palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

2012 Sportpályázat „SZ” jelű

Sportpályázat a budapesti sportegyesületek és természetbarát egyesületek szabadidősport és sportrekreációs tevékenységének támogatására.

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő sportegyesületeket és természetbarát egyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 7.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg: 50.000 Ft-tól – 300.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

(A pályázatban saját forrás megjelölése kötelező. Minimális mértéke a teljes költség 20%-a.)

Általános pályázati feltételek:

a)     Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem), amely:

 • bejegyzett társadalmi szervezetként működik,
 • saját bankszámlával rendelkezik,
 • határidőre elszámolt a 2011. évi bármely forrásból származó fővárosi önkormányzati támogatással,

b)     Tartalmi, formai követelmények:

 • A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2012. évre érvényes regisztrációval rendelkezik,
 • Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak és témakörnek, pályázat megvalósítási időszakának (2012. szeptember 1. – 2013. május 31.) és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
 • Az összes előírt rovat és a melléklet kitöltése kötelező.
 • Előírt nyomtatványcsomag használata.
 • Az ,,SZ,, jelű pályázaton induló szervezet a ,,D,, jelű pályázaton nem indulhat, ellenkező esetben érdemi bírálat nélkül azonnali kizárást von maga után.
 • A pályázat előnyeként értékeljük, ha a tagság, szervezeti aktivisták és egyéb, külső önkéntesek minél nagyobb csoportját mozgatja meg a program.

Pályázható kategóriák:

 • A.    Budapesti és kerületi szabadidős sportesemények szervezése,
 • B.     Sportlétesítmény, valamint technikai- és sporteszközök bérlésére,
 • C.     Sporttábor ok szervezésére.

Minden pályázó sportegyesülettől csak egy kategóriában nyújtható be pályázat! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás

pályázati adatlap

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével „SZ jelű Pályázat”, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

A pályázat személyes beadási határideje: 2012. október 8. 16.00 óra.

Cím: Főpolgármesteri Hivatal Civil Iroda, 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.

          Ügyfélfogadási idő: Hétfő- Csütörtök: 8.00 – 16:30 óráig, Péntek: 8.00 -14.00 óráig.

          Tel: 327-12-11 és 327-12-16

 A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2012. október 3.

Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Kérjük a megfelelő címre jutassák el a pályázatukat!!!

Beadási határidő után, vagy postán határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.

Hiánypótlásra lehetőség nincs!

A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.), vagy letölthető a www.budapest.hu/palyazatok oldalról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Verő Beáta vezető tanácsostól (tel.: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-16 óra.

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A bonyolító a pályázati nyertesek meghatározását követően a www.budapest.hu  Portálon – a hatályos jogszabályok szerint – közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás összegének felhasználásáról

2013. szeptember 16-ig

írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztály számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződés szerint vissza kell fizetnie.

A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy a pályázaton elnyert támogatás szerződés szerinti felhasználását a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.