palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Napok Kecelen-részvételi támogatás

Európai Napok Kecelen

Az Agrármarketing Centrum pályázati felhívást tesz közzé a 2009. évi közösségi agrármarketing program keretében Európai Napok Kecelen 2008. május 29-31. között támogatására. A támogatás célja: a régió mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeinek bemutatása, a régió idegenforgalmi vonzerejének növelése.

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult:
az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett .

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet amely

  • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
  • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
  • nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
  • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása

A pályázat tartalmi és formai követelményei: A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását az ágazat szempontjából, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

Támogatásban részesíthető tevékenységek:

  • XIV. Ehető Virágok Nemzetközi Fesztivál, zöldségszobrászat rendezése
  • Bor- és pálinka-szépségverseny rendezése
  • Agrárgazdasági Kiállítás és Vásár
  • HÍR termékek bemutatása

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja:
Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje: 2009. május 7.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. május 25.

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, 100%-os támogatás.

A rendelkezésre álló forrás nagysága: 1.000.000 Ft

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Bujdosóné Kertész Judit, telefon: 450-8842, e-mail: judit_bujdoso@amc.hu

További információk, a teljes pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók itt: http://www.amc.hu/hu/node/365

(Forrás: AMC)