palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Földhivatal – Hasznos információk

A földhivatal az ingatlanok és az ingatlanokhoz kötődő jogok és jelentős tények és adatok nyilvántartását végzi, az ezekkel kapcsolatos változásokat vezeti, és kérelemre adatot szolgáltat.

Az állampolgárok számára a földhivatal ingatlan-nyilvántartása megtekinthető, feljegyzés és hiteles másolat igényelhető. Ez a nyilvántartás amellett, hogy a bejegyzett jogokat és tényeket hitelesen tanúsítja, de az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlanokat hitelesen ábrázolja. Az ingatlantulajdonosok számára a különböző élethelyzetekben, mint az ingatlan használata, adásvétele, öröklése esetén, és például pénzügyi fedezet biztosításához nyújt kellő jogbiztonságot.

A földhivatalok elérhetősége és feladatai

Az ügyfelek a földhivatali ügyintézés során az ingatlan fekvése szerinti illetékes járási földhivatalokban (megyénként átlagosan 5-8 járási földhivatal található), Budapesten a Budapesti 1. számú és 2. számú Földhivatal ügyfélszolgálatait kereshetik fel.

A földhivatalok részletes elérhetősége a Földügyi Szakigazgatás hivatalos honlapján, a Földhivatali Portálon, a http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.hivatallista alatt érhető el.

Az ügyfélszolgálatok az ügyfelek részére adatot szolgáltatnak, illetve a beadványokat veszik át.

A földhivatalok az ingatlan-nyilvántartás vezetésével és a földhasználati nyilvántartás vezetését, az ingatlan-nyilvántartási térképek karbantartását és a változások átvezetését, ezenkívül földvédelemmel és földminősítéssel kapcsolatos feladatok ellátását végzik.

 A járási földhivatalok az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos legfontosabb ügyei a következőek:

 • tulajdoni lap másolat, tájékoztatás, betekintés az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról,
 • okirat másolat kérelem
 • beadványokkal kapcsolatos tájékoztatás
 • fellebbezések és bírósági jogorvoslat kérelmek előterjesztése
 • általános tájékoztatás az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos jogszabályokról

A megyei földhivatalok az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos legfontosabb ügyei a következőek:

 • az első fokú döntések elleni fellebbezések elbírálása,
 • az ingatlanokkal kapcsolatos panaszbeadványok intézése.

Földhivatal ügyfélfogadás

A földhivatalok ügyfélfogadási rendje akár településenként eltér egymástól, ügyfélfogadási ideje a következő helyen, a Földügyi Szakigazgatás hivatalos honlapján, a Földhivatali Portálon a http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.hivatallista alatt érhető el.

A település nevére kattintva tájékozódni lehet az ügyintézőkről, és elérhetőségükről, és a munkatársak alatti táblázatban megtalálható az adott hivatal ügyfélfogadási ideje, és a hivatal illetékességéhez tartozó települések listája is.

Pontos információ kereshető még a Kormányhivatal.hu oldalon ,  a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok, Járási hivatalok/Járási Hivatalok Földhivatali Osztály megfelelő fülek használatával. Hasznos abból a szempontból is, hogy az oldal tartalmazza az esetleges karbantartás, a szokásostól eltérő nyitva, illetve zárva tartást.

Földhivatal Online

A Földhivatal Online az ügyfélszolgálat felkeresése nélkül, az ügyfélkapus bejelentkezést követően a természetes személyek részére kínálnak közhiteles információt az ingatlanok nyilvántartási adatairól és az adatokban bekövetkezett változásokról. Az egyszerű tájékozódási lehetőség, bármikor, és bárhonnan végezhető és a tulajdoni lapokról és a térképmásolat elektronikusan szerezhető be. Az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció birtokában közvetlen hozzáférésre jogosultak a földhivatali adatokból, amelyhez folyamatosan 0-24 óráig juthatnak hozzá, a díjat pedig elektronikus bankkártyás fizetéssel egyenlíthetik ki.

A lekérdezések adatai naplózásra kerülnek. A naplóban rögzítésre kerül a természetes személy azonosító adatai mellett  lekérdezett ingatlan adatai, a lekérdezés dátuma, illetve az igénybevett szolgáltatás típusa.

Új szolgáltatásként érhető el a Társasházi információk lekérdezése új funkció, amely a helyrajzi szám, vagy cím szerinti ingatlan kereső szolgáltatáson belül a keresést követően díjmentesen érhető el. Ennek az új funkciónak a segítségével a társasházi épületekben lévő, külön tulajdonú lakások beazonosíthatóvá válnak.

Az ügyfélkapus Földhivatal Online szolgáltatás

A számítógépes földhivatali-nyilvántartási rendszerből a jogszabályok által meghatározott díj megfizetésével számos szolgáltatás vehető igénybe:

 • A Tulajdoni lap I. része havonta 20 letöltéssel ingyenes,
 • Elektronikus dokumentumként nem hiteles tulajdoni lap-másolat 2 lekérdezés ingyenes, de a harmadik lekérdezést követően 1000Ft a díja ingatlanonként.

Tudni kell, hogy sem az elektronikus dokumentumként nem hiteles tulajdoni lap-másolat, sem az erről készített papír alapú másolat nem rendelkezik bizonyító erővel!

 • Elektronikus dokumentumként szolgáltatott e- hiteles tulajdoni lap

Jellemzője, hogy a hosszú távú érvényesítés feltételeit biztosító minősített aláírással van ellátva, és kizárólag elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel! Díja ingatlanonként 3600 Ft.

 • Elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles térkép másolat

Tudni kell, hogy sem az elektronikus dokumentumként térkép másolat, sem az erről készített papír alapú másolat nem rendelkezik bizonyító erővel! Díja ingatlanonként 2250 Ft.

 • Társasházi információk (új funkció)

Díjmentes

A papír alapú másolat az ország bármely pontján az ingatlanügyi hatóságoknál(földhivatalok) és a kormányablakokban igényelhető.

A hiteles biztonsági elemekkel rendelkező papír tulajdoni lap másolat (szemle, vagy teljes) ára 6250 Ft, a térképmásolat ára 3000 Ft.

TakarNet rendszer

A TakarNet rendszer a földhivatalokat összekötő hálózat, amely az ingatlan adatok távoli, elektronikus elérését teszi lehetővé regisztrált fizető felhasználók például bankok, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédi irodák stb. részére.

(Forrás:Földhivatal.hu)