palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színtereken. A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 5.000.000.000 forint.

A keretösszeg felhasználása két komponensen keresztül történik az alábbiak szerint:

 • A komponens – az önkormányzatok illetve azok intézményei, valamint a nonprofit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.) részére 3.000.000.000 Ft áll rendelkezésre.
 • B komponens – a for-profit szervezetek, gazdasági társaságok részére 2.000.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A Közép-Magyarországi régióban támogatás egyik komponens keretében sem ítélhető meg és nem használható fel.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázat a helyi színtereken folyó egészségfejlesztési/prevenciós programokat célozza a színtér típusa szerinti megközelítéssel.

 Jelen pályázati kiírás két komponense az alábbi színtereken valósulhat meg:

  A komponens

(keretösszeg: 3.000.000.000 Ft)

 

B komponens

(keretösszeg: 2.000.000.000 Ft)

 

1 Települési

 

munkahelyi

 

2

Bölcsöde/óvoda

 

3

Egyéb, célcsoportspecifikus

 

4

Munkahelyi

 

Ennek megfelelően a pályázók köre, jogi formája komponensenkénti és színterenkénti bontásban kerültek meghatározásra.

B. Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az I-IV alpontok szerinti szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

I-IV. alpontokra vonatkozó általános rendelkezések

 • Egy pályázó csak egy komponensre, csak egy pályázatot nyújthat be, s ezen belül pályázata csak egy színtér programra terjedhet ki.
 • Önállóan működő (nem önálló gazdálkodású) intézmények esetében a pályázatot a fenntartó nyújthatja be. Egy pályázó (amennyiben a fenntartó pályázik) legfeljebb öt pályázatot adhat be a TAMOP 6.1.2./11/1 pályázati kiírásra. Ebben az esetben is minden egyes pályázat csak egy színtérprogramra terjedhet ki.
 • A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
 • Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatói Okiratot nem írja alá.

Pályázati színterek

I. TELEPÜLÉS SZÍNTÉR (A komponens)

 Pályázók köre:

 • 10 ezer fő alatti települések önkormányzatai
 • 10 ezer fő alatti települések kisebbségi önkormányzatai

II. BÖLCSÖDE, ÓVODA SZÍNTÉR (A komponens)

 • Bölcsöde
 • Óvoda
 • egységes óvoda-bölcsöde

III. EGYÉB, CÉLCSOPORT SPECIFIKUS SZÍNTÉR (A komponens)

 • civil szervezet
 • betegszervezetek, szakmai
 • szervezetek
 • kistérségi járóbeteg szakellátó központok, szakrendelők
 • fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények
 • Kormányhivatalok (népegészségügyi szakigazgatási szervei)

IV. MUNKAHELY SZÍNTÉR (A és B komponens)

C. PROJEKT TARTALMA

A pályázat célcsoportja a Magyarországon élő lakosság általában, ezen belül:

 • 10 ezer fő alatti települések lakosai (települési színtérprogramok esetében);
 • bölcsődék, óvodák, beleértve gyermekeket, szülőket és az ott dolgozókat;
 • munkavállalók és munkáltatók, mint a munkahelyi közösség részei;
 • civil szervezetek, egészségügyi intézmények/szolgáltatók által elérhető, az egészségi állapota kapcsán érintett lakosság, különös tekintettel
 • a rizikócsoportba tartozók (a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefüggő megbetegedésben szenvedők);
 • a középkorú (35-55 év) férfiak;
 • az energiaegyensúly (táplálkozás-mozgás megfelelő aránya és minősége) helyreállítására szorulók;

Jelen pályázat a helyi színtereken folyó egészségfejlesztési/prevenciós programokat célozza színtér-megközelítés szerint. A színtér megközelítés (pl.: településrész, település, település bokor, bölcsöde, óvoda, munkahely, célcsoport specifikus intézmények, stb.) teszi lehetővé, hogy helyi szinten a társadalom valamennyi tagja elérhető legyen és a helyi problémákra helyi válaszok születhessenek közösségi részvétellel, fenntartható módon. A helyi adottságok, szükségletek és igények határozzák meg, hogy az egészségfejlesztés mely elemeibe kapcsolódhat be az adott színtér.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása;
 2. Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok megvalósítása;
 3.  Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása;
 4. Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését;
 5. A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok;
 6. Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása;
 7. A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása;
 8. A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása;
 9. Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása.

Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban vissza nem térítendő támogatás) részesül.

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

Pályázatok benyújtása

 • Az A komponens esetében: 2012. június 4-től 2012. július 3–ig lehetséges.
 • A B komponens esetében: 2012. árpilis 23-tól 2012. május 22-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Letölthető dokumentumok:

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu

 Web: http://www.nfu.hu/