Kutatási pályázatok Archive

Baross Gábor Program 2009-Közép-Dunántúli régió

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Közép-dunántúli régióban pályázatot hirdet a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének (REG_KD_INFRA_09), a K+F projektek (REG_KD_KFI_09) és az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének (REG_KD_KOMP_09) támogatására.

Baross Gábor Program 2009-Észak-Magyarországi régió

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Észak-Magyarországi Régióban pályázatot hirdet a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének (REG_EM_INFRA_09), a K+F projektek (REG_EM_KFI_09), az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének (REG_EM_KOMP_09) és a nemzetközi KFI projektekben való részvétel (REG_EM_NEMZ_09) támogatására.

Mecenatúra 2009 pályázat

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy 2009. szeptember 23-án megjelent a módosított Mecenatúra pályázati felhívás és útmutató, melyre 2010. október 31-ig folyamatosan nyújthatók be pályaművek. 2009. október 31-ig a pályázók dönthetnek arról, hogy a régi (Mecenatúra 2008) vagy az új (Mecenatúra 2009) felhívás feltételrendszere szerint pályáznak. Kérjük, hogy a döntés meghozatala előtt figyelmesen tanulmányozzák a

A magyar űrkutatás fejlesztésének támogatása pályázat

Pályázati felhívás a magyar űrkutatás fejlesztésének támogatására. A kutatás-fejlesztésére és technológiai innovációért felelős miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a KuTIT 2009. június 10-i döntése alapján pályázatot hirdet a magyar űrkutatás fejlesztésének támogatása érdekében. A támogatás célja: az űrkutatási főirányok és programok teljesülésének elősegítésére a fejlődést legjobban szolgáló pályázatok a megvalósítást gyorsítsák és

Pályázat civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatására-NCA-CIV-09-E

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet a civil szférával kapcsolatos vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatására. A pályázat kódja: NCA-CIV-09-E.   A pályázat célja a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázatot kiíró Kollégium célja, hogy a kiírásban szereplő egyes kategóriák mindegyik részterületére vonatkozóan készüljön megfelelő szakmai

Magyar-marokkói TéT 2010-2011

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet az NKTH és a marokkói CNRST (Nemzeti Tudományos és Műszaki Kutatási Központ) közötti intézményközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati renden, a

Africa call-FP7-AFRICA-2010- Az Európai Unió és az Afrikai Unió Tudományos Partnerségi programja

2009. július 30-án az Európai Bizottság meghirdette a kizárólag az Afriká érdekében folytatott kutatásokat támogató pályázati felhívását. Afrika továbbra is súlyos kihívásoknak néz elébe a fejlődése fenntartása érdekében, és a kutatás ehhez megoldásokat fejleszthet ki. Ez a külön pályázati felhívás néhány, az EU-Afrika Stratégiai Partnerségben foglalt tudományos és technológiai célokat támogatja, amelyekről az Európai Bizottság

Pályázati felhívás kortárs múzeumi kutatások megvalósítására-Mozgás, közlekedés, térhasználat és városi kultúra témakörökben 2009

A Néprajzi Múzeum által életre hívott MaDok-program 2009 őszén országos városi kampány  szervezését tervezi EtnoMobil. Mozgásban a kortárs kultúra címmel. A kampány lényege a hétköznapi közlekedés, utazás és térhasználat szokásainak, helyzeteinek, rutinjainak, eszközeinek és tárgykultúrájának múzeumi eszközökkel (fotódokumentáció, adat- és tárgygyűjtés) való rögzítése. A nyár és az ősz folyamán lehetőség van a MaDok-programban együttműködő muzeális

Magyar-vietnámi TéT pályázat 2010-2011

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és Vietnám közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati renden, a magyar – vietnámi kormányközi TéT együttműködési program

A parlagfű elleni hatékony védekezés kutatása című pályázat nyertesei

“A parlagfű elleni hatékony védekezés kutatása” címmel meghirdetett pályázat támogatást nyert pályázói :

Magyar-mexikói TéT 2010-2011

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és Mexikó közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati renden, a magyar – mexikói kormányközi TéT együttműködési program

McTEKA pályázata: a cirkuszkutatás lehetőségei

A McTEKA, Magyar Cirkusztörténeti és -elméleti Kutató Alapítvány, a cirkuszkutatás lehetőségei címmel pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy a különböző tudományterületek módszereivel és sajátos nézőpontjaiból vizsgáljuk és tárjuk fel a cirkuszi kommunikáció komplex jelenségét, kapcsolódási pontjait más művészeti ágakhoz, kulturális jelenségekhez. Pályázhat bármely egyetemi vagy főiskolai hallgató, ill. kutató egy 10-20000 leütés terjedelmű tanulmánnyal.

EU támogatások piacorientált k+f-re

Május 27-ig lehet észrevételezni az Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) Gazdaságfejlesztés operatív programjának (GOP) új k+f pályázati felhívásait, illetve azok tükörkiírásait a Közép-Magyarország operatív programban (KMOP). A négy, társadalmi egyeztetésen lévő konstrukció jelentőségét mutatja, hogy együttesen csaknem 14 milliárd forint európai uniós támogatáshoz juthatnak a legjobb projektek, szám szerint mintegy 180. A pályázatokat várhatóan június

Svájci Hozzájárulás Kutatás és Fejlesztés, Tudás alapú gazdaság témában beérkezett projektkoncepciók értékelése

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretein belül lezárult a Kutatás és Fejlesztés – Tudás alapú gazdaság témában kiírt pályázati felhívásra benyújtott projekttervezetek első (előválogatási) fordulójának hazai értékelési-kiválasztási szakasza.

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat 2009

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) meghirdeti az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló második Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázatot.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázata Palóczi Antal-díjak adományozásáról

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 22/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdésének e) pontja alapján, a minisztérium a következő felhívást teszi közzé a 2009. évi Palóczi Antal-díjjal kapcsolatban. A miniszter a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló – tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi – tevékenység elismeréséül személynek,

Kutatói Pályázat Pedagógusnak

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Pedagógus Kutatói Pályázatot hirdet, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) huzamosabb ideje, de legalább öt éve teljes-, vagy minimum heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Tudományos Tanácsának pályázata

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet az alábbi témákban: 1. A pénzügyi- számviteli szaktevékenység jövőbeli megszervezése és végrehajtása a Nemzeti Katonai Stratégia tükrében, különös tekintettel a védelmi gazdálkodási rendszer működtetésének új kihívásaira:

NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium Meghívásos Pályázata

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki egy átfogó magyar fotótörténet megírását előkészítő alapkutatásokra a 2009. május 20.-2010. március 15. közötti megvalósulási időszakra.

Pályázat a Harsányi István-díj elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését,

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu