palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Visegrádi Alap – Small Grants – Kispályázatok

vf_logo_color_200A Visegrádi Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordithatók a jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint, az alábbi területeken:
1. kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok)
2. tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás)
3. oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák)
4. diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára)
5. határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok,        a határvonaltól max. 50km távolságban)
6. turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok)

Az évi költségvetés a kispályázatok számára € 512.000. A pályázatok beküldésének határideje: március 1., június 1., szeptember 1. és december 1. Egy konkrét pályázatra a kérvényezhető összeg maximum € 4.000.

A pályázati űrlapot elektronikusan és két eredeti példányban postán is el kell küldeni. Az űrlaphoz tartozó minden mellékletből elég egy példányt küldeni. A határidő után érkező kérvényeket nem fogadjuk el. A postán érkező kérvényeknél a feltüntetett postai pecsét a döntő.

Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 50%-át, beleértve a pályázó saját természetbeni hozzájárulását, (nem pénzbeli hozzájárulás, pl. saját autóbusz, saját személygépkocsi, saját szállás, saját helyiségek), vagy más, társfinanszírozó alanyok természetbeni hozzájárulását. A költségvetés 6 hónapra tervezhető, még ha a projekt a tervek szerint tovább is tartana.

Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz. Az Alap nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. (Határon átnyúló együttműködés esetén elég két országból való partner együttműködése.) Az Alap emellett részt vehet olyan pályázatok támogatásában is, melyek a V4-országokon kívüli résztvevővel együttműködésben kerülnek megvalósításra, amennyiben az adott pályázatok az Alap célkitűzéseivel összhangban vannak. A V4 országain kívül élő pályázókra ugyanezek a feltételek érvényesek.

Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre biztosíthat és az alábbiakban felsorolt, előzetesen meghatározott tételekre:
1. nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése)
2. terembérlet és az ehhez szükséges technikai eszközök bérlésének költsége
3. művészek tiszteletdíja
4. szállás és étkezési költségek
5. utazási költségek
6. expertek tiszteletdíja
7. fordítás és tolmácsolás
8. díjak, jutalmak
9. irodai szükségletek és propagációs anyagok
10. reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát, stb.) és propagáció
11. a web oldal kialakítása és aktualizálása
A támogatást elsősorban a V4-es országokból érkező és a V4–es országokon belüli pályázatok számára szándékozzuk biztosítani.

Az Alap által támogatott pályázatoknál a támogatás nem használható fel:
1. tőkebefektetések kifizetésére
2. saját, közvetett költségek kifizetésére (pl. villany-, gáz- és telefonszámla, vízdíj, stb.)
3. saját költségek és számlák (saját helyiség bérlete, szállás, étkezési költségek, stb.)
4. rész- vagy teljes munkaidős alkalmazottak és munkakapcsolatból eredő (alkalmazott)
segédmunkaerők fizetésének, anyagi díjazásának kifizetése a Munkajogi Törvénykönyv
alapján (valamint egyéb részbeni kötelezettségek, diéták stb.)
Az Alap csak akkor biztosítja a támogatást, ha az Alap és a pályázó fél között írott szerződés született, amely a pályázat finanszírozásának konkrét feltételeit szabályozza.
Az Alap nem biztosít támogatást olyan pályázatokra, melyek finanszírozása közköltségvetésből és közvetlen állami támogatásból történik (minisztériumok, kulturális intézetek, stb. által.) A V4-es országok kulturális intézetei részt vehetnek ugyan a pályázatokban, az Alap azonban nem ismerheti el őket partnereknek (pl. a budapesti Lengyel Intézet nem adható meg lengyel partnerként egy magyar részről beadott pályázatban).
Az Alap kizárólag olyan projektek támogatásában vesz részt, melyek tartalmilag és tematikailag is lehetővé teszik, hogy a Nemzetközi Visegrádi Alap teljes felelősséget és ellenőrzést vállaljon fellettük.
A pályázatok finanszírozásánál az Alap a pénzek arányos elosztásának elve alapján fog eljárni a Cseh Köztársaságból, Magyar Köztársaságból, Lengyel Köztársaságból és Szlovák Köztársaságból érkező pályázatok esetében.
Az Alap elsősorban a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja.

A pályázat előkészítése
A kérvényezőnek a pályázati űrlapot on-line kell kitöltenie. Szükség esetén a pályázó csatolva mellékelhet kiegészítő információkat a pályázathoz.
A pályázati űrlapot az előírt formában, angolul kell kitölteni és egy nyomtatott példányt postán is el kell küldeni. A pályázati űrlapot a kérvényezőnek saját kezűleg kell aláírnia. Ha a pályázó jogi személy, a pályázati űrlapot csak a szervezet törvényes képviselője írhatja alá.
A pályázati űrlaphoz a következő kiegészítő dokumentumokat is csatolni kell:
• másolat a kérvényező azonosító okiratáról – magánszemélyek esetén
• másolat a társaság alapító okiratáról, alapszabályzatáról – ha jogi személyről van szó;
ezen dokumentumnak tartalmaznia kell a szervezet:
– törvényes képviselőjének nevét
– bejegyzett székhelyét
– azonosító számát (bejegyzési szám)
• a partnerek szándéknyilatkozatainak eredeti példányai
– a partnerszervezet fejléces papírján
– törvényes képviselőjének aláírásával
– a projekt pontos nevével és a partnerek együttműködésének leírásával
• társfinanszírozó szervek leveleinek másolata
• különleges engedély – ha szükséges a pályázat megvalósításához

A pályázat beadásának pontos címe:
International Visegrad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Szlovákia
E-mail: smallgrants@visegradfund.org

A pályázatok beérkezésük sorrendje alapján kerülnek nyilvántartásba. A pályázat kézhezvételéről a kérvényezők e-mailben kapnak visszaigazolást, mely tartalmazza a pályázat sorszámát. Kérjük, hogy az Alappal való minden további kommunikációban legyenek szívesek ezt a sorszámot feltüntetni (pl. meghívók küldésekor is).

További pályázati információ: http://www.visegradfund.org/grants.html

/Forrás: www.visegradfund.org/