palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tesco „Év támogatottja 2009” program

tesco_az-ev-tamogatottja-programÁprilis 24-éig lehet pályázni a Tesco „Év támogatottja 2009” programjára – A Tesco-Global Áruházak Zrt. kezdeményezéséhez a Procter&Gamble is csatlakozott. A Tesco-Global Áruházak Zrt. 2003-ban hirdette meg először az „Év támogatottja” programot Magyarországon, mely hátrányos helyzetű fiatalok támogatását, illetve helyzetük javítását célzó programok, események felkarolását tűzte ki céljául. Az idei „Év támogatottja” címmel járó 40 millió forintos keretösszeg elnyerésére április 24-éig lehet pályázni.

2003-ban indult útjára a Tesco-Global Áruházak Zrt. az „Év támogatottja” elnevezésű programja Magyarországon. Kezdetben hat város tizenöt intézményének segített adományt gyűjteni a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével a Tesco, míg 2004-ben kilenc város tizenhárom gyermekintézményét támogatta az Aranyág Alapítványon keresztül. 2005-ben a Mosoly Alapítvány segítségével a gyermekek lelki rehabilitációjához járult hozzá, 2006-ban a Kézenfogva Alapítvány, 2007-ben a Salva Vita Alapítvány, tavaly pedig az Ability Park nyerte el a Tesco támogatását. 2008-ban a Procter&Gamble is csatlakozott a kezdeményezéshez, így a megpályázható keretösszeg a korábbi 20 millióról 40 millió forintra emelkedett.

2009. április 24-éig várják a kiírók kiemelten közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázatait. Ezúttal olyan program támogatása a cél, amely elősegíti, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve 18 év alatti fiatalok egészséges életmódot folytassanak, és egyben lehetőséget kapjanak a megfelelő fejlődésre. A 2009-2010-es program számára rendelkezésre álló keret 40 millió forint, melyből 20 milliót a Tesco, 20 milliót pedig a Procter&Gamble biztosít a pályázat nyertesének.

Az „Év támogatottja 2009” programra olyan pályázók jelentkezését várják elsősorban a kiírók, melyek az egy éves időtartamot lefedő akciótervvel és annak megvalósításhoz nélkülözhetetlen országos kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.

Pályázati kiírás

Kiíró:                           Tesco-Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.)
Támogató:                    Procter & Gamble International Operations SA
Pályázat címe:              Charity of the Year 2009 (Magyar címe: Az év támogatottja 2009)
Pályázók köre:             kiemelten közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok
Beadási határidő:         2009. április 24. 16.00 óra

1. A pályázat célja

Olyan program támogatása, amely elősegíti, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve 18 év alatti fiatalok egészséges életmódot folytathassanak, és egyben lehetőséget kaphassanak a megfelelő fejlődésre.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg minimális összege 40 millió Ft, azaz negyvenmillió forint, melyből 20 millió Ft-ot (azaz húszmillió forintot) a Tesco, minimum 20 millió Ft-ot pedig a Procter & Gamble biztosít a pályázat nyertesének (utóbbi összeg pontos mértékét a Tesco és a Procter & Gamble közösen határozza meg).

3. A pályázaton igényelhető támogatás

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a szerződéskötést követően, két egyenlő részletben történik. A Tesco és a Procter & Gamble a pályázat nyertese részére nyújtja a támogatást. A pályázatok értékelését a két vállalat közösen végzi.

A nyertes pályázó köteles:

–         a programját 2009. július 1. és 2010. június 30. között megvalósítani;

–         a program megvalósítása közben a támogatókat rendszeres időközönként, legalább kéthavonta írásban tájékoztatni a program előrehaladásáról, az eredeti tervekhez képesti eltérésekről, az esetlegesen felmerülő problémákról, és az ezek megoldására kidolgozott javaslatokról;

–         a program lezárását követően a programról írásbeli értékelést készíteni, amelyben beszámol a program eredményeiről;

–         a program lezárását követően személyes értékelő megbeszélésen részt venni a Tesco és a Procter & Gamble képviselőivel;

–         elősegíteni és aktívan közreműködni a Tesco és a Procter&Gamble, a programmal kapcsolatos kommunikációjában.

4. A pályázat benyújtása

Beadási határidő:         2009. április 24. 16.00 óra
Beadás helye:TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Központi Iroda, 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

Az értékelés időpontja: 2009. május 4. Az értékelés után kiválasztott 3-5 pályázó prezentációjának várható időpontja: 2009. május 7. Eredményhirdetés várható időpontja: 2009. május 15.

5. Pályázati feltételek

Kizárólag országos kapcsolatrendszerrel rendelkező, 2007. január 1. előtt bejegyzett, és azóta folyamatosan működő kiemelten közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázatait várjuk.

A) Pályázatot nyújthatnak be

–    civil szervezetek: alapítványok, egyesületek, szövetségek (kivéve pártok és szakszervezetek);

–         közhasznú társaságok;

amelyek:

–         hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok érdekeinek képviseletét, helyzetük javítását, fejlődésük elősegítését és az egészséges életmód elterjesztését, az egészséges életmódra történő nevelést vállalták fel létesítő okiratukban; vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban ezen csoportok ügyét kiemelt célként jelenítik meg;

Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok közé tartoznak többek között:

–         az értelmi fogyatékos személyek,

–         a mozgássérült, illetve egyéb fogyatékos személyek (pl. látás-, hallássérültek),

–         a tartós, illetve gyógyíthatatlan betegséggel élők,

–         a mélyszegénységben élők,

–         a gazdaságilag elmaradott kistérségekben, illetve a kistelepüléseken élők,

–         az állami gondozottak, és az állami gondozásból kikerültek,

–         a hajléktalanok,

–         a csonka családban nevelkedők,

–         akiknek a szülei munkanélküliek.

Az egészséges életmód fogalmába tartozik többek között:

–         egészséges étkezés, megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék biztosítása a gyermekeknek, valamint az ezzel kapcsolatos felvilágosító programok,

–         sportolási lehetőségek biztosítása (rendezvényekkel, sporteszközökkel), rendszeres testmozgásra nevelés, versenysport támogatása,

–         egészség-megőrzési, prevenciós jellegű szolgáltatások (pl. szűrővizsgálatok),

–         fogyatékos személyek sporttevékenységen keresztüli rehabilitációja (pl. parasportok, úszás, lovas terápia stb.).

B) A pályázat érvényességének speciális szabályai:

Nem pályázhatnak:

–         nem bejegyzett alapítványok, egyesületek;

–         egyházi szervezetek és egyházakhoz köthető alapítványok;

–         pártok, szakszervezetek;

–         pártok által alapított, illetve pártokhoz köthető alapítványok és egyesületek,

–         profitorientált szervezetek,

–         2007. január 1-jét követően bejegyzett alapítványok, egyesületek;

–         magánszemélyek;

–         szponzorációs vagy marketing célból;

–         működési költségek fedezése céljából;

–         orvosi kutatási célból.

C) A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:

–         kitöltött pályázati adatlap;

–         a pályázó szervezet bemutatkozása;

–         a pályázó eddigi tevékenységi köreinek, eredményeinek összefoglalása; ezen belül:

ü      a pályázó által eddig támogatott rászorulók számának és korának közlése;

ü      adatok arról, hogy a pályázó tevékenysége milyen területekre terjed ki (városok, megyék, kistérségek megjelölését kérjük);

–         konkrét elképzelések az együttműködés megvalósítására, éves programterv;

–         a Tesco és a P&G számára biztosított megjelenési lehetőségek, a programban rejlő kommunikációs és PR érték bemutatása;

–         a program részletes költségvetése, a kért támogatás megjelölése és annak szöveges indokolása;

–         éves jelentés / beszámoló a 2007. évre vonatkozóan;

–         a pályázót működése során támogatásban részesítő támogató szervezetek vagy egyének listája.

Kérjük, hogy a pályázatot a fenti mellékletekkel egy eredeti és kettő másolati példányban kinyomtatva, lezárt borítékban a beadási határidő napján 16:00 óráig adják le a Tesco-Global Áruházak Zrt. címén. A fenti határidő a postai úton feladott pályázatoknál a beérkezési határidőt jelenti.

A beadási határidő után hiánypótlásra nincs lehetőség!

Információ: a pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolunk. Kérjük kérdéseiket a zbenko@hu.tesco-europe.com e-mail címre küldjék.

A www.tesco.hu weboldalon bővebb információ olvasható a pályázatot kiíró Tesco-Global Áruházak Zrt.-ről; a www.pg.com angol nyelvű weboldalon pedig a támogató Procter&Gamble vállalatcsoportról.