtott terveket (A4 méretben), és 2 díj esetében várunk M 1:1 méretben elkészített makettet. 

A pályamunka akkor érvényes, ha mind a nyolc díjra együttesen érkezik be terv. 

A pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött képző- vagy iparművész (MAOE vagy MKISZ tag), művészeti főiskolai, egyetemi hallgató, alkotóközösség, aki a pályázatra benyújtott terveit a zsűri döntése után meg is tudja valósítani. 

A DÍJAK JELLEMZŐI, ELVÁRT MEGFORMÁLÁSUK

I. Terézváros Díszpolgára (kisplasztika, szobor térbeli megformálással)

Terézváros legrangosabb elismerése, amely életművet jutalmaz.
Olyan személynek adható, aki életművével, kiemelkedő jelentőségű munkájával úgy Terézvárosban, mint országosan, vagy akár nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és példamutató emberi magatartása alapján köztiszteletben áll. A tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset alkotott, Terézváros életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult a kerület fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.
A díjnak, plasztikai műnek ezeket az értékeket kell kifejeznie. 

Amit kérünk:
– terv, rajz, látványterv (A4 méretben, papíron);
– modell, M 1:1 makett, a kivitelezésre szánt tervek anyaga szabadon választott (a makett anyagának, kivitelezésének nincs megkötése);
– műleírás (maximum A4-es terjedelemben)
– adatlap kitöltése.
A tervekben bemutatott alkotás főbb jellemzői:
Az alkotás mérete: maximum 30 cm x 30 cm x 30 cm.
Az alkotás műfaja: szobor, térbeli forma, plasztikus mű.
Az alkotás anyaga: szabadon választott (fém, kő, üveg, szintetikus anyag), időtálló anyag. Az alkotáson jelenjen meg a díj megnevezése és az évszám: 2023.

II. Egyéb elismerések (kisplasztika, dombormű) 

Terézvárosért: a Terézvárosban hosszú éveken keresztül kiemelkedő közéleti tevékenységet folytató személynek adható.
Terézváros Szociális Segítője: szociális vagy gyermekjóléti intézményben kiemelkedő szakmai munkát végzőnek adható.
Terézváros Mestere: Terézvárosban hosszú ideje kimagasló kisipari szakmai munkát végzőnek adható.
Terézváros Kultúrájáért: azoknak adható, akik Terézváros kulturális életének fejlődéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életművükkel hozzájárultak.
Terézváros Sportolója: Terézvárosban élő sportolónak, csapatnak adható, amennyiben kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi sportteljesítményt ért el.
Zöld Terézvárosért: Terézvárosban végzett munkájával bizonyította elkötelezettségét a környezet-, a természet-, vagy a klímavédelem területén, és ezzel pozitív hatást gyakorolt a kerületre.
Terézvárosiak az idősekért: annak adható, akik kiemelkedő tevékenységével segítette Terézváros időseinek életét. 

Amit kérünk:
– terv, rajz, látványterv (A4 méretben, papíron)
– modell, M 1:1 makett, a kivitelezésre szánt tervek anyaga szabadon választott.
A sorozat hét eleméből elegendő csak egyet, a Terézváros Sportolója díjat maketten megjeleníteni, a többiről látványtervet kérünk papíron. A makett anyagának, megvalósításának nincsenek megkötései;
– műleírás (maximum A4-es terjedelemben,
– adatlap kitöltése.

A tervekben bemutatott alkotás főbb jellemzői:
– Az alkotás mérete: maximum 20cm x 20 cm x 20cm.
– Az alkotás műfaja: kisplasztika, dombormű.
– Az alkotás anyaga: szabadon választott (fém, kő, üveg, szintetikus anyag), időtálló anyag.

Az egyes kitüntetési kategóriák jellegzetessége szimbolikusan jelenjen meg az adott alkotáson, jelenjen meg továbbá a díj megnevezése és az évszám: 2023. 

A ZSŰRI ELVÁRÁSAI

A zsűri elsődlegesen plasztikus művek terveit várja az alkotóktól. A beadott tervek, pályaművek szimbolikusan jelképezzék Terézvárost, az adományozóra jellemző formai, karakterisztikus megformálással. Az alkotások jelképezzék az adományozó szándékát, miszerint ezzel a rangos elismeréssel kívánja a Terézváros életében meghatározó személyiség szakmai munkásságát elismerni.

További elvárás, hogy a sorozat egyes típusai egymáshoz kapcsolódjanak, legyenek formailag összehangoltak. Az alkotó vegye figyelembe az önkormányzat arculati kézikönyvének szabályait. 

Az elkészített pályaműveket, terveket, grafikai jellegű rajzokat, csak M 1:1-es makett, modell és műleírás beadásával és az adatlap kitöltésével veszünk át.

Az installáció jellegű művek esetében a kiállíthatóság technikai feltételeit az alkotónak kell biztosítania.
Kizárólag olyan terveket várunk, melyek megvalósíthatóságát az alkotó garantálja, és amelyeket évente le is tud gyártani/gyártatni. 

Műleírás (beadási feltétel)

Kérjük, hogy a pályaműveit (a Terézváros Díszpolgára díjat, valamint a hét elemből álló sorozatot) az alkotó mutassa be maximum egy-egy oldal (A4) terjedelemben, kitérve a mű pontos méretére, anyagára. A műleírás mellé kérjük megjelölni kötelezően azt is, hogy a mű(vek) gyártása jelenleg mekkora költségvonzattal jár, és milyen gyártási technológiát igényel.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2023. május 4., 8.00 óra és május 9., 16.00 óra között

Kérjük, hogy a pályázatokat (makett, műleírás, rajzok, kitöltött adatlap) személyesen az önkormányzat információs pultjánál (Budapest. VI. Eötvös u. 3.) hétköznap, munkaidőben 8.00 és 16.00 óra között nyújtsák be.

A pályázat díjazása:

1. helyezett: 600.000 forint
2. helyezett: 400.000 forint
3. helyezett: 300.000 forint

Az alkotásokat az önkormányzat erre a feladatra delegált munkatársaiból és szakemberekből álló zsűri bírálja el legkésőbb 2023. május 31-ig.
Az eredményről minden pályázót értesítünk, a pályaműveket a zsűrizés után visszaadjuk a pályázóknak.
A pályázat kiírója a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény [Szjt.] szerint jár el, és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, és ne hirdessen győztest.
Eredményes pályáztatás esetén a kiíró minden részletre kiterjedő (pl.: vagyoni- és többszörözési jogok) megállapodást köt a pályázat nyertesével vagy nyerteseivel az alkotások gyártásáról, gyártatásáról. 

Letölthető dokumentumok

Terézváros arculati kézikönyve

Adatlap

További információ: +36 70 362 5690, sajto@terezvaros.hu