palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest 150 drámapályázat

Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulójából pályázat új, kortárs, magyar művek megírására.

Az évfordulós pályázat célja, hogy olyan új, egyéni, eredeti, magyar nyelvű művek szülessenek, amelyek összefüggést mutatnak Budapesttel, akár mint helyszínnel, akár mint kulturális, történeti vagy identitásbeli kötődések és hagyományok hordozójával. A tágan értelmezett „Budapest tematikához” kapcsolódva minden egyéb műfaji megkötés nélkül, minden magyar nyelven író szerző benyújthatja darabtervét (az első fordulóban 2022. június 1-jéig) a pályázati felhívásban leírtak szerint.

A pályaművel kapcsolatos követelmények
Pályázni lehet minden egyéb műfaji megkötés nélkül olyan saját, egyéni, eredeti jellegű, magyar nyelvű, prózai vagy zenés színpadi művel vagy darabtervvel, mely még nem jelent meg nyomtatásban vagy valamely digitális platformon, nem mutatták be teljes szcenírozásban színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon és felhasználási jogával, így különösen annak terjesztési, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre vonatkozó jogával harmadik személy nem rendelkezik.

A pályázat jellege: Nyílt, jeligés, kétfordulós.

Pályázók köre, a pályázaton való részvétel feltételei
Pályázhat bármely természetes személy, belföldről és a határon túlról, tekintet nélkül állampolgárságára, tartózkodási helyére vagy életkorára.
Egy szerző csak egy pályaművel pályázhat.

Az első fordulóra beérkező drámatervek értékelésekor kerülnek kiválasztásra azok a pályaművek, amelyek szerzői felkérést kapnak a teljes mű megírására. A második fordulóban elkészült drámákat egy öt fős színházi szakemberekből álló zsűri értékeli. A drámapályázat eredményhirdetésére várhatóan 2023. január 22-én,  a Magyar Kultúra Napján kerül sor.

Díjazás:

  • I. díj 5 millió forint;
  • II. díj 4 millió forint;
  • III. díj 3 millió forint.

Letölthető dokumentum

BP150_drama_palyazatkiiras_0414

A pályázat benyújtása
Az első fordulóban a színpadi műből vagy drámatervből a mű szinopszisát, koncepcióját és legalább két kidolgozott jelenetet kell megküldeni.

A pályázat első fordulójának leadási határideje: 2022. június 1. napja

A második fordulóban a teljes, befejezett művet kell megküldeni.

A kész műre vonatkozó terjedelmi elvárás: 60.000-110.000 leütés között.
A pályázat második fordulójának leadási határideje: 2022. november 17. napja
A pályázó anonimitása és az elbírálás pártatlansága érdekében az első, majd a második forduló bírálata jeligésen történik. A pályázó mindkét fordulóban csak ugyanazon jeligét használhatja.
A pályaművet word vagy PDF formátumban a dramapalyazat150@bmknet.hu címre kell megküldeni.