palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Békéscsabai Tehetséggondozó Képző- és Iparművészeti Támogatás-Pályázat fiatal, alkotó képző- és iparművészek részére

bekescsaba_logoBékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet fiatal, alkotó képző- és iparművészek részére művészeti támogatás elnyerésére.
A támogatás célja: a tehetséges fiatal képző- és iparművészek pályakezdésének, művészi fejlődésének segítése, kedvező feltételek teremtésének támogatása a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

A támogatásra minden olyan fiatal képző- és iparművész pályázhat, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

Nem nyújthatnak be pályázatot a felsőfokú tanulmányi intézetek hallgatói, valamint azok a művészek, akik a meghirdetett időtartam alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek

Támogatásban részesülhet: félévente 2 fő

Pályázók köre: 1975. január 1. után született békéscsabai képző- és iparművészek

A támogatás bruttó összege:
25.000,- Ft/hó

A támogatás időtartama: 6 hónap (2010. január 1-2010. június 30.)

A pályázati kérelemhez csatolni kell:

1./ A pályázat mellékleteként megjelent adatlapot kitöltve,
2./ A pályázó eddigi szakmai munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot aláírva,
3./ A pályázó előző 3 évben készült munkáiról készített 10 db fényképet elektronikus formában (CD, DVD),
4./ A pályázó szakmai végzettségét igazoló dokumentumok másolatát,
5./ A támogatás időszakára tervezett alkotói programot (max. 1 A/4-es oldal).

A támogatás folyósítása: A nyertes pályázó számára a támogatás a szerződéskötést követően kerül átutalásra 6 részletben, havi rendszerességgel.

Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg, úgy elveszíti támogatási jogosultságát.

A támogatás felhasználása:
elszámolható kiadások a képző- és iparművészeti tevékenységgel kapcsolatosan közvetlenül felmerülő költségek pl.: szakmai anyagok, kellékek, az alkotáshoz szükséges szolgáltatások stb.

A támogatás elszámolása:
A támogatás elszámolása számlamásolatok, szakmai beszámoló benyújtásával történik a pályázati időszak leteltét követő 30 napon belül.

A támogatást elnyerő alkotó aPolgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya által koordinált kiállításon köteles számot adni a végzett munkájáról.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 1.

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 9.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága bírálja el.

További információ kérhető a 06/66-523-819-es telefonszámon, illetve a vargat@bekescsaba.hu e-mail címen. Pályázati űrlap a fenti címen is igényelhető, illetve letölthető itt.

Forrás: Békéscsaba Önkormányzat