palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bolyai János kutatási ösztöndíj

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott Bolyai János kutatási ösztöndíjra.  Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával kell, amely 2012. február 17-tól az MTA honlapján érhető el.

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat 1 példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága 1051 Budapest, Nádor u. 7.

Rögzítési határidő: 2012. március 19. 23 óra 59 perc

Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2012. március 20.

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

  • magyar állampolgár,
  • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be,
  • kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos kutatási feladathoz kötődik. Kivételes esetben a pályázat benyújtható angol nyelven.

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a záró kutatási jelentése „kiemelkedő” vagy „jó” minősítésű volt. Aki már egynél többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat és az ösztöndíj igénybevételének együttes időtartama meghaladta a 3 évet, nem nyújthat be pályázatot. Aki korábban Bolyai ösztöndíjáról a szerződés lejárta előtt lemondott, ismételten nem pályázhat.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban részesül (Pl.: Magyary Zoltán ösztöndíj, MTA Lendület program vezetője). OTKA posztdoktori ösztöndíjjal rendelkező pályázhat.

Az ösztöndíj határozott időre – 1, 2 vagy 3 évre – szól. 2012-ben havi bruttó összege 124.500, Ft.

Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2012-ben az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 175. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 35.

A pályázatok elbírálásáról 2012. június 6-ig kapnak értesítést a pályázók.

A pályázatot elnyert kutatók 2012. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban.

A pályázat szabályait az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata továbbá Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza.

A pályázási díj 2012-ben 10.000,- Ft.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:

  • a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és azt ajánlja, hogy a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listához használják az MTMT rendszert
  • az MTA Etikai kódex megismerésére


Tájékoztató információk:

1. Nyomtatványok:

2. A pályázati díj befizethető:

  • készpénz átutalási megbízás (csekk) segítségével (beszerezhető az MTA Doktori Tanács Titkárságán 1051 Budapest Nádor u. 7.),
  • átutalással a 10032000-01744208-00000000 számú számlára, az MTA Titkárság Doktori Tanács Titkársága névre. Ebben az esetben kérjük a közlemény rovatban a „300”-as számot és – intézményi befizetés esetén is – a pályázó nevét és címét feltétlenül szíveskedjék feltüntetni.

3. A pályázati díjról minden pályázó a banknaplóban történt azonosítás után utólag – a befizetést követő hónap utolsó napjáig – számlát kap, kizárólag az első helyen megjelölt befizető (pályázó neve vagy intézmény neve) nevére kiállítva.

 Forrás: MTA