palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az én Zentám című fotópályázat

A Zentai Önkormányzat és a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ fotópályázatot hirdet Az én Zentám címmel. Minden Zenta városáról készített fényképet, fotográfiát várunk, mely bemutatja városunk életét: a természeti és épített környezetet, az itt élő emberek mindennapjait, a hétköznapokat és ünnepeket, a hagyományokat.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be, minden benyújtott dokumentumot, nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia, ellenkező esetben a pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni.

Egy pályázó max. 5 darab digitális technikával készült képpel tud pályáznia. A fényképek meg kell, hogy feleljenek a következő kritériumoknak:

 1. A hosszabbik oldal mérete minimum 2400 pixel legyen,
 2. JPG, PNG formátum, lehetőleg a legjobb minőség legyen,
 3. Maximális méret 5 megabyte lehet,
 4. A kiállításra kiválasztott fotókat a Szervezők később bekérhetik más formátumban is: nyomtatott kiállításhoz TIFF-ben, CMYK színrendszerben, vetített megjelenéshez JPG-ben, RGB színrendszerben.
 5. A pályázatra beküldendő kép bármilyen készülékkel készülhet (kompakt, DSLR, mobil stb.), de fontos, hogy a kép mérete minimum 1 MB legyen,
 6. A fotó nem készülhetett fél évnél régebben, vagyis 2017 előtt,
 7. A fotó nem került publikálásra semmilyen nyilvános fórumon, nem szerepelt más pályázaton, médiában. (Kivételt képez a készítő saját weboldala és közösségi médiafelületei.)
 8. A fotó lehet fekete-fehér vagy színes,
 9. Képszerkesztő program és szűrő használata megengedett,
 10. Minden digitális fotó elnevezése (file neve) tartalmazza a kép címet, illetve a szerző anagrammáját. A kép(ek) neve mellé kérünk egy rövid leírást is (pontosan hol és mikor készült),
 11. A pályaműveken felismerhetőnek kell lennie Zenta valamely helyszínének vagy jellegzetességének, sajátosságának.

A fotókat elektronikus formában lehet beküldeni a zentasentafoto@gmail.com e-mail címre.

Eredményhirdetés és a képek kiállítása: 2017. szeptember 4., hétfő, 18.00 óra. Városháza (oszlopcsarnok)

A szerző a képek beadásával tudomásul veszi a pályázati feltételeket. A feltételek el nem fogadása automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból.

Díjazás: A pályázat nyerteseit értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

A fotók elbírálása

A fotókat 3 fős szakmai zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel élni nem lehet.

A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A bírálóbizottság nem értékeli és megsemmisíti azokat a képeket, amelyek tartalma rasszista, erőszakos, megkülönböztető vagy bármely személyre, csoportra vonatkozóan bántó.

A pályázó rendelkezik a pályázati kiíráshoz mellékelt nyilatkozaton, hogy a pályázat kiírója kiállításon és online felületen történő megjelenésre a fotókat szabadon szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja. A pályázó felelőssége, hogy képe nem sért szerzői, erkölcsi és személyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy a fotókat saját maga készítette. Ellenkező esetben a szervező nem vállal felelősséget az ebből eredő jogvitákban.

A pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével kijelenti, hogy az általa készített képen esetlegesen szereplő személyeknek a kép elkészítésével kapcsolatos engedélyével rendelkezik. Továbbá kijelenti, hogy a beküldőt képek más pályázatokon nem vettek részt.

A pályázat beküldése

Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lappal fogadunk el.

A nevezési lapok, illetve a fotók beküldésének határideje: 2017. augusztus 15.

A pályamunkákat a következő címre kell küldeni: Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, 24400 Zenta, Posta utca 18., illetve a következő villámpostacímre: zentasentafoto@gmail.com

A nevezés ingyenes!

A nevezési lapot a fenti címre postai és elektronikus úton is el kell küldeni!

A pályázók értesítése

A pályázat kiírója minden pályázót értesít az eredményhirdetés helyéről és idejéről, valamint a nyertes pályázók névsorát és alkotásait a www.tlkk.org honlapon közzéteszi.

A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bírálóbizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.