palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatalok Feketén Fehéren pályázat 2017

A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.

Az f_f_f 2017. Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének, kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. A pályázat célja a fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása. Felmérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat, milyen módon járulnak hozzá egy hely vagy közösség karakteréhez. A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a negyvenedik életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze.

Pályaművek beadásának határideje 2017. november 15.

A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a negyvenedik életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát az online pályázatkezelő felületen. A pályázaton egy pályázó egy pályaművel vehet részt. A pályázó – személy vagy alkotóközösség – a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul pályázata nyilvános bemutatásához. A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, a határidőt lekéső, illetve hiányos pályaműveket.

A pályázat ütemezése

  • Kérdések határideje: 2017. október 25.
  • Kérdésekre adott válaszok határideje 2017. október 30.
  • Pályaművek beadásának határideje 2017. november 15. 24:00
  • Eredményhirdetés: 2017. december 8.
  • A pályázatokat bemutató kiállítás 2018. február 6.

Pályaművek benyújtása

A pályaműveket – a regisztráció után – a pályázatkezelő felületen a „Felhasználói Fiók/Feltöltés” menüpont alatt lehet feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók a képernyőn kapnak megerősítést. Amennyiben a regisztrációval, vagy a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának, úgy a puskas@memorycomputer.hu e-mail címen lehet technikai segítséget kérni.

Beadandó munkarészek

A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, de meg nem valósult terv is beadható (kivéve az f_f_f2006, 2008, 2010, 2013, 2015 pályázatok anyagai). A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 50 Mb-ot (egyenként a 5 Mb-ot).

A beadandó munkarészek:

  • A tervlap: 1 db 45×75 cm-es tabló, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehérmontázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. (A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető, és megnyitás / behívás után a megadott raszter alapján szerkeszthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)
  • A pályázati adatlap az alábbi információkkal: A pályázó neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe. A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei. A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel) (Az adatlap minta a pályázat kezelő felületről letölthető)
  • A pályázati anyag képei: A pályaművet bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és a pályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).

Díjazás

A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján (www.meszorg.hu) a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.

A pályázó a www.fff2017.meszorg.hu pályázatkezelő felületen regisztrálhat, szerezheti be a pályázati dokumentációt és adhatja be pályázatát. A pályázaton egy pályázó egy pályaművel vehet részt.