palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Francia doktori és poszt-doktori ösztöndíjak

Doktori és poszt-doktori ösztöndíj-lehetőségek a Commissariat à l’Énergie Atomique-nál. Doktori és poszt-doktori ösztöndíj-lehetőségek a Commissariat à l’Énergie Atomique-nál – valamint egyes kapcsolódó területeken – Franciaországban (CNRS, École Polytechnique, ADEME).

A francia atomenergia ügynökség (Commissariat à l’Énergie Atomique, CEA, www.cea.fr) a legjelentősebb francia kutatóintézet az atomenergiával és a hozzá kapcsolódó gyógyászati és élettudományi kutatásokkal foglalkozó intézmények között, közel 16 ezer főt foglalkoztatva, évente 3,3 MD eurós költségvetéssel. A CEA-t 1945-ben alapították de Gaulle ösztönzésére, elsősorban az önálló francia atomenergetikai kutatás megteremtése és ezáltal a saját védelmi és energetikai képességek növelése érdekében. A hetvenes évek közepére a foglalkoztatottak száma elérte a 30 ezret, ám az akkori szervezeti átalakítások nyomán a kifejezetten üzleti tevékenységeket kivitték a vállalati szférába, csupán az AREVA-ban (www.areva.com) maradt meg a CEA-n keresztül a francia állam tulajdonában a részvények 80%-a (59 ezer alkalmazott, 10 MD euró árbevétel). Az intézethálózat átlagosan 63%-os állami költségvetési támogatással működik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a civil kutatások támogatási aránya 43%, míg a katonai célú kutatásé 93% – a teljes költségvetésnek valamivel több, mint egyharmada (1,3 MD euró) szolgálja ez utóbbi feladatokat. Ezzel arányosan a külső források is eltérő mértékűek: a civil kutatások esetében 36%, a katonainál 3%. A külső források legalább fele az ipari és energetikai szférától érkezik, természetesen egységenként változó mértékű, egyes kutatócsoportok esetében akár 80% is lehet. A CEA 2009. évi éves jelentése letölthető a http://www.cea.fr/le_cea/presentation_generale webhelyről (angol nyelven is).

2008-ban a CEA 240 új, három éves doktoranduszi szerződést hagyott jóvá, az ösztöndíj havi bruttó összege a mostani kiírásban nyertesek számára első és második évben 2043, a 3. évben 2104 euró. További 60 pályázó CEA-részfinanszírozású ösztöndíjat nyerhet, azaz a költségek egy részét ezekben az esetekben ipari partnerek, regionális önkormányzatok vagy más kutatóhelyek állják („Thèses : Financement – Candidatures” a különböző CEA-ösztöndíjak és a feltételek megtekintéséhez).
Angol nyelven: http://www-instn.cea.fr/-PHD-PROGRAMMES-AT-CEA-.html

A CEA-nál jelenleg is lehetőség van doktori cselekményekre jelentkezni, az esélyek nem rosszak, átlagosan minden harmadik jelentkezőt felveszik. A magyar fiataloknak leginkább az éves szinten 200-at meghaladó, teljes egészében CEA finanszírozású helyekre érdemes pályázniuk, az ezzel kapcsolatos tudnivalók és a kontakt személyek koordinátái megtalálhatók a http://www-instn.cea.fr/ honlapon (jobb oldali menüsor „Les thèses et post-doctorats au CEA”, http://www-instn.cea.fr/-Sujets-de-these-.html?lang=fr). A jelentkezési határidő 2012. március 11., a nyertesek június végéig értesítést kapnak, kezdés 2011. szeptember-október hónapokban. Az ösztöndíjas helyek 40%-a Saclay-ban, 35%-a Grenoble-ban van, a maradék a CEA további 7 kutatóközpontja között oszlik meg. Az ösztöndíj mértéke havi 2000 EUR-nál valamivel több (lásd föntebb).

Pályázni a következő szakterületeken megvalósítandó témakörökre lehet:

 • védelem és biztonság
 • energia
 • információs technológiák, orvostudományi technológiák
 • kutatási nagyberendezések tervezése és megvalósítása.

Az egyes pályázható doktori témák a következő csoportosításban találhatók:
szakterületi felosztásban

 • részecskefizika és világűr anyagfizika,
 • kémia és nanotudományok
 • elméleti fizika
 • mérnöki tudományok
 • föld- és környezettudományok
 • élettudományok

a meghirdető szervezeti egységek szerint

 • katonai alkalmazások
 • nukleáris energia
 • technológiai kutatások
 • anyagtudományok
 • élettudományok

Az élettudományi ösztöndíjakat az Élettudományi Kutatások Igazgatósága önálló PhD-ösztöndíjas programként hirdeti meg, ami a http://www-dsv.cea.fr/index.php/dsv/phd-program honlapon érhető el. (angol nyelven: http://www-dsv.cea.fr/en/phd-program). Ez a program további kedvezményes képzéssel és a munkaerőpiacon való jobb elhelyezkedést segítő tréningekkel is szolgálja az ösztöndíjasok érdekeit és segíti őket a minél eredményesebb karrier felé vezető út elején.

Az élettudományi doktori iskola programjában a következő határidőket és tudnivalókat kell figyelembe venni:

 • On-line jelentkezési határidő : 2012. március 11. éjfél (párizsi idő szerint)
 • Az odaítélt ösztöndíjak száma 20-25
 • Előválogatás a pályázatok bírálata alapján 2012. április első felében
 • Meghallgatások: 2011. május 15-16-án Saclay-ban (Párizstól kb. 30 km)
 • Ösztöndíjas ciklus kezdete: 2012. október 1.

A jelentkezés elektronikus úton történik az alábbi honlapról kiindulva:
Francia: http://www-dsv.cea.fr/index.php/dsv/phd-program/dossier-de-candidature
Angol: http://www-dsv.cea.fr/en/phd-program/application

A posztdoktori lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató az említett honlap „Propositions de post-doctorats” menüpontja (http://www-instn.cea.fr/-Propositions-de-post-doctorats-.html) alatt érhető el, ezek általában 1-2 éves időtartamra szólnak, elnyerésükhöz előnyt jelent a fogadó fél és a pályázó között már meglévő munkakapcsolat vagy személyes ismeretség. A francia nyelvismeret előnyös, de nem szükséges feltétel, ha a fogadókészség az angol nyelvet is elismeri. Viszonylag könnyen lehet rövidebb idejű gyakorlati ciklusra jelentkezni, ha az érkezőnek a küldő intézmény részéről bizonyos anyagi támogatása van – ebben az esetben a CEA hozzá tud járulni az itt-tartózkodás költségeihez. Ez a fajta kutatócsere a későbbi együttműködések szempontjából is nagyon hasznos. A gyakorlati helyekhez vezető link:
http://www.cea.fr/ressources_humaines/stages_et_formation_en_alternance/les_offres_de_stage

Egyéb ösztöndíj-lehetőségek kapcsolódó területeken:

Az energia- és környezetgazdálkodási ügynökség (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ADEME) ösztöndíja – beadási határidő 2012. március 31. éjfél.
Jelentkezés on-line: http://www.thesenet.ademe.fr/ de a papíralapú és aláírt nyomtatványokat is meg kell küldeni postai úton legkésőbb 2011. május 31-ig!  A beérkezett pályázatok száma általában 200-220 db évente, a támogatottak száma kb. 60, a felhívást letölthető pdf-formátumban itt tekintheti meg, valamint hozzáférhető a pályázati dokumentum is.

Fontos:

 • az pályázhat, aki legkésőbb 2012. október elsejéig MSc vagy azzal egyenértékű diplomát szerez az ADEME profiljához illeszkedő mérnöki szakterületek valamelyikén,
 • sikeres pályázat esetén az ösztöndíj teljes ideje alatt egyéb munkaviszonya, abból származó jövedelme vagy egyéb, kiegészítő ösztöndíja nem lehet.

További kérdéseikkel, kiegészítő információkra vonatkozó kéréseikkel kérjük, közvetlenül az ADEME-vel vegyék fel a kapcsolatot a következő e-mail cím segítségével: theses@ademe.fr

A nemzeti tudományos kutatóintézet, a CNRS (www.cnrs.fr) tavaly óta nem hirdet központi, határidőhöz kötött doktorandusz-programot, az érdeklődőknek maguknak kell felvenni a kapcsolatot a kiválasztott CNRS-intézettel az év bármelyik szakában, hogy a konkrét lehetőségekről tájékozódjanak: http://www.cnrs.fr/fr/recherche/instituts.htm

A posztdoktori lehetőségeknél hasonló a helyzet, ők is az előbbi linket tanulmányozzák. Ezzel együtt a Biológiatudományi Intézet doktorandusz- és posztdoktori ajánlata: http://www.cnrs.fr/insb/carrieresemplois/offresaccueil/postdocs.htm

A Nukleáris- és Részecskefizikai Intézet pályázati felhívásai: http://institut.in2p3.fr/emplois/offres_emplois.htm

Egyéb, kiváló ösztöndíj-és kutatói állás-lehetőségek szinte minden tudományterületre:
http://www.cnrs.fr/infoslabos/bourses-postdocs/index.htm

Az Ecole polytechnique doktori iskolája és ösztöndíjai: http://www.ecoledoctorale.polytechnique.fr/

Amennyiben sikeresen pályázik és arról néhány szóban értesít bennünket a sciences.par@mfa.gov.hu címen, azzal hozzájárul saját munkánk hatékonyságának értékeléséhez, javításához – szíves visszajelzését ezért előre is köszönjük!

Forrás: http://www.nih.gov.hu