palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év önkormányzati vagyongazdálkodója 2012

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kara és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. pályázatot hirdet ,,Az év önkormányzati vagyongazdálkodója 2012” cím elnyerésére. 2013-ban – szakítva az eddigi hagyományokkal – olyan helyi önkormányzatok és/vagy társulások pályázatát várjuk, amelyek a a legjobb megoldásokat dolgozták ki a gazdasági válság időszakában, így például olyan, más települések számára is példaértékű konstrukciót alakítottak ki, amellyel biztosítani tudják az önkormányzat és önkormányzati háttérintézmények működését, a települési foglalkoztatottak létszámának fenntartását, megakadályozzák a munkanélküliek számának növekedését, munkahelyteremtő beruházások megvalósítását, a helyi települési gazdálkodás fellendítését (pl. a lakosság illetve a helyi kkv-k bevonásával). Egy pályázó több megoldás, kezdeményezés bemutatásával, ,,projekttel” is pályázhat.

A pályázati anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a szakmai zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

  1. A pályázó adatai (az önkormányzat vagy társulás neve, székhelye, a résztvevő munkatársak bemutatása)
  2. A ,,projekt” leírása
  3. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. díjak, elismerések, publikációk, sajtóanyagok)

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 24., 24:00

A pályázati anyag (a csatolt dokumentumok nélkül) legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelmű lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es méret, 1,5 sorköz). A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a boros.anita@uni-nke.hu címre. Az E-mail tárgya: ,,Pályázat” legyen. Javasolt formátum: MS Word vagy PDF, illetve a mellékletek esetében TIFF vagy JPG is. A kísérő levélben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat eredményétől függetlenül be kívánja-e ,,projektjét” mutatni egy 10 perces előadás keretében a IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencián.

A pályázatok formai (a kiírási feltételeknek való megfelelés, ill. külalak, tagolás, érthetőség) és tartalmi (feladat kifejtése, elérendő célok definiálása, szükséges erőforrások, közreműködő szervezetek, kimeneti mutatók, elérendő célok teljesülése, az eredmények fenntarthatósága,  társadalmi hatás, nyilvánossági munka) szempontok alapján kerülnek elbírálásra.

A legjobb megoldást emlékplakettel díjazzuk, és az első tíz pályázó megoldási javaslatát egy tanulmány formájában közzétesszük (amennyiben a pályázó ahhoz hozzájárul). A díj ünnepélyes átadására a IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencián kerül sor (Budapest, 2013. április 11-12., http://www.vagyongazdalkodas.hu).