palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Év Természetfotósa pályázat 2013

Hazánk, Magyarország, a Kárpát-medencei ökorégió és Földünk természeti értékeinek, csodálatos tájainak, egyedülálló élővilágának és a természet ritka pillanatainak bemutatásán keresztül a természetvédelmi és biológiai ismeretterjesztés, a társadalom szemléletformálása és esztétikai értékítéletének fejlesztése érdekében, a Magyar Természetfotósok Szövetsége -naturArt, immár huszonegyedik alkalommal névadó támogatójával, a GDF SUEZ-zel meghirdeti Magyarország legnagyobb természetfotó pályázatát.

A pályázat nyilvános, arra hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek, az etf.naturart.hu felületen, a következő kategóriákban:

 1. Kezünkben a Föld: Az ember és a természet közötti kapcsolat, szerepünk, felelősségünk természeti környezetünkért.
 2. A madarak viselkedése: Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő madarakról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.
 3. Az emlősök viselkedése: Ebbe a kategóriába természetes környezetükben vadon élő emlősállatokról készült képeket várunk, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.
 4. Az állatok viselkedése: Ebbe a kategóriába a 2. és 3. kategóriába nem sorolható, természetes környezetükben vadon élő állatokról készült felvételek nevezhetők, amelyek mozgalmas jelenetet vagy eseményt, akciókat, érdekes viselkedésformákat esztétikusan megjelenítve mutatnak be.
 5. Állatok és környezetük: Itt olyan képek nevezhetők, amelyek tájképszerűen mutatják az állatok élőhelyét és tükrözik az állatok és környezetük szétválaszthatatlan kapcsolatát. Fontos, hogy a képen felismerhetőek legyenek az állatok, de a képek értékelésében elsősorban a téma esztétikus bemutatása, a kompozíció kap hangsúlyt.
 6. Az állatok szemtől szemben: Ide nevezhetők közel- és makro-felvételek a vadon élő állatokról természetes környezetükben, állatportrék az állatvilág törpéitől az óriásokig.
 7. Növények és gombák: Ebbe a kategóriába várjuk a vadon élő növényekről és gombákról készült felvételeket, melyek kiemelik a bemutatott fajok szépségét, különlegességét – természetes környezetükben az élőhelyektől a mikrovilágig.
 8. Kompozíció, forma és kísérletezés: Természeti témák absztrakt megjelenítése, amelyet a zsűri kizárólag esztétikai szempontok alapján bírál el. Ebben a kategóriában teret biztosítunk azoknak a kísérletező alkotóknak, akik természeti témájú képeiket a hagyományos kategóriákba nem sorolhatják.
 9. Tájak: Ez a kategória a természeti- és kultúrtájaké. Olyan természetfotókra számítunk, amelyek hűen szemléltetik egy táj szépségét, egyediségét, harmóniáját, vadságát, érintetlenségét.
 10. Élet a vízfelszín alatt: A víz felszíne alatt készült természetfotók nevezését várjuk.
 11. Napnyugtától napkeltéig: Olyan természetes környezetükben vadon élő állatok fotóit várjuk, amelyek a kategória címében megjelölt, éjszakai időszakban készültek. A napkeltekor vagy napnyugtakor készült fotók esetében, ha a napkorong a képen látható, annak legalább félig a horizont alatt kell lennie. Fontos szempont, hogy a kép hangulatán köszönjön vissza az éjszaka hangulata.
 12. Fekete-fehér természetfotók: Javaslat: Ide olyan képeket várunk, amelyek kihasználva a fekete-fehér technika lehetőségeit hatékonyan emelik ki a témát és a kompozíciót. A kép tartalma meg kell, hogy feleljen a pályázat többi kategória egyikének.
 13. A természet féktelen energiái, zabolátlan erők: A kategória címéhez illő felvételeket várunk. Elvárás, hogy a képek mondanivalója utaljon a Természet erőire, amelyek hatnak az élő és élettelen környezetünkre, lakóhelyünkre és működtetik a földi ökoszisztémákat.
 14. Ifjúsági kategória: Ebben a kategóriában kötetlen témájú természetfotók nevezhetők a felnőtt kategóriák igénypontjai szerint. A pályázati felső korhatár 18 év, azaz ebben a kategóriában azok pályázhatnak, akik 1995. május 1. után születtek. Az életkoruk szerint ifjúsági kategóriába tartozó pályázók saját döntésük alapján nevezhetnek a felnőtt kategóriákban is, de ebben az esetben, az Ifjúsági kategóriában nem indíthatnak pályamunkákat. (A kategóriát a zsűri döntése alapján az a versenyző nyeri, aki kollekciójával a legeredményesebben szerepel ebben a kategóriában.)
 15. Werk (Természetfotósok munka közben): Ebben a kategóriában azokat a fotókat várjuk, amelyek érdekes jeleneteket, eseményeket vagy akciókat mutatnak be a természetfotósokról munka közben. E kategóriában a zsűri a kiválasztja a legérdekesebb képeket, és azok bemutatásra kerülnek a kiállításon, illetve a fotóalbumban, de díjazásra nem kerül sor, és a végeredmény számításában sem vesznek részt.

DÍJAZÁS

A kiíró és támogatói a felsorolt 1.-13. kategóriákban, az első három helyezett fotót díjazzák. Az 14., azaz ifjúsági kategóriában az a pályázó nyeri el „Az Év Ifjú Természetfotósa“ címet, aki a legeredményesebben szerepel a pályázaton.
A zsűri minden kategóriában kiosztja az 1.-2.-3. díjakat.
A kategóriák díjazottjai pénz-, illetve tárgyjutalomban részesülnek. A kiosztásra díjak összértéke mintegy 1.500.000 Ft.
Az egyes kategóriák győztesei kategóriánként minimum 50.000 Ft értékű díjban részesülnek, amely lehet részben vagy egészben tárgyjutalom.
Támogatóink ezen túlmenően, számos értékes különdíjat is felajánlottak. A kiállításra kiválasztott képek alkotói elismerő oklevélben részesülnek.

FŐDÍJAK

Hazánk legrangosabb szakmai elismerését, ”Az Év Természetfotósa 2013” kitüntető címet a legkiemelkedőbb kollekciót beküldő egyéni pályázó nyeri el. A díj – a pénzjutalom mellett – Kiss Jenő Ferenc makói szobrászművész kisplasztikája.
Az Év Természetfotósa 2013” fődíjat elnyerő pályázó felkérést kap a következő évi pályázat zsűrijébe.
Az Év Természetfotója 2013” díjat a zsűri által legjobbnak ítélt kategória-győztes felvétel kapja.
Az ifjúsági kategória győztese az „Az Év Ifjú Természetfotósa 2013” címben részesül.
Az Év búvárfotósa 2013” díjat az a búvár-természetfotós kapja, aki búvármerülés során készített képeivel a legeredményesebben szerepel a pályázaton. (Búvármerülés: lásd Magyar Búvár Szakszövetség definíciója: www.buvar.hu)
A naturArt által kiírt Dr. Tildy Zoltán-díjat annak a 24 év alatti pályázónak ítélik oda, aki a legjobban szerepel a „Madarak viselkedése” kategóriában.
Díjazásban részesül a legjobb humoros felvétel, kategóriától függetlenül.
Különdíjban részesül a legszebb, kárpát-medencei ökorégióban készült tájkép.
Különdíjban részesül a „Piros-fehér-zöld” címnek legjobban megfelelő tartalmú felvétel.

A ZSŰRI tagjai:

 • Bánkuti András
 • Kalotás Zsolt
 • Dombovári Tibor
 • Forrásy Csaba
 • Kármán Balázs
 • Novák László
 • Vizúr János
A zsűrizés második és harmadik fordulója nyilvános, annak teljes menete on-line követhető az interneten, az etf.naturart.hu címen.
A kategória helyezési sorrendjét és a díjakat a zsűri ismét zárt ülésen dönti el.
A kiíró és a zsűri döntései ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Pályázati feltételek

A beküldhető pályaművek száma legfeljebb 25 db, egy kategóriában pedig legfeljebb 5 kép!
Az ifjúsági kategóriában legfeljebb 10 kép nevezhető.
A Werk kategóriába beadott pályaművek nem számítanak bele a max. 25 képbe!
A pályázatra olyan analóg vagy digitális képek nevezhetők, amelyek nem voltak kiállítva a naturArt korábbi pályázatain, illetve amelyek 2013. május 6.-ig nem értek el 1.-3. helyezést, vagy különdíjat más hazai pályázaton, ahol 1000 képnél több nevezés volt.
A zsűri projektorral vetített digitális pályaműveket értékel! Ezért – annak is, aki filmes géppel készített képpel akar pályázni – az eredeti képről készített, az alábbi adatoknak megfelelő nagyméretű JPEG formátumú képekkel lehet, amelyeket fel kell tölteni az etf.naturart.hu honlapra az alább található Pályázati Naptár szerint.
A szerző által használt kamera eredeti képarányai mellett kizárólag 1:1, 1:2, 1:3 (ekvivalens: 60 x 60, 24 x 36, 60 x 120, ~60 x 170 mm) arányú képek nevezhetők. Elfogadható arányok még: 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, 16:9, 9:16, 1:1, 1:2, 2:1, 3:1, 1:3, 4:1, 1:4.
A formai követelmények megtartásának ellenőrzése, a zsűrizés akadálytalan lebonyolítása és a kiállítás előkészítése céljából a pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
A: Analóg pályázati anyag esetén:
1. Az eredeti diapozitívot 6X17 cm-es méretig.
2. Az eredeti diapozitívról (negatívról) digitalizált nagyméretű korrigált*, vágott** jpg állomány a legmagasabb minőséggel elmentve (Photoshop, jpg-options: quality – 12).
B: Digitális pályázati anyag esetén:
1. Az eredeti, módosítatlan kamerafájl. (RAW,TIFF vagy JPEG)
2. Az arról készült korrigált*, vágott .jpg állomány (kész kép) a legmagasabb minőséggel elmentve (pl.: Photoshop, jpg-options: quality – 12), melynek interpolálatlan mérete minimálisan 6 megapixel lehet.
A pályázatra beadott digitális képnek tartalmazniuk kell a szokásos EXIF adatokat: a használt gép típusát, az alkalmazott ISO értéket, a felvétel idejét, a zársebességet és a blendét.
A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a kép szerzői jogaival, az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal, illetve analóg pályázat esetén diapozitívval (negatívval) (Analóg pályázat, 1. és Digitális pályázat 1.pont). Ezeket a második forduló után a zsűri bekéri.
A pályázó vállalja, hogy ezeket a fájlokat feltölti a szerverre, postán vagy személyesen a pályázati naptárban megadott határidőig eljuttatja a kiíróhoz. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé egyidejűleg csatolja a képek technikai adatait, a képek leírását. A kiírók kérésére a szerző vállalja, hogy önéletrajzot és egy nyomdai minőségű portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján. Egy pályázati anyag tartalmazhat digitális és analóg pályaműveket is.
A fájlok átnevezését a regisztrációs kód alapján a feltöltő szoftver automatikusan elvégzi.
*A képek korrekcióját – lehetőleg helyesen kalibrált monitor segítségével – sRGB színtérben kell elkészíteni.
A képfeldolgozás során történő beavatkozások elfogadásáról, mértékéről és természetességéről a zsűri dönt.
Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása.
Beküldhetők olyan felvételek is, amelyek az alábbi technikákkal készültek:
Egy helyszínen, időben egymás után készített több felvétel kamerán belüli vagy utólagos (kamerán kívüli!) egyesítéséből származó HDR és panoráma képek, összeadott képek-csillagászati „csíkhúzós“ felvételek. Tekintettel az óriási file méretekre az ily módon készített képek eredeti file-jait a zsűri egyedileg kéri majd be az érintett pályázóktól.
A 7. „Kompozíció, forma és kísérletezés“ kategóriában az alkotók teljes szabadságot kapnak a képkészítés során, de fontos, hogy képeikkel a természet létező formáit, jelenségeit mutassák be művészi eszközökkel.
Vágás: Maximum az eredeti képkocka 50%-a vágható le akár analóg, akár digitális pályamű kerül beadásra.
Digitális állomány esetén a vágott fájl minimális mérete 6 megapixel lehet.
A panoráma formátumú képekre is a fenti szabályok érvényesek. Egy képből vágott vagy több képből összeállított, 1:2-1:4 képarányú pályaművek nevezhetők.
Nem küldhetők be digitális módon keretezett, felirattal és dátummal ellátott képek.
A kép egyes részeinek módosítása, illetve retusálása nem megengedett!
Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

NEVEZÉSI LAP

A pályázaton az etf.naturart.hu weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat! A nevezési lap beküldésével a pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és arról, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek.

A nevezési díj: 4.000,- Ft

Beküldés
Postán: Magyar Természetfotósok Szövetsége (naturArt) 1113 Budapest, Vincellér u. 39/A. (A kiíró a postai kézbesítés során bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!)
A pályázat részleteiről tájékozódhat az etf.naturart.hu és a facebook.com/naturart.huhonlapokon, esetleges kérdéseit az említett oldalak Fórumaiban teheti fel.

Pályázati naptár

 • Előzetes pályázati felhívás : 2013. március 20.
 • Feltöltés indítása: 2013. április 08.
 • Feltöltés vége: 2013. május 13, 23:59
 • Zsűrizés I. forduló (nem nyilvános) : május 13 – május 19. (ekkor választja ki a zsűri a legjobb kb. 1000 képet)
 • Zsűrizés II. Forduló: május 24. Nyilvános élő, interneten közvetített. (ekkor választ a zsűri 1000-ből kb. 400 képet )
 • Nagyfelbontású bekérés kezdete: május 27.
 • Nagyfelbontású bekérés vége: június 4.
 • Technikai ellenőrzés vége: június 6.
 • Zsűrizés III. Forduló: június 7. Nyilvános élő, Interneten közvetített. (ekkor választja ki a zsűri a legjobb kb. 100 képet)
 • Zártkörű döntő: június 7. (ekkor választja ki a zsűri a legjobb 100-on belül a díjazott képeket.)
 • 2013. június végéig: A sikeresen szerepelt kb.100 fotó szerzőjének kiértesítése/meghívása a kiállításra.
 • A kiállítás megnyitása, díjkiosztó: 2013. november 5.
 • A kiállítás megtekinthető: 2013. november 5. – december 31.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója és díjkiosztója a Magyar Természettudományi Múzeumban (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6) 2013. november 5. 17 órakor lesz. A “GDF SUEZ – Az Év Természetfotósa 2013” fotópályázat kiállításának megnyitójával egybekötött díjátadóra minden pályázó nyomtatott meghívót kap a nevezési lapján megadott postacímére.
A díjnyerteseket a kiíró külön értesíti és kéri, hogy személyesen vegyenek részt a díjátadó ünnepségen.