palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki kistérségi ellátást, mozgókönyvtári szolgáltatást nyújtó könyvtárak számára a hozzájuk tartozó könyvtárak szótárállományának gyarapítására.

 

A pályázat célja: A kis könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai kis könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar kis könyvtárakban is széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. Jelen pályázat keretein belül a TINTA Könyvkiadó könyvtári minimumként javasolt 6 szótárát és 2012-ben megjelent 4 újdonságát szerezhetik be az ellátó könyvtárak kedvezményesen.

A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki, továbbá több szótárat a 2011-es Márai-programban nemzeti minimumként jelöltek meg.

A pályázható könyvek, szótárak listája

Könyvtári minimumként javasolt szótárak:

1. Értelmező szótár+, 2. Etimológiai szótár, 3. Magyarító szótár, 4. Keresztnevek enciklopédiája, 5. Családnevek enciklopédiája, 6. Magyar közmondások nagyszótára

Újdonságok:

7. Magyar ellentétszótár, 8. Régi szavak szótára, 9. Állatnevek enciklopédiája, 10. Rövidítések enciklopédiája

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázatban szereplő könyvek mindegyikéből minimum 200 példányt jelen pályázat keretein belül eljuttat a pályázóknak, továbbá hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 3,5 millió forintig támogatásként átvállalja.

A pályázat érvényességi köre: A pályázaton részt vehet minden magyarországi kistérségi és mozgókönyvtári ellátást nyújtó könyvtár.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa: Egy ellátó könyvtár 15.000 és 500.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati értéke legalább 15.000 Ft értékű.

A pályázat időtartama: A Gárdonyi Géza kistérségi könyvtárbővítési pályázatra 2012. április 1-től 2012. május 1-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása: A pályázaton induló intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2012. május 31-ig elküldi a megrendelt szótárakat az ellátó intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és postaköltséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.