palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Design Management Díj 2010

Design Management Díj 2010Az elmúlt években a design fogalma, eszköztára egyre szélesebb körben beépült a hazai vállalkozások és intézmények mindennapi munkájába. Ennek a folyamatnak az erősítésére, a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére alapította a Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben a Design Management Díjat.

A díj célja, hogy

 • bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését,
 • elismerje ennek kiváló példáit.

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a Bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet.
A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.
A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos
szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Letölthető dokumentum

Felhívás és jelölő lap (pdf)

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) „Jelölő lapon” lehet.

A Jelölő lapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
Design Management Díj 2010
1374 Budapest 5, Pf. 552.

A jelölések beadási határideje
2010. április 20. (postabélyegző szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a „Jelölő lap”

 • adatai hiányosak,
 • határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉS
A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre létrehívott Bírálóbizottság dönt. A Bírálóbizottság
döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt).
A Bizottság döntéséről a jelöltek és ajánlóik írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok
A jelölteket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:
A design integrációja

 • A design beépülése a szervezet tevékenységébe
 • Innováció
 • Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt
 • a design alkalmazása
 • A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok
 • A design hatékonysága
 • A design alkalmazásának eredményei.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJ AI
Prof. emer. Stefan Lengyel formatervező művész, egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti egyetem, a bírálóbizottság elnöke
Dr. Bauer András tanszékvezető egyetemi docens, budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, a bírálóbizottság elnökhelyettese
Dr. Pataki Pál vezérigazgató, Innovatext zrt., a textilipari műszaki és tudományos egyesület elnöke
Takács János vezérigazgató, Electrolux Lehel kft.
Zsótér László Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, rektorhelyettes, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2010. évi Design Management Díjat.
A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2010. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.
Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám:
Majcher Barbara: (06 1) 474 55 87
e-mail cím: barbara.majcher@hpo.hu

Forrás: Magyar Szabadalmi Hivatal, http://www.hpo.hu/