palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tervezői pályázat bútor, lakáskiegészítő és textiltermék kategóriában

A tervezők és a gyártók kollaborációját elősegítő inkubációs programra a tervezők 2023. május 16-ig jelentkezhetnek termékötleteikkel.

Az. MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot hirdet a „design LAB” – inkubációs program keretében, gyártók, designerek (formatervezők, designstúdiók) részére a Hungarian design LAB curated
by Rossana Orlandi programban való részvételre.

Jelen Felhívás keretében Designernek tekintendő az az egyéni vállalkozó vagy jogi személy, aki az iparilag előállított tárgyi világ formai-esztétikai kialakításával foglalkozik. A tevékenység ellátása nem szakképesítéshez kötött.

A Felhívás keretében a Támogató Szakmai Bizottsága és Rossana Orlandi javaslata szerint kiválasztásra kerülő látványterveket készítő Designerek lehetőséget kapnak, hogy termékötleteiket Rossa na Orlandi szakmailag véleményezze. A kiválasztott látványtervekkel rendelkező Designerek és a velük együttműködő Gyártók ezután lehetőséget kapnak, hogy a Designerek által véglegesített látványtervek és kiválasztott termékek sorozatgyártására való felkészülésükhöz támogatást vegyenek igénybe.

A támogatás feltételeiről a „Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi – inkubációs program 2023-as Gyártói felhívás megjelenéséig a https://hfda.hu/hu/cikkek/design-lab-curated-by-rossana-orlandi-3158 oldalon található összefoglalóból tájékozódhatnak.

Alapvető cél

Ágazati cél
A Támogató Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi néven indított és módosított inkubációs programja a tervezők kreativitását és a gyártók professzionalizmusát kapcsolja össze. A program a gyártásfejlesztés versenyképesség-növelésére és az ágazat export ösztönzésére kíván hatással lenni, figyelembe véve a tervezői kreativitást és innovációs tartalmát, illetve a termék funkcionalitását,
a fenntarthatósági szempontok mentén. A program során kiemelt szempont a Támogató számára, hogy a magyar kultúra és hagyományok figyelembevételre kerüljenek összhangban a nemzetközi elvárásokkal.

Rossana Orlandi a kortárs nemzetközi formatervezés egyik legkiemelkedőbb alakja és világszerte az egyik fő nagykövete. A Támogató és Rossana Orlandi a magyar formatervezés és design ipar fejlesztése érdekében működik együtt. Jelen programban való kurátori szerepe során célja, hogy felhívja a figyelmet a tervezés és a gyártás felelősségének fontosságára, a magyar kultúra és a hagyományok értékének jelentőségére. A Felhívás követelményei Rossana Orlandi kurátor együttműködésével kerültek meghatározásra. A programnak köszönhetően tehetséges tervezők ötletei találkozhatnak professzionális gyártókkal, és közösen egyedi termékeket alkothatnak a kreativitás, spontaneitás és sokoldalúság mentén.

A Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi program kétfordulós pályázatként valósul meg. Az első forduló során – jelen Felhívás keretében – a Designerek kidolgozott látványtervekkel jelentkezhetnek bútor, lakáskiegészítő és textiltermék kategóriákban.
A második forduló során – a „Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandí’ – inkubációs program 2023-as Gyártói felhívásának keretében – az első forduló során kiválasztott látványterveket készítő Designerek egy Gyártóval közösen pályázhatnak a termékek kiválasztott és véglegesített látványterveivel, amelyek sorozatgyártásának előkészítéséhez igényelhetnek pénzügyi támogatást.

Rossana Orlandi a program teljes időtartama során kurátorként, szakmai támogatásával segíti a kiválasztott látványterveket készítő Designereket és végigkíséri a látványtervek véglegesítésének, valamint a Gyártó kiválasztását követően a sorozatgyártás előkészítésének és megvalósításának folyamatát is.

A Felhívás célja
A Felhívás célja, hogy a Designerek által beküldött és a Bírálóbizottság által kiválasztott látványtervek alapján olyan, a későbbieknek sorozatgyártásban is megvalósítható, saját ötleten alapuló művészeti tervek és termékek születhessenek, melyek ösztönzőek, hűek a hagyományokhoz, de mindemellett innovatívak a funkcionalitás megőrzése mellett, valamint példaértékűek a szakmában szereplők számára hazai és nemzetközi színtéren egyaránt. A tervekben a spontaneitásnak és a sokoldalúságnak szükséges fókuszban lennie, szabad utat adva ezzel a kreativitásnak. A látványterveknek valamennyi fenti kritériumnak (funkcionalitás, kreativitás, innováció, hagyományőrzés, fenntarthatóság) meg kell felelnie.

A Felhívás során a Designerek által benyújtott látványtervek a Bírálóbizottság által, kerülnek szakmai értékelésre és kiválasztásra. A szakmai értékelés során a Bírálóbizottság lehetőséget nyújt a Designerek számára, hogy az értékelés során, a visszajelzéseket alapul véve módosítsanak a beadott látványterveiken. Ezt követően a kiválasztott látványterveket készítő Designerekkel az adott termék sorozatgyártása érdekében együttműködő Gyártók nyújthatnak be támogatási kérelmet a „Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi” – inkubációs program 2023-as Gyártói pályázati felhívásának keretében.

A kiválasztott és véglegesített látványtervek írásos részleteit a Támogató a honlapján megjelenteti. A véglegesített látványtervekkel a Gyártók a kiválasztott látványtervet készítő Designerekkel együttműködésben nyújthatnak be támogatási kérelmet a „Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi” – inkubációs program 2023-as Gyártói pályázati felhívásának keretében részletezettek szerint.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Jelen Felhívásra Magyarországon bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozások és kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek

 • minimum 2 teljes lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott) üzleti évvel rendelkeznek,
 • 113, 114, 117, 226, 231 GFO kóddal rendelkeznek.
 • beadott látványterve(i) az alábbi kategóriák közül minimum egy kategóriának megfelelnek:
  • bútor,
  • villamos világítóeszköz,
  • textiltermék (kivéve: ruházat, divatkiegészítő),
  • szőnyeg,
  • egyéb beton-, gipsz-, cement- és kőtermék,
  • háztartási szilikátipari termékek,
  • egyéb műanyag termék,
  • közterületi és kültéri berendezések.
 • működő, aktív weboldallal vagy közösségi média platformmal rendelkeznek.

Az értékelés során nem kötelező, de előnyt jelent, ha a jelentkező Designer rendelkezik:

 • szaksajtóban való releváns megjelenéssel,
 • szakmai dijjal/dijakkal,
 • magabiztos angol nyelvtudással (kiválasztás esetén személyes és online konzultáció formájában  folyamatos egyeztetésre kerül sor Rossana Orlandi-val, amihez elengedhetetlen az angol nyelvtudás).

A részvételre vonatkozó speciális kizáró okok
A programban való részvételre nem jelentkezhet az a Designer, aki, vagy amely nem felel meg B.1 pontban bemutatott részvételi feltételeknek, továbbá nem kerül értékelésre azon látványterv, amely a Támogató által a korábbi években a „design LAB” – INKUBÁCIÓS PROGRAM keretében meghirdetett pályázati felhívások keretében már támogatásban részesült.

A jelentkezés módja és határideje
Jelentkezni magyar nyelven – és a megjelölt pontokban angol nyelven is-, kizárólag a jelen Felhívás mellékletét képező Adatlap kitöltésével és benyújtásával lehetséges. Az Adatlap és mellékletei a https://hfda.hu/hu/cikkek/design-lab-curated-by-rossana-orlandi-3158 URL címen érhetők el. Az Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel kitöltött Adatlapok feldolgozására nincs lehetőség.

Egy Designer maximum egy Adatlapot nyújthat be, amelyen maximum 3 látványtervvel jelentkezhet, az Adatlapon a látványtervek bemutatását célzó szövegbox ismételt beszúrásával az Adatlap útmutatása szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben egy Designer háromnál több látványtervvel jelentkezik, csak az első három látványterv kerül figyelembevételre és értékelésre a benyújtott Adatlap szerint.

Az Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával (mellékletek) kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatlap egy adott kérdése nem releváns az Ön jelentkezése szempontjából, kérjük az Adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően az Adatlap és mellékleteinek tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Az Adatlapot és a mellékleteit 1 példányban elektronikus levélben (e-mail), cégszerűen aláírva és beszkennelve (pdf), valamint 1 példányban kinyomtatva, cégszerűen aláírva és a csatolt mellékleteket cégszerű hitelesítéssel ellátva szükséges benyújtani a jelen Felhívás C) pontja szerint.

Az Adatlapot és mellékleteit elektronikus levélben a következő címre kell benyújtani: designlab@hfda.hu

Kérjük, hogy a tárgy mezőben tüntesse fel a „design LAB” – Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi” elnevezést, illetve a jelentkező Designer nevét. Kérjük, hogy ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a levél sikeres elküldéséről!

Az Adatlapot és mellékleteit postai úton ajánlott levélpostai küldeményként a következő címre kell küldeni:

„design LAB” – Hungarian design LAB curated by Rossana Orlandi
Designer jelentkezés
MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, 1126,
Istenhegyi út 18.

Jelen felhívás esetében a jelentkezés határideje 2023. május 16. 23:59.

Az Adatlap és mellékleteinek elektronikus benyújtásának az az időpont minősül (nap, óra, perc), amikor az Adatlap és mellékletei elektronikus úton beérkeznek a megadott e-mail címre a Támogatóhoz. Az Adatlap és mellékleteinek postai úton való benyújtásának a postai feladás dátumbélyegzője minősül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sem az elektronikus, sem a postai benyújtás időpontja nem lehet későbbi, mint a jelentkezés határideje. A határidő után beérkezett (postai benyújtás esetén határidőt követően feladott) Adatlap és mellékletei esetében a jelentkezés minden további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A részvétel ingyenes, részvételi dij nincs.

Letölthető dokumentumok

Adatlap

Titoktartási nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Designer nyilatkozat

Adatvédelmi tájékozató

Gyártói felhívás összefoglaló

A pályázat benyújtási határideje: 2023.05.16.

Az Adatlapot és mellékleteit elektronikus levélben a következő címre kell benyújtani: designlab@hfda.hu