palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Állj rajthoz, mi segítünk! – Pályázat közösségek futóeseményeken való részvételére

Pályázati felhívás az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a diák- és szabadidősport támogatása érdekében. Ebben az évben az amatőr futás ösztönözése a cél a futóeseményeken való részvétel támogatásával.

Mi a pályázat célja? Meggyőződésünk, hogy a futás egy mindenki számára hozzáférhető, egészséges kikapcsolódási, feltöltődési forma, amelynek komoly sportértéke van és hozzájárul a hosszútávon fenntartható egészséges életmódhoz.

Mire lehet pályázni? Nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni.

Kik pályázhatnak? Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi versenyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

Mekkora összeg pályázható?  Pályázó szervezetenként maximum 50 ezer, 100 ezer vagy 150 ezer Ft értékben lehet benyújtani igényt nevezési díjak támogatására.

Milyen futóeseményekre lehet nevezési díj-támogatást kérni? Erre szakosodott szervező által nyilvánosan, amatőrök számára is meghirdetett 2017-ben (április 1. és december 31. között) megvalósuló magyarországi futóeseményeken való részvételre lehet pályázni az amatőr versenyzők nevezési díjára. Csak olyan rendezvényre lehet kérni támogatást, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és biztosítja az előírt egészségügyi feltételeket.

Hogyan kell pályázni?  A pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány weboldalán keresztül történik, az online kérdőív kitöltésével. Itt meg kell jelölni a nevezendő személyek számát, életkorát, a futó eseményeket, amelyeken részt kívánnak venni, az események időpontjának megjelölésével, valamint a nevezési díjak összegét. Röviden be kell mutatni a pályázó szervezetet, illetve tételes költségvetést kell bemutatni az igényelt támogatási összegre. A pályázó létesítő okiratát, a pályázó hatósági nyilvántartásának kivonatát és a kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatot is fel kell tölteni.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok elbírálási határideje: Folyamatos

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, külső szakértők bevonásával.

A támogatás folyósítása: A kifizetések a szükséges dokumentumok beérkezését követő 3 héten belül megtörténnek.

Elszámolási kötelezettség: A nyertes pályázók kötelesek bemutatni az érvényes nevezéseket és valamennyi támogatott nevezőnek az eseményen való részvételét igazoló bizonylatot.

A támogató megjelenítése: A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.

A pályázati keret: Felhívjuk a pályázók figyelmét arra hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet – 10 millió forintot -, úgy az adott pályázati lehetőség a 2017-es évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.

Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem biztosít. Az Alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

További információ: A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com

Állj rajthoz, mi segítünk! – Pályázat közösségek futóeseményeken való részvételére