palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Designer Challenge 2011

wamp pályázatDesigner Challenge 2011 – A Kitchen Budapest és a WAMP közös pályázata. A Kitchen Budapest és a WAMP ezúton pályázatot hirdet fiatal, hazai tervezőknek workshopon való részvételre és közösen megalkotandó projektre. A workshop célja legalább egy, a design és divat tárgykörébe sorolható tárgy, szolgáltatás, vagy eszköz koncepciójának megalkotása, amit a workshop-ot követő időszakban a kiválasztott projekt csapata a kiírókkal közösen elkészít. Az így létrejövő prototípusokat  2011 szeptemberében a TENT London kiállításon önálló standon mutatjuk be.

Kiírásunk fókuszában az új média, a technológia és a hazai design, divat kapcsolódási pontjait kereső projektek állnak.

Hogyan alakulnak a minket körülvevő tárgyak, eszközök, szolgáltatások napjainkban és az elkövetkező években, annak tükrében, hogy:

 • óriási mértékben megnövekedett a minket körülvevő és folyamatosan áramló adat és információ forgalom
 • a tárgyak egyre növekvő mértékben közvetlenül kommunikálnak egymással és az internethez hasonlóan hálózatot hoznak létre
 • változik az épített környezethez való viszonyunk, hiszen azok képesek bizonyos tulajdonságaik megváltoztatására például környezeti hatásokra, vagy digitális eszközeinkkel kapcsolatba tudunk lépni velük
 • a közösségi tudásmegosztó platformok elterjedésével lehetőségünk nyílik „dilettánsként” „meghackelni” eszközeinket, tárgyainkat, az eredetitől eltérő funkcióval ellátni és saját képünkre formálni őket
 • a közösségi hálózatok és alkalmazások saját életteret és struktúrákat hoznak létre az online térben, ami az  „offline” térhez való viszonyunkat is módosítja
 • hogy a környezettudatosság és a fenntarthatóság alapkövetelmény lett

A pályázat célja:
A Kitchen Budapest és a WAMP elhatározta, hogy a londoni design hét keretében megrendezett nemzetközi TENT London design kiállítás és vásáron egy pályázat útján kiválasztott és összeállított csapat, az általuk létrehozott projekttel, és/vagy legyártott termékkel jelenik meg 2011 szeptemberében.

Az együttműködés célja, hogy lehetőséget biztosítsanak egy hazai tervezőnek, vagy tervezőcsapatnak, hogy közösen megtervezzék és kivitelezzék azt az ötletet, amit majd bemutatunk a TENT London standján. A projekt továbbá megteremti annak lehetőségét, hogy a prototípusból termék váljon, és segítsen a későbbi gyártási és eladási csatornák beindításában is.

A pályázat és a workshop menete:
A pályázatra jelentkezők közül a kiírók 5 pályázót választanak ki, akik a Kitchen Budapest kutatóival közösen részt vesznek a 3-5 napos workshopon, melyet egy nemzetközileg elismert designer Anab Jain tart.
A workshop végére kialakuló projekttervek, koncepciók közül választják ki a kiírók azt az 1-3 ötletet, amelyet az azt követő hónapokban a kiválasztott projekt csapat(ok) a kiírókkal közösen prototipizálnak és előkészítenek a TENT London kiállításra.

Mivel lehet pályázni:

 • szakmai portfólióval
 • rövid motivációs levéllel: saját projekt esetében hogyan kapcsolódik a pályázathoz, portfólió esetében inspirációs források megemlítésével
 • ötlettel, de szem előtt tartva, hogy az a csapatmunka során módosul(hat) és változik/hat**

Ki pályázhat?

 • diákok és gyakorló tervezők, szakterületi megkötés nélkül
 • angol nyelvtudással rendelkezők (a workshop nyelve angol)

A kiválasztott projekt(ek):

 • a workshopot követő időszakban a kiírók és az alkotók közösen prototipizálják
 • részt vehet(nek) a 2011-es TENT London kiállításon, az alkotók szállás és utazási költségeit a pályázat kiírói fedezik (max.2 fő részére)
 • 2011. márciusától egy évre szóló, a projekt legyártását, és a kiállítás utáni utóéletét segítő tanácsadást nyer(nek) a Kitchen Budapest és WAMP csapatától, amely azt segíti, hogy a projektből, vagy prototípusból valódi termék születhessen, és az eladható legyen a globális piacon

A pályázat elbírálói:

A Kitchen Budapest, a WAMP és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem erre a projektre választott kuratóriuma.

Az elbírálás szempontjai:

 • motiváltság
 • a témában való jártasság és referenciák
 • a koncepció újszerűsége és relevanciája

Jelentkezési határidő: 2011. március 5-e éjfél

A pályázatokat  és a pályázattal kapcsolatos kérdéseket a tentpalyazat@kitchenbudapest.hu címre várjuk.

** A Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa fejlesztett szellemi alkotáshoz kapcsolódó, személyhez fűződő és vagyoni jogokkal a projekt megvalósításához szükséges mértékben rendelkezik és harmadik személynek nincsen olyan joga, jogosultsága, amely e jogokat korlátozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén, saját költségén a Pályázó közvetlenül fellép a Kiíró jogos érdekei védelmében.

Forrás: WAMP