palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén” című (GINOP-1.1.10-20 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1500 millió Ft.

A felhívás célja a válság felé sodródó vagy válságban lévő vállalkozások megfelelő eszközökkel, beavatkozással történő segítse annak érdekében, hogy elkerüljék a csődhelyzetet, és a csődeljárást. A felhívás keretében olyan sablonok, folyamatleírások kerülnek kidolgozásra, amelyek segítségével a vállalkozások és a vállalkozásokkal foglalkozó szakemberek, az ország bármely részén le tudják bonyolítani a vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek generációváltását.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,5 milliárd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.

A projekt területi korlátozása
A projekt az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki, azokban fejti ki hatását.

Nem támogatható a kizárólag Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt. A támogatott projektben csak olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett régiókban (vagyis Közép-magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet kizárólag az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvételével létrejövő konzorcium nyújthat be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 1 500 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentum

GINOP_1.1.10-20_felhívás_végleges

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 6. napjától 2020. április 08. napjáig van lehetőség.

A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén