palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zártkertek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása

mezőgazdasági pályázatok

Pályázat a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására.

Pályázat kódja: ZP-1-2019

Az Agrárminisztérium a Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja
Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztésekhez, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése.

Támogatott tevékenységek
Az alábbi, az 1. pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani:

  1. külterületen elhelyezkedő zártkertek , kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út , földút , valamint a z útszakaszhoz kapcsolódó csapadék víz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartás á hoz kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
  2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve vízkút létesítése, illetve víz–visszatartáshoz kapcsolódó visszatartáshoz kapcsolódó kis léptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése,
  3. villamosenergienergia–ellátáshoz ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia–hálózat hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése)
  4. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése,
  5. területrendezés, gyümölcsrendezés, gyümölcsfafa– és/vagy szőlő és/vagy szőlőtelepítés

Zártkerti ingatlan: azokat az ingatlanokat lehet zártkerti ingatlanoknak tekinteni, amelyek a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban ekként kerültek feltüntetésre.
Kiskert: 1 ha alatti olyan külterületi ingatlan, mely a zártkertekhez hasonlóan kiegészítő mezőgazdasági, rekreációs célokat szolgál. A gazdálkodó és a háztartása által történő felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek (gyümölcs, szőlő, zöldség) termelésére szolgáló külterületi terület.

A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: pályázók)
Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai. (Települési önkormányzatok konzorciumai esetén a konzorciumi tagok közötti együttműködési megállapodást a pályázathoz mellékelni kell!)

Támogatási keretösszegek
Egy pályázat keretében legfeljebb 10 000 000 Ft támogatás igényelhető, amely alól kivételt képez a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, melynek kapcsán egy pályázat keretében legfeljebb 20 000 000 Ft támogatás igényelhető.

Letölthető dokumentumok

Zártkert_pályázati felhívás 2019

Pályázati felület

Pályázatok benyújtási határideje

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2019. július 16-án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására 2019. augusztus 1-én 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2019. augusztus 8-án 23 óra 59 percig van lehetőség.