Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj 2011

lektorátus pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek részére a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az 1976. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 30 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló kiállítás elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott évi pályázati kiírás szerint. Hosszabbításra pályázók esetén csak az adatlap és a nyilatkozat benyújtása szükséges, az előző ösztöndíjas időszak alatt készített munkák és a portfolió – későbbi időpontban – a beszámoló kiállításon mutatandók be. A beszámoló értékelése alapján dönt a Kuratórium az ösztöndíj további 1 ösztöndíjas időszakra történő meghosszabbításáról.
Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.

Benyújtandó

 1. A pályázat mellékleteként megjelent adatlap 1 példányban,
 2. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat 1 példányban.
 3. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
 4. Ha van, diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban,
 5. Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása) 9 példányban,
 6. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió),
 7. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Az írásbeli pályázatokat (adatlap, nyilatkozat, önéletrajz, diplomamásolat, 1-1 pld.; munkaterv-9 pld.) személyesen vagy postai úton a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz kell benyújtani.
Felelős munkatárs: Leposa Zsóka tel: 356-7444/104 mellék.
Cím: 1014 Budapest I. ker. Úri u. 54-56. Postacím: 1250 Budapest l. Pf. 17.

Beérkezési határidő: 2011. február 25. (péntek) 12.00 óra

A művek és a portfolió beadásának helye: Műcsarnok (Bp. Dózsa György út 37.), hátsó kapu, teherporta. A beadás időpontja: 2011. március 9. (szerda) 9.00 – 16.00 óráig.
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség!
Az installálással, beérkezéssel vagy visszaadással kapcsolatos kérdéseket feltehetik Mayer Mariannának, a Műcsarnok munkatársának e-mailen: mmayer@mucsarnok.hu.

A művek és a portfoliók visszaadásának időpontja: 2011. március 11. péntek, 11.00 – 16.00 óra között. (A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlapról is.)

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg
 • hiányos a mellékelt dokumentáció
 • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjainak névsora február 15-ig közzétételre kerül a www.lektoratus.hu honlapon.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MMIKL ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről – várhatóan 2012 márciusában – kiállításon kell beszámolnia. A beszámoló kiállításra kizárólag a 2011. évi ösztöndíjas időszak alatt készült műveket lehet beadni. Az érvényes beszámolóhoz kiegészítő anyag (írásos beszámoló és portfolió, esetleg videó, stb.) benyújtása kötelező.

A beszámoló értékelése alapján dönt majd a kuratórium ösztöndíjának következő ösztöndíjas időszakra történő odaítéléséről.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.
A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Leposa Zsóka művészeti főtanácsadó, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/104 mellék, e-mail: lektoratus@lektoratus.hu).

Letölthető dokumentum

Felhívás, adatlap, nyilatkozat

A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról is: www.nefmi.gov.hu

Forrás: http://www.lektoratus.hu

További pályázatok