palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus Mundus program 2. és 3. alprogram pályázat

Az Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség honlapján a közelmúltban megjelent az Erasmus Mundus program 2. és 3. Alprogramra vonatkozó EACEA/38/12 sz. pályázati felhívása.

A felhívás részletes szövege, az útmutatók és a pályázati űrlapok (ez utóbbiak várhatóan 2013 februártól) a ezen az oldalon találhatók.

A 2. alprogram (Erasmus Mundus partnerségek) célja, hogy támogassa az európai és a harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti strukturált együttműködést azáltal, hogy valamennyi tanulmányi szinten segíti a mobilitás megvalósulását az alap- és mesterképzésben részt vevő diákok, doktorjelöltek, kutatók, valamint a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai számára (nem minden régióban és országban valósul meg valamennyi típusú mobilitás).

A támogatható résztvevők, országok és a partnerségek összetételével kapcsolatos információkat, ill. a támogatható tevékenységek részletes leírását az Erasmus Mundus programútmutató tartalmazza.

Az ajánlattételi felhívás keretében rendelkezésre álló teljes összeg megközelítőleg 194,1595 millió EUR, amellyel minimálisan 7 109 egyén számára kell mobilitást biztosítani.

A 3. alprogram (Az Európai Felsőoktatás Népszerűsítése) célja az európai felsőoktatás népszerűsítése a felsőoktatás vonzerejét, arculatát, ismertségét és hozzáférhetőségét fokozó intézkedések révén. A 3. alprogram a transznacionális kezdeményezésekhez, tanulmányokhoz, projektekhez, eseményekhez, valamint a felsőoktatással kapcsolatos szempontok nemzetközi dimenziójával kapcsolatos egyéb tevékenységekhez nyújt támogatást. Ilyen szempont például a felsőoktatás népszerűsítése, hozzáférhetősége, a minőségbiztosítás, a kreditek elismerése, az európai képesítések külföldi elismerése és a képesítések kölcsönös elismerése harmadik országokkal, a tantervfejlesztés, a mobilitás, a szolgáltatások színvonala stb.

A 3. alprogram tevékenységei különféle formákban valósulhatnak meg (konferenciák, szemináriumok, műhelymunkák, tanulmányok, elemzések, kísérleti projektek, díjak, nemzetközi hálózatok, kiadásra szánt anyagok készítése, információs, kommunikációs és technológiai eszközök fejlesztése) a világ bármely részén.

A támogatható résztvevők, országok és a partnerségek összetételével kapcsolatos információkat, ill. a támogatható tevékenységek részletes leírását is az Erasmus Mundus programútmutató tartalmazza.

Ezen kívül a 3. alprogramban megvalósuló projekteknek a pályázati felhívásban szereplő prioritások valamelyikével kell foglalkozniuk.

A pályázati határidő mindkét alprogram esetében 2013. április 15. déli 12 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázatokat elektronikus formátumban és egy nyomtatott példányban kell benyújtani az Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökségnek.

Az Erasmus Mundus programról magyar nyelven is olvashatnak a Tempus Közalapítvány honlapján.

Forrás: http://www.tpf.hu/