palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzetközi vers- és színdarabίró pályázat

Részvételi feltételek: A pályázaton 30 év alatti fiatalok vehetnek részt, a részvétel ingyenes, az idei téma: „The future, a space in the world!” This topic can be treated absolutely free accordint to the inspiration. A téma teljesen szabadon kezelhető.

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg; egyszerre mindkettőben is lehet indulni.

A versek elbírálása a pályázó nyelvén, tehát eredeti nyelven is történik, amennyiben a pályázó olasz, angol, francia vagy eszperantó nyelvű fordítást is mellékel. Olasz nyelvű versnél angol fordítás nem kötelező, de szívesen vesszük.

 1. Pályázati kategória: KIADATLAN KÖLTEMÉNY

Egy eddig kiadatlan és díjban nem részesült költemény (legfeljebb 50 sor).

A versek elbírálása a pályázó nyelvén, tehát eredeti nyelven is történik, amennyiben a pályázó olasz, angol, francia vagy eszperantó nyelvű fordítást is mellékel. Olasz nyelvű versnél angol fordítás nem kötelező, de szívesen vesszük.

A költemény beküldési határideje: 2012. december 15.

A pályamű beküldhető:

a)      e-mailen, erre a címre: valeragruber@alice.it;

            az üzenetnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött részvételi lapot (ld.alább); a költemény maga “word” vagy “rtf” csatolmányként küldendő (más formátumot nem tudunk elfogadni).

b)     levélben az alábbi postacímre:

                  Gabriella Valera Gruber,  Via Matteotti 21,  34138 Trieste, Olaszország.

A borítéknak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és aláírt részvételi lapot. Határidőnek a postabélyegző kelte számít; újabb pályaműveket semmiképp nem fogadunk el, miután a bíráló bizottság megkezdte munkáját.

DÍJAK:

 • Első, második és harmadik díj: egyenként egyaránt 500 euró.
 • Az olasz államelnök által adományozott emlékérem.
 • A pályázat a “Poesia e Solidarietà” (Költészet és Szolidaritás) nevű egyesület tevékenységének része, és annak szolidaritási programjaihoz kapcsolódik. A díjazottak kötelesek díjuk egy részét (200 euró) egy általuk meghatározott szolidaritási projektnek adományozni.
 • A díjazott költemények, illetve a bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályamunkák olasz-angol kétnyelvű kiadásban megjelennek a pályázat szponzoránál, az olasz Ibiskos Editrice di A. Risolo kiadónál, és a művekből eredeti nyelvű hangfelvétel (DVD) is készül. A könyv kiadásából származó bevételt a háborús gyermekáldozatok megsegítésére létrehozott Luchetta-Ota-D’Angelo Hrovatin alapítvány rendelkezésére fogják bocsátani: www.fondazioneluchetta.org
 • A legjobb 16 év alatti szerző költeménye Sergio Penco emléklemezben részesül.
 • A legfigyelemreméltóbb művek dicséretet és emlékkupát kapnak.
 • Dicséretben és kisebb díjakban részesülnek a 16 év alatti szerzők legjobb munkái is.

 

2.      Pályázati kategória: SZÍNDARAB (Monológ vagy két szereplő párbeszéde)

A pályaművek maximális hosszúsága: 5 oldal (oldalanként legfeljebb 2000 betűhely). ENNEL HOSSZABB SZÖVEGET A ZSÜRI NEM FOGAD EL.

A nem olasz nyelven született pályaműveket jó olaszságú fordításban is be kell nyújtani. Az elbírálás az olasz szöveg alapjan történik, hiszen eredeti nyelven ez nem minden esetben lenne lehetséges.

A színmű beküldési határideje: 2012. december 15.

A pályamű beküldhető:

c)      e-mailen, erre a címre: valeragruber@alice.it;

            az üzenetnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött részvételi lapot (ld.alább); a költemény maga “word” vagy “rtf” csatolmányként küldendő (más formátumot nem tudunk elfogadni).

d)     levélben az alábbi postacímre:

                  Gabriella Valera Gruber,  Via Matteotti 21,  34138 Trieste, Olaszország.

A borítéknak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és aláírt részvételi lapot. Határidőnek a postabélyegző kelte számít; újabb pályaműveket semmiképp nem fogadunk el, miután a bíráló bizottság megkezdte munkáját.

DÍJAK:

 • Első, második és harmadik díj: emlékkupa, emléklemez.
 • Dicséret
 • A díjazott és a dicséretben részesült pályamunkákat a verseny díjátado ünnepségen felolvassák.

 Részvételi lap (mindkét műnemhez)

KERESZTNÉV

VEZETÉKNÉV

Születési hely és év

Utca                                                         Házszám

Irányítószám                                Település                                             Megye/Ország

Telefonszám

E-mail cím                                        Állampolgárság

A mű címe:

Kijelentem, hogy a …. c. vers/színdarab, mellyel a „Castello di Duino”  versíró pályázaton részt veszek, saját művem, továbbá, hogy a művet nem adták ki, és semmilyen díjban nem részesült. Engedélyezem a mű esetleges publikálását vagy nyilvános előadását.

Tagja vagyok / nem vagyok valamely szerzői jogvédő egyesületnek (húzza át a nem megfelelőt).

Dátum:……………

                                                                       __________________________________________

                                                                                              (olvasható aláírás)

 

 

KÜLÖN SZABÁLYOK ISKOLÁK SZÁMÁRA

A pályázatra tanárok is küldhetnek be csoportmunkában (több diák együtt, egy egész osztály, több osztály együtt) készült pályaműveket. Ezeket a zsüri kollektív pályaműként bírálja el, és azt értékeli, hogy mennyire sikerült a tanulóknak a pedagógus ösztönzésére költői szövegeket létrehozniuk.

A legkiválóbb iskola 500 eurós jutalomban részesül, amelyet a nyertes iskola a diákok által kiválasztott szolidaritási projektnek adományoz.

Három további iskola különdíjban részesül.

Minden résztvevő tanár és osztály emléklapot kap.

Az iskola a pályaművet három példányban az alábbi címre küldje el levélben:

Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Olaszország,

a következő adatokkal együtt:

Az iskola neve :                                                         Osztály:

Az iskola teljes postacíme (utca, házszám, város, megye, ország, postai irányítószám)

Iskolai telefon és fax              Az iskola e-mailje

A felelős tanár teljes neve, telefonszáma és e–mailje

Dátum, aláírás

Kérjük, ezeket az adatokat e-mailen küldje meg ide is:  valeragruber@alice.it

AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A nyertesek és a döntőbe kerültek névsora itt fog megjelenni: www.castellodiduinopoesia.it.

Az érintettek e-mailen, levélben vagy telefonon kapnak értesítést.

A díjátadó ünnepségre 2012. március 24-én, a duinói kastély nagytermében kerül sor.

Bővebb tájékoztatás   http://www.castellodiduinopoesia.it/