palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat középiskolásoknak

A 2011-2012 tanév 1. félévében (2011. november-december hónapra) a Be Fair Alapítvány pályázatot ír ki középiskolás diákok részére!

A pályázat címe: “A www.utajovobe.eu oldalon megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai” címmel

A Pályázat kiírója: Be Fair Alapítvány.

Bizonyára Te is találkoztál már azzal a problémával, hogy a fenntartható fejlődés témaköre önálló tárgyként még sehol sem került oktatásra, így a tananyag különböző tárgyakban, leginkább földrajzban, biológiában, fizikában, kémiában és környezetvédelemben jelenik meg.

Úgy gondoljuk, hogy ezen mindenképp változtatnunk kell!

Segédletünket nap, mint nap használva megismerkedhetsz azokkal a szemléletes gyakorlati megoldásokkal, példákkal, így pl. az elültethető tornacipővel, melyek révén könnyen megértheted nemcsak az adott környezetvédelmi problémát – jelen esetben a hulladékképzést –, hanem elsajátíthatod a környezettudatos gondolkodásmód lényegét is. Azt a környezettudatos gondolkodásmódot, mellyel későbbi felnőtt életed döntéseit sikeresen megalapozhatod. A weben kialakított segédlet abszolút illeszkedik az érettségi követelményeihez is, illetve a hatályos tananyaghoz. Az oktatás így véleményünk szerint egyszerűvé, gyorssá, praktikussá tehető. Ugyancsak ajánljuk figyelmedbe a címkéinket, ahol az egész témakör kulcsfogalmait egy csokorba gyűjtöttük.

Segédletünk, mint látni fogod, 11 fejezetből áll: 1. Előszó 2. Használati Útmutató 3. Fenntartható fejlődés, 4. Környezetvédelem, 5. A város, 6. Energetika, 7. Klímaváltozás, 8. Élelmiszerválság, 9. Jogi háttér, 10. Biodiverzitás, 11. Hulladékgazdálkodás

Feladatod, hogy ezekből – az Előszót, a Használati Útmutatót és a Jogi háttért kivéve – egyet elolvasva, használva, megírd nekünk (a megadott szempontok szerint), hogy miért tetszett, vagy nem tetszett a fejezet. Emeld ki a legjobban megírt, legjobban tanulható részeket éppúgy, mint a számodra legkevésbé használhatót. Előny, ha a kiválasztott fejezetet más fejezet összefüggéseivel is értelmezed, illetve hasonló cikkeket kutatsz fel az interneten, mint amiket a segédlet maga is használ.

A legjobb elemzést készítő pályázó jutalma egy okostelefon!

Az elemzés értékelése és bírálata az alábbi szempontok szerint kerül feldolgozásra úgy, hogy az egyes szempontokra adott válaszokat értékeljük 1-től 5-pontig. Az összesített pontszámok alapján a legmagasabb pontszámú pályamű kerül díjazásra.

  1. Tudományosság, az írásmű hitelessége
  2. Közérthetőség (mennyire egyszerűen, mégis az összefüggések figyelembe vételével készült az írás?)
  3. Mennyiben segítette a segédlet az adott témakör megismerését, a tananyag elmélyítését?
  4. Mennyire volt az adott fejezet érdekes? Milyen újdonságokat fedeztél fel, amikről eddig még nem hallottál?
  5.  Szerinted mennyire kapcsolható az adott fejezet az iskolában tanult tananyagok különböző részeihez, és egyéb helyeken elérhető információforrásokhoz (origo, index, MTI, Wikipédia, tudományos tv csatornák műsorai, stb.)?
  6. Mennyire tanulható és mennyire szemléletes a tananyag? Mennyire tankönyvszerű és mennyire diákbarát?
  7. A célnak megfelelően mennyire tartod az adott fejezetet praktikusnak, gyakorlatiasnak?
  8. Mennyire érződik az adott fejezetben a környezetvédelmi szemlélet, a tenni akarás a jövő nemzedékének élhető környezetéért?

Maximális pontszám: 40 pont.

Pályázati feltételek: A terjedelem minimum 20 000 karakter.

Jelentkezés: 2011. november 1-től folyamatosan, az „Út a jövőbe” (www.utajovobe.eu) honlapon történő regisztrációval és a pályamunka elektronikus úton történő elküldésével a weboldalon található info@utajovobe.eu e-mail címre.

A pályázati benyújtásának határideje: 2011. december 31.

Eredményhirdetés: 2012. január 15.

Az eredményekről minden pályázót értesítünk!