palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása

A Városi Civil Alap a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” címmel megjelent pályázati felhívása forrást biztosított az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázati kiírás célja a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása.

Pályázati kiírás kódja: VCA-KP-1-2024

Alprogramok

 • VCA-KP-1-2024/1 – Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
 • VCA-KP-1-2024/2 – Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
 • VCA-KP-1-2024/3 – Civil szervezetek működési, valamint eszközbeszerzési támogatása
 • VCA-KP-1- 2024/4 – Civil szervezetek működési, valamint programszervezési támogatása
 • VCA-KP-1-2024/5 – Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A rendelkezésre álló forrás összege 4 800 000 000,- Ft.

Támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2024/1)

 • Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2024/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése

Civil szervezetek működési, valamint eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2024/3)

 • A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
 • A civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár)

Civil szervezetek működési, valamint programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2024/4)

 • A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.

Civil szervezetek működési, valamint kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2024/5)

 • A civil szervezet működési költségei (pl. rezsiköltség, bérleti díj, foglalkoztatás költsége (bérköltség, megbízási díj, járulékok, stb.), munka- és védőruházat, adminisztrációs költségek (pl. könyvelői díj), üzemanyagköltség);
 • Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
 • Szervezeti arculat kialakítása;
 • Honlap fenntartása, üzemeltetése;
 • Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
 • A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek  működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás közzétételének napjáig (2023. szeptember 1.) nyilvántartásba vett,
b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő feletti.

A támogatás formája: A pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke

 • VCA-KP-1-2024/1 Ingatlanberuházási, felújítási támogatás:  9.000.000,- Ft
 • VCA-KP-1-2024/2 Gépjárműbeszerzési támogatás 7.000.000,- Ft
 • VCA-KP-1-2024/3 Működési, valamint eszközbeszerzési támogatás 7.000.000,- Ft
 • VCA-KP-1-2024/4 Működési, valamint programszervezési támogatás: 11.000.000,- Ft
 • VCA-KP-1-2024/5 Működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása: 11.000.000,- Ft

A támogatott tevékenység időtartama 2024. január 1. – 2025. december 31.

Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása, működési, valamint eszközbeszerzési támogatás, működési, valamint programszervezési támogatás illetve működési, valamint kommunikációs tevékenység támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023. szeptember 1. 10 óra 00 perc – 2023. október 2. 12 óra 00 perc

Pályázni szeretne?!
Pályázzon velünk!

A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 795 9601 telefonszámon, a  vca@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos szervezetektől kaphatnak.