palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest ösztöndíj

Budapest pályázatokBudapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet.

 

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja: 

 • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
 • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához. 

A PROGRAM jellemzői, feltételei:

 1. A Program időtartama: 10 hónap
 2. A Program kezdési időpontja: 2014. szeptember
 3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 20 fő), az a
 • a magyar állampolgárságú,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, első diplomás képzésben résztvevő nappali tagozatos, 2014 szeptemberétől alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
  • az alábbi szakok egyikén, valamely fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll: alkalmazott közgazdaságtan, általános orvos, andragógia, ápolás és betegellátás, bűnügyi igazgatási, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, emberi erőforrások, energetikai mérnök, építész, építészmérnök, építőmérnök, gazdálkodási, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságelemzés, gazdaságinformatikus, geográfus, geológus, gépészmérnök, igazgatásszervező, jogász, kereskedelem és marketing, kommunikáció és médiatudomány, kommunikáció, környezetmérnök, környezettan, közigazgatási, közlekedésmérnök, közszolgálati, magyar, mérnök informatikus, műszaki menedzser, nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi igazgatási, nemzetközi tanulmányok, pedagógia, pénzügy és számvitel, politológia, programtervező informatikus, pszichológia, rendészeti igazgatási, szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika, szociológia, szociológus-közgazdász, tájépítészmérnök, tájrendező és kertépítő mérnök, társadalmi tanulmányok, településmérnök, történelem, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, vegyészmérnök, villamosmérnök;
  • jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
  • a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott témák egyikét választotta szakdolgozatának tárgyaként;
  • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
  • a diploma megszerzésének évében 25. életévét nem tölti be.
  • Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő 

Jelentkezési határidő: 2014. április 30.

Elbírálás határideje: 2014. május 31.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított, és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. 

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Szakdolgozatcímek
Nyilatkozat
44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet

Jelentkezés módja:

A pályázati adatlap és annak mellékleteinek megküldésével a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve, lezárt borítékban, kizárólag postai úton vagy személyesen, a „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” jelige feltüntetésével.

A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük megküldeni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) sz. önkormányzati rendelet megtalálható a www.budapest.hu oldalon.

www.budapest.hu