palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023energiaköltségek növekményéhez kapcsolódó támogatás és energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás.

A pályázati felhívás két komponensből áll:

 1. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 
  1. a feldolgozóipari vállalkozások 2022. október, november, december és 2023. január, február, március havi, illetve,
  2. a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások 2023. január, február, március havi energiaköltségnövekményének fedezésére
 2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás (a feldolgozóipari és a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások részére egységesen

A támogatás indokoltsága: Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső piacának egészére nézve.
Drasztikusan emelkedtek az energiaárak, ami az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások versenyképességét és az ott dolgozó magyar munkavállalók munkahelyeit egyaránt veszélyezteti
.

A támogatás célja

A támogatási program célja a hazai mikro, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia, földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához: Regisztráció 2022. október 20. és 2023. április 30. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén (www.energiatamogatas2022.hu), melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.
A fentiektől eltérően a 2023. január, február és március támogatási időszakra történő regisztráció megkezdésére
− az I. kategóriába tartozó vállalkozások esetén 2023. január 30. napjától1,
− a II. kategóriába tartozó vállalkozások esetén 2023. január 20. napjától biztosít lehetőséget a Támogató a pályázati felületen.

Támogatás formája

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

 • A.) Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022.október, november, december, illetve a 2023. január, február, március havi energiaköltség növekmények fedezésére.
  Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

II. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások kizárólag 2023. január, február és március hónapok vonatkozásában igényelhetnek támogatást.

 • B.) Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.
  Figyelem!

  A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)! A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai

A.) energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

 • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
 • A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba vagy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari vagy a szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás tevékenységből származik.
 • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát.
 • A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és a vállalkozás alapításának dátuma korábbi, mint 2021. január 1.
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve
  fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
 • A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles

B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

 • A vállalkozás energiaköltségnövekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
 • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
 • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása

A.) energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
I. A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással, valamint a 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség).

II. A 2022. január, február, március havi, illetve a 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye szorozva a 2023. év azonos havi fogyasztással. (a továbbiakban: teljes elszámolható költség)

I.-II. Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás. A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15%  önerő.

Támogatási időszak

Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén

I. 2022. október 1. és 2023. március 31. közötti időszak.
II. 2023. január 1. és 2023. március 31. közötti időszak.
A támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.

B. A támogatási kérelmek a hitelintézettel történő szerződéskötést és a hitelszerződés hatálybalépését követően nyújthatóak be, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023. december 15. napjáig. A támogatásról szóló döntés nem lehet későbbi, mint 2023. december 31. napja

Igényelhető maximális támogatás összege a hatályos állami támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályozás szerint:

A két támogatási formában együttesen – maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként, valamint
– maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Kötelező vállalások

Mindkét komponensben egyaránt (A. B.)

I. A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%kal csökken 2023. III. negyedév végére. Az a vállalkozás, amely 2023. január. február, március hónapokra igénybe vesz támogatást, vállalja, hogy a2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma 6 legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére.
II. – A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. IV. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. IV. negyedév végére

I.-II. A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

Letölthető dokumentumok

Felhivas_tiszta_20230113
https://nffku.hu/feldolgozoipari-kkv-energiakoltseg-es-beruhazas-tamogatasi-program

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje

A.) energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2023. június 30. napjáig nyújtható be támogatási kérelem a
Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén [
www.energiatamogatas2022.hu] keresztül. Adószámonként adott hónapra kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A
beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak hatályba lépését követően, legkésőbb 2023. december 15. napjáig nyújtható be aTámogató erre a célra létrehozott pályázati felületén [www.energiatamogatas2022.hu], amennyiben a
pályázó rendelkezik az A. támogatás (A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás) vonatkozásában támogatói okirattal, illetve a beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel.

Pályázni szeretnék!

 

A támogatás folyósítása

 • A.) energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
  A támogatás egy összegben vagy több részletben kerül folyósításra a támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.
 • B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A hitelszerződés megkötésének és hatályba lépésének igazolását követően kiállított támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.

Ügyfélszolgálat: +36 70 930-8728  hívószámon hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között, valamint az energiatamogatas2022@nffku.hu email-címen.