palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bayer Hungária Kft. Fotópályázata „Nézz szembe a tényekkel! 2009″

bayerA Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) klímavédelmi fotópályázatot hirdet „Nézz szembe a tényekkel!” címmel. Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Klímakörkép – Ebbe a témakörbe várjuk azon alkotásokat, melyek az ember éghajlatra és a környezetre gyakorolt pozitív vagy negatív hatását ábrázolják, úgymint:

  • az innováció, a modern tudomány természeti környezetre gyakorolt, látható pozitív hatásait bemutató alkotások (pl. vízierőművek, szélerőművek, nemzeti és természetvédelmi parkok, alternatív ökológiai technológiák az autógyártásban és az építőiparban, mint például a hibrid autók, napelemek stb.),
  • az emberek hétköznapi, környezettudatos viselkedését ábrázoló alkotások (pl. szelektív hulladékgyűjtő kukák megfelelő használata, autózás helyett biciklizés vagy tömegközlekedési eszközök igénybevétele, energiatakarékos izzók használata, veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése stb.)
  • az emberek hétköznapi, környezetszennyező, környezetromboló viselkedését ábrázoló alkotások (pl. forgalmi dugók, túlfogyasztás, stb.)
  • a klímaváltozás nyilvánvaló káros hatásait ábrázoló alkotások (pl. árvíz, aszály, tűzesetek, gyakoribb földcsuszamlások, szélsőséges hőmérséklet-ingadozások, hegységek növekedésének felgyorsulása, a növényi élet vagy az állatok szokásainak, viselkedéseinek változásai és élőhelyük beszűkülése, erdőirtások stb.)
  • az érintetlen természet, illetve a szennyezett környezet közötti kontrasztot bemutató alkotások

2. A természet szépsége – Ebben a témakörben olyan fotókkal lehet pályázni, melyek a még érintetlen, környezetkárosító hatásoktól mentes természet szépségét mutatják be, pl. erdők tájképét vagy akár az ott őshonos növény-és állatvilágot, gyönyörű hegyvonulatokat, békésen csobogó folyókat, gazdag élővilággal rendelkező tavakat, amelyekre a klímaváltozás még nem vagy csak kis mértékben volt hatással.

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:

  1. Amatőr – Klímakörkép témakör
  2. Amatőr – A természet szépsége témakör
  3. Professzionális – Klímakörkép témakör
  4. Professzionális – A természet szépsége témakör
  5. Junior (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertest hirdetünk)

A pályázat díjazása:

A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a rendező által felkért, neves fotóművészekből és szakemberekből álló zsűri végzi.

A Professzionális (hivatásos fotós vagy azt nem foglalkozásszerűen űző, de valamilyen hivatalos fotográfus szervezethez tartozó), az Amatőr és a Junior (12-18 év közötti) pályázók alkotásai külön kerülnek elbírálásra.

Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetünk a fotópályázat lezárultakor. A Professzionális kategória nyerteseit pénzjutalomban részesítjük, az Amatőr és a Junior (12-18 év közötti) kategóriák győzteseit értékes, fotózáshoz kapcsolódó tárgyi nyereményekkel jutalmazzuk. A zsűri jogosult további díjakat is kiadni mindegyik kategóriában.

Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.

A képek megítélésénél a zsűri számára elsőrendű szempont a pályázat kiíróinak szándéka szerinti legmagasabb szintű művek kiválasztása.

A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is meghirdetésre kerül, melyet a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el. A közönségszavazásról bővebb információ a Pályázaton való részvétel módja fejezetben olvasható.

A zsűri tagjai:

Dr. Juhász Árpád – geológus, a zsűri elnöke

Radisics Milán – a „naturArt” Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöke

Lóránt Attila – fotográfus

Koszó-Stammberger Kinga – a GEO Magazin kép- és főszerkesztője

Láng István – az MTA rendes tagja, a VAHAVA projekt vezetője

Pályázati és részvételi feltételek:

A pályázaton részt vehet minden amatőr és hivatásos – Magyarországon élő és alkotó – Fotográfus.

A pályázaton csak digitális fényképezőgéppel készült legalább 5 megapixel (2582×1936) felbontású fényképekkel lehet részt venni, amelynek kicsinyített (1400×1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon.

Pályázni szerzőnként maximum 8 (nyolc) darab 2007. január 1-je után Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó, és amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotóversenyen nem ért el eredményt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos korrekciók megengedettek!

A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!

A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).

Szeretnénk kiemelni, hogy nem küldhető be fotósorozat.

A pályázaton való részvétel módja:

A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.

A www.nezzszembeatenyekkel.hu oldalon történő regisztráció és belépés után a pályázóknak lehetősége nyílik online feltölteni a fenti paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel, illetve rövid koncepció leírással együtt.

Koncepció leírás: Kérjük a pályázókat, hogy minden egyes feltöltött fotó mellé csatoljanak egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a klímavédelemhez és mire szeretnék felhívni a figyelmet a fotóval. Ehhez segítséget a www.nezzszembeatenyekkel.hu oldalon találhatnak a pályázók, a Klímanagyköveteink aloldalon.

A feltöltött képek, címek és koncepciók a pályázat lejártáig módosíthatóak.

A pályázati oldalon a regisztráció 2009. március 15-től aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően 2009. május 15-én 24 óráig lehet feltölteni a felvételeket. (A határidő végén a feltöltési lehetőséget kikapcsoljuk)

Az utolsó napokban a pályázati feltöltés lassulhat, ezért kérjük lehetőség szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati feltöltést!

A zsűrizés több fordulós. A szakmai zsűri (már a pályázati idő alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti le a pályaművek számát. A nyilvános zsűrizés elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek, amelyek közül a szakmai zsűri egy héttel a leadási határidő után, 2009. május 22-én választja ki a nyertes illetve a kiállításra szánt fotókat.

A zsűrizés zárt, de annak folyamata online, a www.fotoklikk.hu címen követhető.

Az online zsűrizés során 21 kép kiválasztásra kerül, melyeket közönség szavazásra bocsájtunk. (A 21 kép nem tartalmazza az 5 kategória nyertes képeit.) A közönség szavazás a www.nezzszembeatenyekkel.hu weboldalon lesz megrendezve, 2009. május 25-én 0 órától 2009. június 2-án 24 óráig. Közönség szavazás módjáról további információt a www.nezzszembeatenyekkel.hu weboldalon olvashat.

A nyertes képek valamint a zsűri által kiválasztott, kiállításra szánt alkotások 2009. június 11. és június 21. között megtekinthetők lesznek a Karton Galériában (1054. Budapest Alkotmány u. 18.), illetve 2009. június 21. és szeptember 26. között „utazó” kiállítás formájában Budapest több helyszínén.

Díjátadás:

A zsűri 2009. június 2-án tart eredményhirdetést. A nyerteseket levélben és telefonon is értesítjük.

A zsűri az odaítélt díjakat a Kiállítás sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitójának keretében osztja ki 2009. június 11-én a Karton Galériában (1054. Budapest Alkotmány u.18.).

A megnyitót követően a nyertes és a közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képek a kiállítás mellett megtekinthetők lesznek a pályázat weboldalán is.

Szerzői és szomszédos jogok:

Tekintettel arra, hogy a Pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a Pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során azokat az oldalakon megjelenítsék.

A nyertes és a Kiállításon részt vevő pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a Pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a www.nezzszembeatenyekkel.hu weboldalon, a Pályázattal kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer – UNEP „Nézz szembe a tényekkel!” Klímavédelmi Fotópályázat kiállítási helyszínein.

A pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakmai zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.

A pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, és nevének a Pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

A szakmai zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a Traffic BTL Kommunikációs Ügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.

Bayer Hungária Kft.
(http://www.nezzszembeatenyekkel.hu)