palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok Közös Alap alprogram- KMOP-2009-1.3.3./2.

umfteulogoTámogatás célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, a Magyar Köztársaság területén, a közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkezı mikro-, kis- és
középvállalkozások tőkehelyzetének javítása a Társaság kizárólagos tulajdonában álló, jelen pályázat során kiválasztandó alapkezelő (mint Közvetítő) által kezelt kockázati tőkealap (a továbbiakban: „Co-investment Alap”) és független, magánpiaci befektetők (a továbbiakban: „Befektetők”) által közösen végrehajtott kockázati tőke-befektetések útján (a továbbiakban: „Támogatás”). A Pályázók jelen Pályázati Felhívás alapján a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) Pénzügyi Eszközök Intézkedése keretében finanszírozott co-investment alprogram (a továbbiakban: „Co-investment Alprogram”) tekintetében nyújthatják be pályázataikat. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 4 Prioritás keretében finanszírozott közös alap alprogram (a továbbiakban: „Közös Alap Alprogram”) tekintetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre.

Forrás összege: 4 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.08.28.
Beadási határidő: 2009.08.28.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: pályázati csomag

Kedvezményezettek köre: Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) XXXI/A. Fejezete szerinti kockázati tőkealap-kezelők, amelyek jogosultak a Tpt. 296/G.§ (1) bekezdése szerinti kockázati tőkealap kezelésére a Magyar Köztársaság területén.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
A Co-investment Alapok pontos paramétereit a pályázatnyertes Közvetítő által készített és a Társaság által elfogadandó – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyását igénylő – alapkezelési szabályzatok (a továbbiakban: „Kezelési Szabályzat”) határozzák meg, a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott keretfeltételek figyelembevételével.

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Neve: Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48

Forrás: NFÜ