palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Unicredit Tehetségprogram alkotói pályázat 2013

Az UniCredit Bank művészetpártoló és piacélénkítő tevékenységeinek sorában fontos programot indítva egyrészt bemutatja, másrészt fiatal tehetségek alkotásaival bővíti meglévő műgyűjteményét, s a többnyelvű katalógus segítségével a határokon túli ismertség növeléséhez is hozzá kíván járulni.

Nevezési kategóriák, díjak:

 • 3 fő részére ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ

Az Alkotói Ösztöndíj összege:

 • 1. díj: nettó 120.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)
 • 2. díj: nettó 100.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)
 • 3. díj: nettó 80.000 Ft/hó alkotói ösztöndíj a vonatkozó szerződés megkötésétől számított 6 hónapon keresztül (Ösztöndíj ideje)
 • 10 fő részére KISALKOTÓI EGYSZERI DÍJ: A Kisalkotói egyszeri díj összege bruttó 100.000,- Ft/pályamű.

IV.  Általános pályázati feltételek az Alkotói Ösztöndíjra és a Kisalkotói Egyszeri Díjra vonatkozóan:

A Díjakra azok a 23-33 éves művészek pályázhatnak, akik az alábbi felsőfokú oktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek vagy 2008. január 1-jét követően szereztek diplomát ugyanezeken az egyetemeken:

Személyi feltételek:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
 • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTEMK)
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
 • Művészeti és Design Egyetem, Kolozsvár
 • Eszterházy Károly Főiskola – Vizuális Művészeti Tanszék (EKF)
 • Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Művészeti Kar (BKF)

A Pályázaton nem vehetnek részt a Kiíró és a Lebonyolító tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói, valamint a VII. pontban megnevezett zsűritagok, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói.

a)  A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban (beleértve annak mellékleteit is) részletezett feltételeket és a zsűri döntését.

A jelentkezés feltételei:

 • A pályázó a IV/3./ c) pontban jelölt határidőig hiánytalanul beküldi a IV/3./ b) pontban részletezett pályázati anyagot. A határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja. A pályázó egyidejűleg pályázhat az Alkotói Ösztöndíjra, a Kisalkotói Egyszeri Díjra vagy akár mindkét Díjra egyidejűleg. A pályázó azonban egy nevezési kategórián belül csupán 1 pályaművével nyerhet. A zsűri helyezésenként max. 1 nyertest nevezhet meg.
 • 1 pályaművet kizárólag 1 alkotó készíthet, csoportos pályaművek benyújtására nincs mód.
 • A pályázó kizárólag saját eredeti, 3. személy jogát nem sértő alkotásával/alkotásaival pályázhat, ellenkező esetben a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó Díj(ak)ra nem jogosult. Amennyiben ez a Díj(ak) folyósítását követően válik ismertté, a pályázó köteles a részére addig átutalt összeget haladéktalanul visszautalni a Kiíró bankszámlájára.
 • A Díjakra kizárólag festménnyel/festményekkel pályázhatnak a jelentkezők.
 • A benyújtott pályaművek darabszáma egyik nevezési kategóriában sem korlátozott.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy amennyiben pályaművével Díja(ka)t nyer, díjmentesen rendelkezésre bocsátja a pályaműve(ke)t a Kiíró és a Lebonyolító által 2013. április 29 és május 3ép. között egy budapesti kortárs galériában szervezett kiállításra. Pályázó vállalja a pályamű(vek)nek a kiállítás helyszínére történő, „szögtől szögig” tartó szállítását és biztosítását.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy személyes adatait a Kiíró és a Lebonyolító a pályázati adatlaphoz csatolt Hozzájáruló Nyilatkozat (2. sz. melléklet) szerint kezelje.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja, hogy megszerzi a pályázati adatlapban megnevezésre kerülő Mesterek beleegyezését, hogy neveiket a pályázó, a Kiíró és a Lebonyolító az alkotói pályázattal összefüggésben felhasználhassa, nyilvánosságra hozza.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy alkotásait a Kiíró és a Kiíró érdekében a Lebonyolító nyilvánosan felhasználja (például a projekt népszerűsítése stb. céljából).
 • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezési kategóriákban nem hirdet nyertes(eke)t.

A pályázati anyaggal kapcsolatos feltételek:

 • A pályázó elektronikusan benyújtja a IV/3./ b) pontban részletezett pályázati anyagát az unicredittehetsegprogram@gmail.com e-mail címre, „UniCredit Tehetségprogram” megjelöléssel. A pályázati kiírás lehetővé teszi, hogy a hallgatói jogviszonyt, a végzést igazoló dokumentumok (index illetve diploma) fénymásolatát, valamint a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példányát a pályázó postai úton juttassa el az alábbi levelezési címre ajánlott levél formájában, „UniCredit Tehetségprogram” megjelöléssel:

FineArt-Invest Kft.
1097 Budapest
Vaskapu utca 9.

 • szakmai önéletrajz (elérhetőség, cím, egyetemi tanulmányok, korábbi és jelenlegi ösztöndíjak, díjak feltüntetése, részletezése)

A pályázati anyag tartalma:

 • kitöltött pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • a pályamunká(k)ról készült, jó felbontású fényképek
 • a hallgatói jogviszonyt, illetve a végzést igazoló dokumentumok (index, illetve diploma) másolata szkennelve vagy fénymásolva, valamint a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példánya (továbbiakban: Dokumentumok). Ezen Dokumentumok postai úton is benyújthatók az alábbi levelezési címre ajánlott levél formájában feladva:

FineArt-Invest Kft.
1097 Budapest
Vaskapu utca 9.

A pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje valamint a hallgatói jogviszonyt, a végzést igazoló dokumentumok, és a 2. sz. mellékletben szereplő Hozzájáruló Nyilatkozat eredeti példányának postára adási határideje: 2013. március 29. 24 óra

Az Alkotói Ösztöndíj pályázati feltételei:
A nyertes pályázók (1-3. helyezett) vállalják, hogy az Ösztöndíj ideje után 3 művüket felajánlják megvételre a Kiíró számára az alábbi feltételekkel:

 • a 3 mű közül az egyik a nyertes pályamű
 • a 3 mű közül a másik 2 az Ösztöndíj ideje alatt készült
 • a vételár bruttó 150.000 Ft/mű, beleértve – a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett – a kapcsolódó valamennyi jog ellenértékét
 • a Kiírót vételi kötelezettség nem terheli

Kisalkotói Egyszeri Díj pályázati feltételei:
A pályázók vállalják, hogy a pályázati anyag benyújtásával megvételre ajánlják pályaműveiket a Kiíró számára az alábbi feltételekkel:

 • a Kiíró maximum 10 nyertes pályaművet választ ki
 • a nyertes pályaműve(ke)t a Kiíró a III/2. pont szerinti bruttó 100.000 Ft/pályamű értéken megvásárolja
 • a pályázó a pályázati anyag benyújtásával vállalja a Kiíró által kiválasztott és megvásárolt pályaműnek a Kiíró székhelyére (UniCredit Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) történő szállítását és biztosítását VII.  A zsűri tagjai és az elbírálással kapcsolatos információk:

A benyújtott pályázati anyagokat az alábbi összetételű zsűri bírálja el:

 • Gulyás Gábor, igazgató, Műcsarnok
 • Einspach Gábor, igazságügyi szakértő
 • Dr. Balogh Péter, kuratóriumi elnök, Amadeus Művészeti Alapítvány
 • Giró-Szász Krisztina, az UniCredit Tehetségprogram vezetője
 • Sipos József, ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.
 • Jane Neal Kelet-európai képzőművészettel foglalkozó kurátor (London)
 • Bodoni Zsolt festőművész

A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat. A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkája nem nyilvános, döntése végleges.

A pályázattal kapcsolatos időzítés:

 • 2013. február 18. – a pályázat meghirdetése
 • 2013. március 29. 24 óra a pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje,valamint a postára adás határideje
 • 2013. április 18. – a pályázók elektronikus úton történő értesítése a Lebonyolító által
 • 2013. április 30. 18 óra – nyilvános eredményhirdetés, díjátadás
 • 2013. április 30. – a nyertes pályaművek kiállítása
 • 2013. május 3. – szerződéskötés a nyertes pályázókkal
 • 2013. május 3. – a Díjak folyósítása a nyertesek részére

Kapcsolat, további információk:
Név: Giró-Szász Krisztina, program koordinátor
e-mail: unicredittehetsegprogram@gmail.com
Telefon: 06-20-336-78-06

Letölthető dokumentumok

Forrás: Unicredit Tehetségprogram alkotói pályázat 2013