palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2016.

babits_nagyA Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére.

 

A beadási határidő: 2016. február 19.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázhatnak:

 • az 1976. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás;
 • akik 2015-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban;
 • akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

Tervezett keretösszeg: 4.800.000 Ft

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat.
 • A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva,
 • A lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. max. 2 oldal);
 • Mintafordítás (részlet az eredeti műből + annak fordítása) kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben.

Nem elengedhetetlen, de előnyt jelentő dokumentumok:

 • Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;
 • Szakmai ajánlás.

A pályázat benyújtása KÉT megjelenési formában szükséges:

 1. Nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi u. 16.) postai úton.
 2. Elektronikus úton, csatolt fájlként a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.
  Kérjük, hogy ide csak magát a pályázati anyagot küldjék, kérdéseiket a lentebb megadott címeken tehetik fel. (A PIM levelező rendszere Freemail címről érkező leveleket nem fogad, ezért a pályázatokat más levelező rendszer segítségével kell eljuttatni a fenti címre.)

Az irodalmi pályázat beérkezési határidő: 2016. február 19. éjfél

A postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy esetleges visszavonásáról a kuratórium dönt.

A PIM az eredményről a bírálattól számított 15 munkanapon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu,

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda
Jeney Zoltán jeneyz@pim.hu és Füle Ágnes fuleagi@pim.hu
Telefon: +36 1 384 5676