palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Forrás pályázat környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

A Földművelésügyi Minisztérium meghirdeti az idei Zöld Forrás pályázatot a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A pályázók köre: környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek

A támogatás formája: A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a.

Az FM az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Támogatott bankszámlájára.

A támogatás összege: A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra az előirányzat keretösszegéből 70.000.000 Ft áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 600.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

600.000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 21.

Kapcsolattartás
A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el (a hivatali munkarend szerinti munkaidőben) ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében adnak tájékoztatást és nyújtanak segítséget a pályázatok benyújtásával, a szerződéskötéssel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

Elérhetőségek:
Földművelésügyi Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Telefonszámok: 06 1 79 58078, 79 51063, 79 51568
E-mail címek: zoldforras@fm.gov.hu