palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EthonCOVER Formatervezési pályázat

újpirosAz MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport formatervezési pályázatot ír ki kreatív, fiatal tehetségek számára a kiírásban részletezett feltételeknek megfelelő robotburkolat tervezésére. A pályázat célja a mellékelt képen látható irodai robot külső borításának kreatív megtervezése. A pályázatban többféle megoldást várunk a pályázótól, azaz olyan burkolattervek sorozatát, amelyek viszonylag egyszerűen változtathatók, cserélhetők illetve alakíthatók át egyik változatból a másikba. A benyújtandó pályaművet elektronikus formában, 3D látványtervvel kell elkészíteni.

Pályázat kiírója: Prof. Miklósi Ádám, tanszékvezető

A pályázat leadási határideje 2015. január 15.
A bírálatot a kiíró által kijelölt zsűri végzi szakmai mérnöki segítséggel.
Eredményhirdetés: 2015. január 30.

A pályázat tárgya
A mellékelt képen látható irodai robot külső borításának kreatív megtervezése. A pályázatban többféle megoldást várunk a pályázótól, azaz olyan burkolattervek sorozatát, amelyek viszonylag egyszerűen változtathatók, cserélhetők illetve alakíthatók át egyik változatból a másikba. A benyújtandó pályaművet elektronikus formában, 3D látványtervvel kell elkészíteni.

A burkolat kialakításának lényegi szempontjai

  • Szervesen illeszkedjen a robot feladatához (irodai alkalmazás: portás és takarító szerepkör).
  • Alkalmazkodjon a robot technikai megoldásaihoz (pl. ne takarja a kinekt kameráját, stb.).
  • Védjen a kisebb mechanikai hatásoktól, ütődésektől.
  • Ne zavarja az alapfolyamatokat, fejlesztési folyamatokat és fedélzeti eszközöket.
  • Csak minimálisan növelje a méretet és a súlyt.
  • A borítás anyaga lehet bármilyen könnyű, könnyen tisztítható vagy cserélhető anyag
  • Előny a moduláris szerkezet, a panelek könnyen levehetők, cserélhetők legyenek, hogy minél többféle módon lehessen variálni a robot megjelenését.
  • Járuljon hozzá, hogy a robot a vele interakcióba lépő emberek számára minél „lényszerűbb” benyomást keltsen, ugyanakkor ne ígérjen többet meglévő képességeinél, ne legyen túl emberi vagy állati megjelenésű.
  • A megjelenés legyen figyelemfelkeltő, játékos, bizalomgerjesztő, légies, ugyanakkor sugározzon megbízhatóságot.
  • A prototípus elkészítési költsége ne haladja meg a 150 000 Ft-ot.

A pályázók köre
A pályázatban bárki részt vehet, ám elsősorban a felsőoktatási intézményben tanuló diákok, PhD hallgatók jelentkezésére számítunk. A pályázat egyénileg vagy csoportosan is benyújtható. Egy pályázó akár több pályázatot is benyújthat.

A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázni csak saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát nem sérti. E feltétel megszegése esetén a pályázat érvénytelen, a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha a díj átadását követően válik ismertté hogy szerzői jogot sértett, a pályázó köteles a kapott díjat visszaszolgáltatni.

újpiros

A pályázat menete
A pályázni kívánó e-mailben jelentkezik az ethoncover@gmail.com email címen a pályázati adminisztrátornál, aki egy titoktartási és elfogadó nyilatkozatot továbbít neki, amelyet kérünk aláírva visszaküldeni. A nyilatkozat aláírásával a pályázó egyidejűleg elfogadja, hogy a díjazott pályamű szerzői és felhasználási joga a pályázati kiíróra száll át. A regisztrált pályázók az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után megkapják a részletes pályázati kiírást és a pályázat mellékletét, amely tartalmazza a szükséges műszaki dokumentációkat, terveket. A fenti e-mail címen, illetve személyes találkozás alkalmával a pályázók kérdéseket tehetnek fel, melyek a rájuk adott válaszokkal együtt minden pályázóhoz továbbításra kerülnek.
A pályázat tartalmazzon egy műszaki tervek készítésére alkalmas koncepciótervet rövid szöveges leírással. A pályázatot pdf formátumban, 10MB-ot nem meghaladó méretben az ethoncover@gmail.com e-mail címre kell elküldeni.
A pályázat egyfordulós.
A nyertes elfogadja, hogy a pályázati díj ellenében köteles az esetlegesen más pályázatokból átvett (külön díjazott) formai elemekkel kiegészített, módosított 3D látványtervet és egy a szakmai zsűrivel lekonzultált gyártási dokumentációt elkészíteni 2014. február 15-ig.

Letölthető dokumentum

EthonCove1r

Értékelési kritériumok
Kiírásban megfogalmazott téma kreatív feldolgozása
Forma egyedisége, funkcionalitása, „lényszerűség” megragadása
Moduláris megoldások, variálható részegységek
Megvalósíthatóság
Prototípus alacsony költségű elkészíthetősége

Díjazás
Fődíj: 200 000 Ft,
II. helyezett 100 000 Ft.

Minden olyan pályázó, aki a két díjat ugyan nem nyerte meg, de pályázati anyagából ötletek átvehetők és hasznosíthatók a termék végleges formai kialakításakor, ötletenként 20 000 Ft díjazásban részesül.