palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tizenkettő nem egy tucat! – pályázat ifjú tehetségeket bemutató, fotókkal illusztrált portréinterjúk és kisfilmek készítésére

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében ifjú tehetségeket bemutató, fotókkal illusztrált portréinterjúk és kisfilmek készítésére (II. kiírás)
Pályázók köre: Magyarországi Tehetségpontok
Pályázat benyújtása: 2013.09.05 – 2013.09.20 között online pályázói adatbázison keresztül
A  MATEHETSZ  (Magyar  Tehetségsegítő  Szervezetek  Szövetsége)  ösztönözni  kívánja  fiatal tehetségek  bemutatását   Tehetségpontok  honlapjain  és  közösségi  média  felületein.  Emellett fontos  célunk  a  sikeres  fiatal  tehetségek  és  az őket  támogató  Tehetségpontok  ismertségének növelése  a  helyi  közösségekben.  E  célok  jegyében  a  Tehetséghidak Projektiroda  felhívással fordul  a  hazai  Tehetségpontokhoz,  hogy  válasszák  ki,  és  szöveges,  képi  és  mozgóképes anyagok megalkotásával  mutassák be a Tehetségpont hatókörébe tartozó tizenkét kiemelkedő fiatal eddigi életútját, tevékenységét, sikereit – a kortársak szemével.
Korábbi  hasonló  felhívásunk  eredményeként  elkészült  kisfilmek  legjobbjai  megtekinthetők  a MATEHETSZ YouTube csatornáján: http://www.youtube.com/tehetsegcsatorna
A felhívás keretében 6 db  egyenként 3-5 fotóval illusztrált, 5-8000 leütés terjedelmű portréinterjú  és  6  db  egyenként  3-4  perces  kisfilm  megvalósítása  a  feladat  2014. február 15-ig.
Pályázatot  nyújthatnak  be  a  magarországi  Tehetségpontok  a  portréinterjúkat  és  a  kisfilmeket megvalósító 8-24  fős diákcsapatok  és a  csapatot támogató  médiaszakkört vezető tanár-  vagy mentorszerkesztő nevében.
A diákcsapatok tagjainak felső korhatára 25 év. A médiaszakkörök munkájába  legalább  3  fő  diákmentort szükséges bevonni.  (A  diákmentorok  lehetséges tevékenységi formáiról a www.tehetseghidak.hu/diakmentor oldalon található tájékoztató.)
A Pályázat keretében készülő fotók és kisfilmek bármilyen technikával (akár mobiltelefonnal is) készülhetnek.
A  pályázó  Tehetségpont  segíti  a  médiaszakkört  vezető  tanár-  vagy  mentorszerkesztőt  a  12 interjúalany kiválasztásában.  Fontos,  hogy  legalább  1  videó  és  1  interjú  készüljön  olyan tehetséges  diákkal,  aki  részt  vett  a Tehetséghidak  Program  által  finanszírozott tevékenységben.
A  médiaszakkört  vezető  tanár-  vagy  mentorszerkesztő  feladata  a  diákújságírók  és diákrendezők  munkájának  segítése,  a  diákmentorok  tevékenységének  koordinálása  és  a pályázat megvalósításának segítése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a projektet vezető tanár- vagy mentorszerkesztő szakmai életrajzát
  • a  projektet  megvalósító  csapat,  köztük  a  diákmentorok  rövid  bemutatást, referenciamunkáikat egy A4 oldal terjedelemben
A pályázati összegből fedezhető költségelem:
  • a  médiaszakkört  vezető  tanár-  vagy  mentorszerkesztő  megbízási  díja:  bruttó  200.000 Ft.  (Az  e  megbízás keretében  végzett  munka  nem  eshet  egybe  a  pedagógus munkakörében végzett tevékenységével, vagyis a kötelező 32 óra fölött teljesítendő.)
A  pályázó  vállalja,  hogy  az  elkészült  interjúkat  és  a  videókat  a  szükséges  kötelező  arculati elemekkel ellátja a MATEHETSZ által átadott arculati elemek felhasználásával.
A  projekt  keretében  készült  interjúkat  és  kisfilmeket  a  Tehetségpont  az  interneten  publikálja és a Tehetséghidak Projektiroda számára elküldi annak az oldalnak az url címét, ahonnan a 12 munka elérhető. Az elkészült interjúkat és kisfilmeket DVD-n is be kell nyújtani.
Letölthető dokumentum
A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
A pályázatokat a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított formanyomtatványokon az online pályázati rendszerbe kell föltölteni 2013.09.05 – 2013.09.20 között.
Kiválasztás, az együttműködési megállapodás megkötése és elszámolás:
A felhívásra beérkező pályaművek közül a Tehetséghidak Projektiroda által fölkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan összesen 20 pályázat megvalósítására köt szerződést a Tehetséghidak Projektiroda és a Nemzeti Tehetségpont. Az elbírálásnál a szakmai tartalom mellett figyelembe vesszük a pályázó földrajzi elhelyezkedését illetve szakterületét. A bírálat eredményéről a pályázókat a 2013. szeptember 30-ig értesítjük. A  kiválasztott  pályázatok  alapján  a  Tehetséghidak  Projektiroda  megbízási  szerződést  köt  a médiaszakkört  vezető tanár-szerkesztővel.  A  diákmentorok  tevékenységükért  ezen  felhívás kerületében díjazásban nem részesülhetnek. Az  interjúalanyok  és  a  pályázatot  megvalósító  csapat  adatait  tartalmazó  egy  oldalas beszámoló, az elkészült interjúk és kisfilmek fizikai adathordozón (DVD) való leadásának és az elszámolás benyújtásának határideje: 2014. február 15.
A pályamunkák beküldési formátuma: 
Kisfilm esetén: .avi formátum
Interjú esetén: .pdf formátum
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
Tehetséghidak Program
Cím: 1518 Budapest, 112 Pf. 146
Székhely:1119 Budapest, Mérnök. u 39.
Telefon: +36 (1) 799 7970 Fax: +36 (1) 688 4880
info@tehetsegpont.hu / www.tehetseghidak.hu