palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felkai András Ösztöndíj 2014

felkai andrás pályázatA Felkai András Ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. A díj e cél elérése érdekében fiatal magyar gazdasági szakemberek és végzős hallgatók posztgraduális tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást. A Felkai András Ösztöndíjat minden 20–30 év közötti magyar állampolgársággal, vagy magyar igazolvánnyal rendelkező magánszemély megpályázhatja, aki az alább felsorolt közreműködő intézményben gazdasági területen egyetemi oklevelet szerzett, vagy valamely intézmény nappali tagozatos hallgatója, és ebben a minőségében legalább öt szemesztert sikeresen elvégzett.

Felkai András Ösztöndíj háttere

A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért azzal a céllal, hogy emléket állítson Felkai Andrásnak, az 1990-es évek magyar pénzügyi világának egyik legkiemelkedőbb alakjának, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor magasan képzett szakemberekkel gazdagodjék. Az ösztöndíj jogi háttere 2012. év elején átalakult, és gondozását 2012. április 25. óta egy új, önálló civil szervezet, a Felkai Tamás által létrehozott Felkai András Alapítvány látja el.

Felkai András Ösztöndíj bemutatása

A Felkai András Ösztöndíj célja, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. A díj e cél elérése érdekében fiatal magyar gazdasági szakemberek és végzős hallgatók posztgraduális tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást.

A Felkai András Ösztöndíjat minden 20–30 év közötti magyar állampolgársággal, vagy magyar igazolvánnyal rendelkező magánszemély megpályázhatja, aki az alább felsorolt közreműködő intézményben gazdasági területen egyetemi, illetőleg mester oklevelet szerzett, vagy valamely intézmény nappali tagozatos hallgatója, és ebben a minőségében legalább öt szemesztert sikeresen elvégzett.

Közreműködő intézmények listája:

Intézmény megnevezése Rövidített megnevezés
Budapesti Corvinus Egyetem BCE
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BME
Budapesti Gazdasági Főiskola BGF
Debreceni Egyetem DE
Kaposvári Egyetem KE
Károly Róbert Főiskola KRF
Miskolci Egyetem ME
Nyíregyházi Főiskola NYF
Nyugat-Magyarországi Egyetem NYME
Pannon Egyetem PE
Pécsi Tudományegyetem PTE
Széchenyi István Egyetem SZE
Szegedi Tudományegyetem SZTE
Szent István Egyetem SZIE

Felkai András Ösztöndíj keretében az Ösztöndíjbizottság évente 3-5 pályázó részére, egyenként átlagosan 300.000 – 350.000 forint értékű támogatás odaítéléséről dönt. A támogatás mértékéről a Bizottság a pályázatok alapján dönt, de a pályázati támogatás sohasem teheti ki pályázati cél finanszírozásának 100%-át.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 30.

Eredményhirdetés határideje: 2014. augusztus 31.

Letölthető dokumentum

2014. évi pályázati kiírás

Az ösztöndíjra pályázni csak a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati formanyomtatvány hiánytalan benyújtásával lehet. A pályázati formanyomtatvány elektronikusan szerkeszthető változatát az Alapítvány honlapjáról (www.felkaiandrasosztondij.hu) lehet letölteni.

Az ösztöndíjpályázatot elektronikus és papír alapú formában is be kell nyújtani.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásánál a pályázatok elektronikus formáját az info@felkaiandrasosztondij.hu e-mail címre, a teljes pályázati dokumentációt pedig, postai úton Felkai Tamásnak (Your Profile Management Consulting Group Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 9., III/2.) kell elküldeni.

A pályázatok értékelésének alapját a benyújtott pályázati formanyomtatvány, valamint az Ösztöndíjbizottság ülésének keretében zajló szóbeli interjúk képezik.

A pályázatok értékelésének legfőbb szempontjai a következők:

  • a pályázó tanulmányi és szakmai eredményei;
  • a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek össze-egyeztethetősége a díj alapelveivel és céljaival;
  • a díj által támogatandó további tanulmányok folytatására a pályázó által kiválasztott intézmény szakmai megítélése.

A fenti értékelési szempontok a pályázati kiírásban megjelöltekkel összhangban további szempontokkal egészülhetnek ki.

Minden pályázó egy időben csak egy pályázat benyújtására jogosult. A díjat korábban már elnyert pályázó pályázatot nem nyújthat be. Abban az esetben, ha a pályázó korábban pályázatot nyújtott be, ámde az érvénytelen volt, vagy érvényes, de a pályázó nem nyerte el a díjat, a pályázó jogosult egy későbbi felhívásra pályázatot benyújtani.

A pályázatból az Ösztöndíjbizottság döntése alapján kizárható minden olyan pályázó, aki a pályázat kapcsán tisztességtelen, erkölcstelen vagy törvényszegő magatartást tanúsított, vagy díjazása más okból nem egyeztethető össze az Alapítvány alapvető értékeivel és céljaival.

 Az ösztöndíj odaítéléséről a Felkai András Alapítvány Kuratóriuma az Ösztöndíjbizottság javaslata alapján dönt. A döntés eredményéről az Alapítvány legkésőbb a Kuratórium ülését követő nyolc napon belül az összes pályázót elektronikus levél útján, írásban értesíti.

A nyertes pályázóval a Felkai András Alapítvány a támogatás folyósítására szerződést köt. A nyertes pályázóknak a díj elnyerésétől számított két éven belül fel kell használniuk az ösztöndíj elnyert összegét, továbbá a díj felhasználásáról és az által támogatott tanulmányaikról a felhasználást követően írásban be kell számolniuk az Alapítvány felé.

A beszámolót elektronikus formában az info@felkaiandrasosztondij.hu e-mail címre kell megküldeni. A beszámolókból készített válogatás az Ösztöndíj honlapján közzétételre kerül.

LINK:  Felkai András ösztöndíj 2014