palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest XVIII. kerület Kossuth tér szabadtér tervpályázat

A Tervpályázat tárgya: Budapest XVIII. kerület Kossuth tér szabadtér építészeti kialakításának, valamint a tér közvetlen környezetével való kapcsolatainak megfogalmazása.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA: A Kiíró keresi a pályázat kapcsán beérkező ötletek közül azokat, amelyek alapját képezhetik a későbbiekben – a kiírás tárgyában megfogalmazottakra – készítendő végleges tervnek.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út 400.

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

 • a) A tervpályázat jellege: NYÍLT
 • b) A tervpályázati eljárás formája: „A” TIPUSÚ ÖTLETPÁLYÁZAT
 • c) A tervpályázat: TITKOS
 • d) A tervpályázat lebonyolítása a: Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, 137/2004.(IV. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,  valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
 • e) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának felhasználásával készült.
 • f) A 137/2004. (IV. 29) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint: „(2) Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli. Az ötletpályázat eredményeként szolgáltatás megrendelésére nem kerülhet sor.”
 • g) A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából azt további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült művek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozásához, pályaművük beadásával, szerzői hozzájárulásukat megadják.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 1. Ötletpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete:    2011. 07. 04.
 2. Helyszíni szemle időpontja:    2011. 07. 21.
 3. Kérdések határideje: 2011. 07. 31.
 4. Kérdésekre adott válaszok határideje:    2011. 08. 05.
 5. Pályaművek postára adásának határideje: 2011. 09. 12.
 6. A pályázat hivatalos eredményének közlése    2011. 09. 20.
 7. Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása:    2011. 09. 21.
 8. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:    2011. 09. 21.
 9. Az ötletpályázat nyilvános bemutatása:    2011. 10. 03. – 2010. 11. 02.


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA

Az ötletpályázati dokumentációt 30 000.- Ft (bruttó) összegért, Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala csekken történő befizetéssel az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest XVIII. kerület, Üllői út 400.) 2011. 06. 30.-tól 2011. 09. 12.-ig árusítja munkaidőben.
Átutalással fizetőknek – az átutalásról szóló banki igazolás megküldését követően – postai úton jutatjuk el a kiírási anyagot. Ez esetben a 30 000 Ft (bruttó) összeg + postai költség 300 Ft átutalása szükséges. Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számlaszáma: 10900028-00000002-39950006, a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel, hogy „Kossuth tér ötletpályázat”

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök: Kirrné Feicht Ágnes okleveles kertészmérnök, Társelnök: Dr. Dömötör Tamás Tagok: Tagok: Juhász Kálmán kerület főépítésze, Rácz Péter Certified in Garden Design, Várkonyi András okl. építészmérnök, Szerdahelyi Németh Klára okleveles településmérnök, kamarai megbízott: Bardóczi Sándor okleveles táj- és kertépítész mérnök, szakmai titkár Hartung Melinda okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök, póttag Gábor Péter okleveles táj- és kertépítész mérnök.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

 • A pályaművek díjazására és megvételére bruttó     7 000 000., Ft áll rendelkezésre.
 • A díj legnagyobb összege bruttó:     2 000 000., Ft
 • A megvétel legkisebb összege bruttó:     500 000., Ft

A pályázat részletes kiírása a http://www.bp18.hu/foepiteszi_munkacsoport linken a „Budapest XVIII. kerület Kossuth tér és környezetének kialakítására kiírt pályázatának kiírása” cím alatt olvasható.

Forrás: http://www.mek.hu