palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázat

szechenyi 2020Pályázat a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végzővállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek részére a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése érdekében. A pályázat célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségűpályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A program  célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervezőtermészetes személyek. A konstrukció mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, akia programba történőbevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.
A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező18-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A pályakezdőálláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

A program keretében tervezett főtevékenységek két komponens mentén valósulnak meg. Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvetőjogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.
A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző,  vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

A támogatási kérelem meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft, amelyből az elsőkomponens rendelkezésre álló tervezett keretösszege 1,1 Mrd Ft, amely kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén használható fel.

Az első komponensben támogatott támogatási kérelmek várható száma: összesen legfeljebb 6 db, kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1 db.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak
  2.  a konzorciumi tagok maximális száma: 5 db.
  3. konzorciumi partnerként részt vehetnek a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központok. Amennyiben a munkaügyi központ konzorciumi tagként nem kerülnek bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni, a fiatal álláskeresőket közvetítő szervezetként.

Letölthető dokumentumok

 

 

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

Pályázatírás

A pályázat elérhetősége: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázat