pályázat önkormányzatoknak Archive

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program-helyi- és kisebbségi önkormányzatok számára

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre.

2010. évi Európai Bűnmegelőzési Díj

Keressük a legjobb magyar gyakorlatot! Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) 2010-ben a “Megelőzéssel, közösségi rendészettel és helyreállítással a biztonságos otthonokért a biztonságos közösségekben” témában legjobbnak ítélt bűnmegelőzési gyakorlatot jutalmazza az Európai Bűnmegelőzési Díjjal (ECPA). A győztes 20.000 euró összegű pénzjutalomban részesül. A versenyen induló magyarországi projektet az EUCPN nemzeti képviseletét ellátó Európai Együttműködési Főosztály jelöli.

Pályázat Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósítására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatására.

Köztér Revitalizációs Pályázat

Keressük Budapest 30 legfontosabb közterét! 30T (ér) Köztér Revitalizációs Pályázat. Pályázati felhívás önkormányzatok és civil szervezetek részére

Lakóhelyünk értékei fotópályázat

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. naptárfotó pályázatot hirdet önkormányzati ügyfelei részére. A 2010-es E.ON falinaptár olyan sikert aratott, hogy szinte kötelezőnek érezzük, hogy 2011-re is elkészítsük. Ezúttal azonban ügyfeleinkkel együttműködve állítjuk össze azt a falinaptárt, melyben a települések egyedi, különleges arcait mutatjuk be. Természetesen a jutalom sem marad el!

TÁMOP 5.1.3.-09/2-LHH kistérségek Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért

Jelen támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat.

Európa a polgárokért program-Kísérő intézkedések

Az alprogram célja: A kísérő intézkedések célja az alprogram keretében végrehajtott projektek továbbfejlesztése és minőségük javítása; ennek formája lehet például bevált gyakorlatok cseréje, az érintettek tapasztalatainak egymás közötti megosztása, illetve a képzések segítségével új készségek kifejlesztése.

Pályázat szociális lakhatási fejlesztésekre

A Habitat for Humanity pályázata civil szervezetek, non-profit szervezetek, egyházak és önkormányzatok számára önkéntesek közreműködésével végezhető szociális lakhatási fejlesztésekre.

TAMOP-5.3.3-10/1 KMR Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása pályázat

A konstrukció célja a hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, szociális helyzetük javításával. (ARCHÍV)

GYV-SZF-10-Pályázat gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV. 19.)

10000 lépés program 2010 pályázat

Felhívás a „10 000 lépés program” 2010. évi szabadidős programjának szervezésére, programszervező feladatkörre.  Az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága együttműködési felhívást tesz közzé a „10 000 lépés program” 2010. évi szabadidős programjának szervezésére, programszervező feladatkörre. Jelentkezés: folyamatos.

ROM-TP-10 Komplex telep-program támogatása pályázat

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet komplex telep-program támogatására.   A pályázat célja:  A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben – összefoglalóan szegregátumokban – élők társadalmi és gazdasági kirekesztettségének megszüntetése, a szegregált lakókörnyezet felszámolása, illetve az onnan kikerülő

Virágos Magyarországért 2010

2010-ben ismét „Virágos Magyarországért”.  A ”Virágos Magyarországért” verseny immár több mint egy évtizede Magyarország legsikeresebb környezetszépítő versenye, és talán ennél is több: mozgalom. Az országos mellett ma már helyi – városi, megyei, régiós – versenyeket is rendeznek, amelyek évente közel kétmillió embert mozgósítanak a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése, megőrzése érdekében.

KEOP-2010-1.1.1/B-Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

Támogatás célja:     Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már működő, legalább 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi

Szervezetek Nyári táborainak támogatása

A pályázat célja gyermek és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 5-25 éves korú gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek. Jelen pályázattal a Kaland-Vár Egyesület a nyári táborozási programokat kívánja elősegíteni, ingyenes részvétel biztosításával.

Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

A Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 2/2010.(II.16.) MeHVM rendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága kezelésében lévő „Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” előirányzatból (a továbbiakban: előirányzat) nyújtható támogatások folyósítására irányuló kérelmek benyújtásának feltételeire vonatkozóan az alábbi felhívást teszi

EU önerő támogatás 2010

A 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet meghatározta az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrása kiegészítésének 2010. évi támogatási rendjét. Támogatást kizárólag a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek.

Idősbarát Önkormányzat Díj 2010 pályázat

A szociális és munkaügyi miniszter és az önkormányzati miniszter az 58/2004. (VI.18.) ESZCsM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2010. évi “Idősbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére.

KEOP-120/B Szennyvízelvezetés és -tisztítás

A konstrukció speciális célja az uniós és a hazai jogszabályi előírások, programok időarányos megvalósítása, különösen az ország települései csatornázottságának és az összegyűjtött szennyvizek befogadóba engedése előtti biológiai tisztítás arányának növelése.

KEOP–2010–6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek pályázat

Jelen konstrukció célja a nagyvárosok zajvédelmi állapotfelmérése stratégiai zajtérképek formájában a közvélemény tájékoztatása és a zajcsökkentést szolgáló döntések megalapozása érdekében, zajcsökkentési intézkedési tervek készítése.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu