palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011

Magyar Élelmiszerbank EgyesületA Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011″ címmel hirdet pályázatot. A projekt célja, hogy a kiíró 2011-es évre vonatkozóan együttműködési megállapodásokat kössön partnerszervezetekkel, melynek keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, annak raktáraiban térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány formájában.

A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, egyház, önkormányzat illetve önkormányzati intézmény.

A pályázaton kiválasztott szervezetek 2011-es naptári évre kötnek szerződést a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A pályázó feladata az Élelmiszerbanktól ingyenes adományként átvett élelmiszerek rászorulókhoz ingyenesen történő eljuttatása.

Csatlakozási feltételek:

 • A Pályázó nem lehet érdekképviselet, hálózat illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
 • A Pályázó tételes nyilvántartással rendelkezik az általa ellátott rászorultakról és velük folyamatosan kapcsolatot tart;
 • Civil szervezeti pályázó esetén a pályázó igazoltan legalább két éve folyamatosan végez szociális tevékenységet, amelynek mibenléte és minősége a közhasznúsági jelentésből kitűnik;
 • A szervezeti kapcsolattartó rendelkezik működő és rendszeresen ellenőrzött e-mail címmel.
 • A Pályázó vállalja, hogy nyertessége esetén részt vesz egy, a programmal kapcsolatos (Budapesten tartandó) személyes konzultáción. A konzultáción való részvétel a szerződéskötés feltétele.

A pályázó a program megvalósítása során vállalja, hogy:

 • A felajánlott élelmiszer adományokat az Élelmiszerbank raktárából saját költségén szállítja el a szétosztás helyére, amely kizárólag magyarországi település lehet;
 • A szétosztás során betartja az adminisztratív előírásokat;
 • Az élelmiszer adományokat saját maga osztja szét az arra rászorulóknak, más szervezeteknek az adományokat nem adhatja tovább;
 • A szétosztásra átvett élelmiszerekkel kapcsolatosan teljes körű anyagi felelősséget vállal;
 • A szervezet/település székhelyén és weboldalán a Magyar Élelmiszerbank Egyesület logoját, linkjét és „A települést/szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja” feliratot feltünteti (az ehhez szükséges táblát illetve elektronikus logót az Élelmiszerbank biztosítja);
 • Az élelmiszer kiosztásánál és az osztási értesítésnél a Magyar Élelmiszerbank Egyesület nevét feltünteti, az osztás helyszínén az Élelmiszerbank által biztosított plakátokat kihelyezi.

A pályázati folyamat menete:

 1. Az Élelmiszerbank működésének és a csatlakozás általános feltételeinek megismerése
 2. A kért dokumentumok és adatok szolgáltatása
 3. Elbírálási folyamat
 4. Nyertesség esetén szerződéskötés

A Pályázatnak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:

Önkormányzatok és önkormányzati intézmények esetében:

 • Igényfelmérő adatlapot (Excel fájl)

Civil szervezetek esetében:

 • Igényfelmérő adatlapot (Excel fájl)
 • Legfrissebb közhasznúsági jelentés (2009 vagy 2010 évről szóló)
 • 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata
 • Írásos támogató nyilatkozat a pályázó székhelye szerinti települési önkormányzattól

Egyházi szervezetek esetében

 • Igényfelmérő adatlapot (Excel fájl)
 • 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

A pályázati kiírás és pályázati űrlapok elérhetőek a www.elelmiszerbank.hu/palyazat2011 weboldalon. Minden pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni.

A beküldés lehetséges módjai:

 • E-mail-ben a szecsodi.veronika@elelmiszerbank.hu címre
 • Internetes óriásfájlküldő szolgáltatások segítségével (pl www.toldacuccot.hu , www.mammutmail.com ) szintén a szecsodi.veronika@elelmiszerbank.hu célcímre – ebben az esetben kérjük, hogy a pályázati anyagokat tömörített (pl .zip) formátumban, egy fájlban küldjék el.
 • CD-n postai úton belüldve a Magyar Élelelmiszerbank Egyesület 1151 Budapest Visonta u 1. címére (kérjük, hogy postai úton is csak elektronikus anyagot küldjenek, papír formában benyújtott pályázatot nem fogadunk el!)

A pályázatok beérkezéséről a pályázóknak e-mail-ben visszaigazolást küldünk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 21. (postai beküldés esetén a határidőre be kell érkezniük a pályázatoknak)

A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2011. február 15.

A nyertes pályázatokat a www.elelmiszerbank.hu/palyazat2011 oldalon tesszük közzé.

További tájékoztatás kérhető az alábbi címen: szecsodi.veronika@elelmiszerbank.hu

A pályázatok elbírálásával, a feltételek módosításával a pályázat esetleges visszavonásával kapcsolatosan a Magyar Élelmiszerbank Egyesület minden jogot fenntart magának.

Letölthető dokumentumok

Forrás: http://www.elelmiszerbank.hu/