palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022energiaköltségek növekményéhez kapcsolódó támogatás és energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás.

A pályázati felhívás két komponensből áll:

 1. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
 2. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A támogatás célja

A támogatási program célja a hazai mikro, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához: Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén (www.energiatamogatas2022.hu), melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.

Támogatás formája

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

 • A.) Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére. Az energiaköltségnövekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerőtámogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.
 • B.) Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.
  Figyelem!

  A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)!

  A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele(B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai

A.) energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

 • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkvnak minősül.
 • A vállalkozás tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
 • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.
 • A vállalkozás 2021ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
 • A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

 • A vállalkozás energiaköltségnövekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
 • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
 • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása

A.) energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható ldgáz és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye,szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. Az általános forgalmi adó és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%a.

B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás. A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15%  önerő.

Támogatási időszak

2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszak.
Az A. támogatás (energiaköltségnövekmény támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző hónapokra különkülön, a tárgyhónapot követően is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.

Igényelhető maximális támogatás összege a hatályos állami támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályozás szerint:

A két támogatási formában együttesen – maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF)4 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként, valamint
– maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Kötelező vállalások

Mindkét komponensben egyaránt (A. B.) A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%kal csökken 2023. III. negyedév végére.
A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig

Letölthető dokumentumok

Pályázati Felhívás Összefoglaló
Költségtámogatás_ismertető_A
Önerő_támogatás_ismertető_B
Pályázás menete_A
Pályázás menete_B
Pályázati Felhívás

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje

A.) energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napjáig nyújtható be támogatási kérelem a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén [
www.energiatamogatas2022.hu] keresztül. Adószámonként adott hónapra kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.
B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak hatályba lépését követően, legkésőbb 2022. december 26. napjáig nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén
[
www.energiatamogatas2022.hu], amennyiben a pályázó rendelkezik az A. támogatás (A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás) vonatkozásában támogatói okirattal, illetve a beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel.

Pályázni szeretnék!

 

A támogatás folyósítása

 • A.) energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás
  A támogatás egy összegben vagy több részletben kerül folyósításra a támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.
 • B.) energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A hitelszerződés megkötésének és hatályba lépésének igazolását követően kiállított támogatói okirat hatálybalépését követő 10 munkanapon belül.

Ügyfélszolgálat: +36 70 930-8728  hívószámon hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között, valamint az energiatamogatas2022@nffku.hu email-címen.