palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil állatvédő szervezetek támogatása

Pályázat a civil állatvédő szervezetek működési, ivartalanítási költségeinek, valamint férőhelybővítésének anyagi támogatására.

Támogatható tevékenységek

a) működési költség,
b) ivartalanítás, állategészségügyi szolgáltatás,

c) férőhelybővítés

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) 2022. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;

b) amennyiben állatmenhelyet működtetnek, FELIR regisztrációval rendelkeznek;

c) tevékenységüket Magyarországon végzik;

d) létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;

e) a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontjai szerinti civil szervezet;

f) 2021. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;

g) amennyiben állatmenhelyet működtetnek, a létesítményt még 2022. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;

h) az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

i) az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

j) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat , valamint járulék, illeték vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás)

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%a.

Az elnyerhető támogatás mértéke
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 10.000.000 forintig terjedhet. 500.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

A társállatokkal foglalkozó civil szervezetek esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200.000 Ft értékben ivartalanítási költségre kell fordítani.

A vadállatokkal és haszonállatokkal foglalkozó civil szervezetek esetében az igényelt támogatási összeg legalább 200.000 Ft értékben állategészségügyi szolgáltatási költségre kell fordítani.

Egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult.

A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.

Letölthető dokumentum

allatvedelem_2022

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2022. június 10én 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására 2022. június 20án 08 óra 00 perctől forráskimerülés esetének kivételével 2022. július 20án 23 óra 59 percig van lehetőség.