palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dokumentarista reklám-kisfilm pályázat

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány nonprofit szakértő szervezetként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által nyújtott támogatás felhasználásával valósítja meg OMMF-II-10-P-0368 azonosító számú „Biztonságos várandósság – biztonságos munkahely” című programját mely egy nagyvállalatok körében végzett kutatást, és az eredmények dokumentarista kisfilm készítése által történő széleskörű megismertetését foglalja magában.

A kutatás során humán erőforrás szakemberek/vezetők és várandós munkavállalók közreműködésével feltérképeztük a várandóssággal, illetve annak munkahelyi értékelésével, kezelésével összefüggő lelki-mentális tényezőket, továbbá azt, hogy a várandós munkavállalókat érő a pszichológiai stresszorok miként hatnak az elköteleződésre, motivációra és a szervezeti kultúrára.

Feltártuk a vállalati jó gyakorlatok kialakítását támogató lehetőségeket, illetve azokat a területeket, amelyek fejlesztése szükséges ahhoz, hogy valóban  méltányos és hatékony megoldások kialakítása valósuljon meg.

A dokumentarista reklámfilm bemutatja a feltárt stresszorok kezelési, csökkentési lehetőségeit. Elsődleges célja, hogy üzeneteivel hozzásegítse az érintetteket a stressz-tényezők tudatosításához és kezelésükhöz, másodlagos célja hogy bemutassa hogyan viszonyul a munka világa a ma még tabuként kezelt témához – várandóssághoz.

A dokumentarista reklámfilm főbb üzenetei:

 • A várandósság érték;
 • Az anyává válás a női munkavállalók életének természetes velejárója, ezért a munkáltató érdeke is, hogy megkönnyítse meg a várandósság, az otthonlét és a visszatérés folyamatát a munkavállalók számára;
 • A munkáltató és a munkavállaló együttműködése szükséges az adott élethelyzet kölcsönösen megfelelő kezeléséhez;
 • A munkavédelem része a fizikai kockázatokon túl a pszicho-szociális kockázatok csökkentése;
 • A várandós munkavállalót érő többoldalú presszúra, mint stresszor bemutatása (munkahelyen teljesítsen, a család számára a várandósság az elsődleges)
 • Munkáltatói jó gyakorlatok, kezdeményezések és ötletek bemutatása

A filmben a nemi sztereotípiáktól mentesen kívánjuk bemutatni azt, hogy a várandósság munkahelyi kezelése egymás kölcsönös megbecsülésével, elfogadásával, a partnerségi szemlélet képviseletével lehetséges.

Célcsoport:

 1. Munkáltatók és munkavállalók
 2. Társadalmi célú kampány

Figyelemfelkeltő, pozitív üzenteket közvetítő, szemléletformáló, önreflexióra késztető egyedi, kreatív megközelítésű terveket várunk.

Hangulat és stílus: könnyed humor, enyhén provokatív, kontrasztokat bemutató (beosztott és főnök, kollégák, családi környezet).

Műfaj: élőszereplős / animáció / kombináció /egyéb innovatív

A tervezett film hossza: 3 x 5 perc

A kivitelezés végső határideje nyertes pályázat esetében 2012. október 15.

Pályázat tartalma:

 • 3 szinopszisterv
 • Részletes árajánlat és ütemterv a filmek elkészítésére (kreatív munka + gyártás)
 • Referenciamunkák bemutatása

Pályázatok elküldése 2012. augusztus 25-igkanya.kinga@jol-let.com e-mail címre Kánya Kinga részére.

További információk az Alapítványról:

www.jol-let.com

A JÓL-LÉT Alapítvány Facebook oldala:

http://www.facebook.com/pages/J%C3%B3l-L%C3%A9tAlap%C3%ADtv%C3%A1ny/335434265521