palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Biztonságos épület és a Biztonságos környezet minősítés

ORFK pályázatAz Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a „Biztonságos épület” és a „Biztonságos környezet” minősítés elnyerésére.

A pályázatot két kategóriában lehet benyújtani:

 1. 2010. február 28. előtt igazoltan megvalósult alkotásokkal, épületek esetében e dátum előtti jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező pályaművekkel nevezhetnek.
 2. 2010. február 28-án igazoltan engedélyezett tervvel, de még meg nem valósult alkotásokkal, épületek esetében e dátum előtti jogerős használatbavételi engedéllyel nem rendelkező pályaművekkel nevezhetnek

A pályázat célja: a „Biztonságos épület” és a „Biztonságos környezet” minősítés odaítélése, azoknak az épületeknek, városépítészeti együtteseknek, amelyek tervezésük és kivitelezésük révén hozzájárulnak a bűnalkalmak és így a bűncselekmények számának csökkentéséhez, az ott élők, dolgozók biztonságérzetének növeléséhez.

Pályázók köre: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy magánszemély, amely vagy aki

 • 1. kategória esetén: a pályázatban szereplő épület beruházója, tervezője, tulajdonosa, üzemeltetője
 • 2. kategória esetén: a pályázatban szereplő épület beruházója, tervezője

Pályázat tárgya: lakóépület, irodaépület, irodapark, bevásárlóközpont, oktatási, egészségügyi célokat szolgáló létesítmény, más, közösségi térként funkcionáló épület, épületegyüttes, közpark, közterület vagy akként funkcionáló terület, ipari park.

A „Biztonságos épület” vagy „Biztonságos környezet” minősítést azok az épületek, épületegyüttesek, városépítészeti egységek nyerhetik el, amelyek

 • 1. kategória esetén: tervezésük és kivitelezésük
 • 2. kategória esetén: tervezésük

révén hozzájárulnak a bűncselekmények számának csökkentéséhez. Az épület és a környezetének tervezése során alkalmazni kell a CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design – Bűnmegelőzés a környezet megfelelő tervezése által) elveit. A tervezés és kivitelezés során figyelemmel kell lenni a természetes átláthatóság biztosítására, a
nyilvános, fél-nyilvános, fél-magán és magánterületek megfelelő elkülönítésére, aminek célja a közösségi kontroll és védett területekre történő bejutás ellenőrzése. A pályázat elbírálása során vizsgáljuk a környezet és az épület külső-belső kialakítását, valamint az épületek és a környezet viszonyát az alábbi szempontok szerint:

 • az épület elhelyezkedése a környezetben, megközelíthetősége;
 • vizsgált környezet kapcsolata a határos közterületekkel (utcák, terek, menekülési útvonalak)
 • a közlekedésre használt útvonalak biztonsága (gépjármű, kerékpár, gyalogos), beláthatósága, burkolata, szélessége;
 • az épületek, utcák közötti átjárhatóság;
 • a növényzet elhelyezkedése, jellege;
 • köztárgyak, utcabútorok elhelyezkedése, biztonságos használhatósága, körüljárhatósága, vandálbiztossága;
 • a helyi társadalom önszervezıdését elısegítı csoportosulási helyek kialakítása és minősége;
 • a megvilágítás jellemzői;
 • parkolási (gépkocsi, kerékpár) lehetőségek biztonsága;
 • kerítések kialakítása, az átláthatóság biztosítása;
 • a nyilvános és magán zónák kialakítása, pufferzónák alkalmazása;
 • az épületek bejáratának, földszintjeinek áttekinthetősége átláthatósága;
 • a védett területekre történő bejutás kultúrált szabályozása, műszaki és üzemviteli intézkedésekkel;
 • átmászási és bemászási lehetıségek értékelése;
 • az épületek külső, belső tagoltsága, elrejtőzési lehetőségek;
 • kamera- és riasztórendszer megléte, szükségessége, hatása, minősége, elhelyezése;
 • havária esetén kiürítési lehetőségek biztosítása;
 • a csökkent képességűek speciális biztonsági igényeinek biztosítása.

A pályázat lebonyolítója: Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1903 Budapest Pf. 314/15
Témafelelős: Dr. Szabó Henrik r. őrnagy
Telefon: 443-5077
E-mail: szaboh@orfk.police.hu
Web: http://www.police.hu/

A kiíró szavatolja a benyújtott anyagok biztonságos, titkos kezelését.

A pályázatok díjazása: oklevél. A nyertesek jogosultak használni a „Biztonságos épület” illetve „Biztonságos környezet”megjelölést.

A részvétel feltételei:

 • A pályázók pályázatuk benyújtásával elfogadják a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket, és alávetik magukat a Bíráló Bizottság döntésének. A megvalósult beruházások esetén az épület tulajdonosai/kezelői hozzájárulnak az épületek helyszíni bejárásához, megtekintéséhez.
 • A hiányosan beküldött pályázatok bírálatra nem bocsáthatók, utólagos hiánypótlásnak nincs helye.
 • A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat eredményét a pályázat kiírói nyilvánosságra hozzák.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

1. kategória esetén

 • – pályázati adatlap
 • – használatbavételi engedélyről szóló határozat
 • – a megvalósult állapotot ábrázoló tervek: helyszínrajz m=1:1000; vezérszint alaprajza, m=1:500 (az épület földszintjének és a csatlakozó terepszint kapcsolatának ábrázolásával); alaprajz(ok) m=1:200; metszet(ek) m=1: 200; homlokzatok m=1: 200
 • – digitális fényképek az épület, épületegyüttes külső megjelenéséről, valamint belső kialakításáról, különös tekintettel az akadálymentességet szolgáló megoldásokra, legalább 2-2 különböző nézőpontból felvéve.
 • – térképvázlat arról a település-részről, ahol a pályázatra benyújtott épület található (a helyszíni szemle során a tájékozódás elősegítésére)

2. kategória esetén:

 • pályázati adatlap
 • – terv engedélyezéséről szóló határozat
 • az engedélyezett tervek: helyszínrajz m=1:1000 vezérszint alaprajza, m=1:500 (az épület földszintjének és a csatlakozó terepszint kapcsolatának ábrázolásával); alaprajz(ok) m=1:200; metszet(ek) m=1: 200; homlokzatok m=1: 200
 • digitális fényképek az épület, épületegyüttes külső megjelenéséről, valamint belső kialakításáról, különös tekintettel az akadálymentességet szolgáló megoldásokra, legalább 2-2 különböző nézőpontból felvéve.

A pályázat benyújtásának módja és formai követelményei:

 • A pályázatot postán kell benyújtani, a pályázat lebonyolítójának címére, benyújtásának időpontja a postabélyegző kelte.
 • Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be. A csomagolásnak biztosítania kell a pályázati anyag megfelelő védelmét a postai szállítás során esetleg bekövetkező sérülésektől. Ennek biztosítása a pályázók feladata és felelőssége.
 • A borítékra írják rá: „Biztonságos épület/környezet pályázat”.
 • A pályázatokat elektronikus formában digitális adathordozón (CD/DVD) és 1 példányban nyomtatott formában kell benyújtani. A digitális állományok pdf vagy jpg formában legyenek csatolva.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. A pályázat eredményéről a pályázókat 30 napon belül levélben értesítjük.

A Bíráló bizottság tagjai:
– az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály vezetője és kiemelt főreferense
– a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék munkatársai
A pályázatokkal kapcsolatban véleményt kérünk az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályától, illetve a Magyar Építész Kamara illetékes területi szervezetétől.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás és adatlap

Forrás: ORFK